Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) – Luật Việt An

Thỏa thuận trước về chiêu thức xác lập giá tính thuế được pháp luật đơn cử tại Thông tư 201 / 2013 / TT-BTC. Theo đó, thỏa thuận hợp tác trước về giá tính thuế là sự thỏa thuận hợp tác bằng văn bản giữa cơ quan thuế và người nộp thuế nhằm mục đích xác lập đơn cử địa thế căn cứ tính thuế, giải pháp xác lập giá tính thuế trước khi người nộp thuế nộp hồ sơ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những giải pháp được những doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế ưu thích sử dụng để đơn giản hóa việc thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm thuế .

Điều kiện áp dụng thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế:

 • Là đối tượng nộp thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;
 • Thực hiện kê khai thuế theo phương pháp: thu nhập tính thuế × thuế suất;
 • Thực hiện giao dịch kinh doanh với bên có quan hệ liên kết;
 • Có đơn đề nghị áp dụng thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế trước khi thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế cho năm đầu tiên của giai đoạn đề nghị áp dụng phương pháp này.

Đối tượng áp dụng thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế:

 • Các tổ chức, đơn vị có quan hệ liên kết trong một doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế hoạt động tại nhiều địa bàn khác nhau;
 • Các tổ chức, đơn vị có mối quan hệ là cơ sở thường trú và trụ sở chính của doanh nghiệp.

Các giao dịch được áp dụng thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế:

 • Giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết, trừ các giao dịch kinh doanh liên quan đến hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá theo quy định pháp luật về giá;
 • Có thể áp dụng phương pháp này cho một hoặc nhiều giao dịch nêu trên. Các giao dịch kinh doanh có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau để tạo thành một giao dịch tổng thể.

Thủ tục áp dụng:

 • Tham vấn trước khi nộp hồ sơ chính thức;
 • Nộp hồ sơ chính thức;
 • Thẩm định hồ sơ APA;
 • Trao đổi, đàm phán các nội dung APA;
 • Ký kết và lưu hành APA.

Lưu ý : Người nộp thuế tự xác lập và đề xuất hình thức APA là đơn phương hay song phương, đa phương tại thời gian nộp hồ sơ .

 • Hình thức đơn phương: thỏa thuận sẽ được đàm phán và ký kết giữa cơ quan thuế Việt Nam và người nộp thuế nộp đơn;
 • Hình thức song/đa phương: thỏa thuận sẽ được đàm phán và ký kết giữa cơ quan thuế Việt Nam, người nộp thuế và một hoặc nhiều cơ quan thuế đối tác có liên quan trên cơ sở Hiệp định thuế.

Các doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế hoạt động giải trí tại Nước Ta có nhu yếu tìm hiểu và khám phá và vận dụng thỏa thuận hợp tác trước về giá tính thuế, xin vui mừng liên hệ công ty luật Việt An để được tư vấn về pháp lý và tương hỗ dịch vụ thủ tục một cách nhanh gọn và bảo đảm an toàn .

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *