AWS – Cách thức tuyển dụng của chúng tôi

Tôi có phải chuyển đến Seattle để làm việc tại Amazon không?
Không, Amazon có văn phòng ở khắp nơi trên thế giới, cùng với nhiều cơ hội làm việc từ xa.

Tôi có thể ứng tuyển vào nhiều danh sách việc làm không?
Có, bạn có thể ứng tuyển vào các vị trí khác nhau phù hợp với sở thích và bộ kỹ năng của mình, tuy nhiên, bạn chỉ có thể lưu một sơ yếu lý lịch trong hồ sơ của mình. Bạn sẽ được đánh giá dựa trên các yêu cầu cho từng vị trí mà bạn ứng tuyển và mỗi vị trí sẽ có quy trình ứng tuyển và phỏng vấn riêng.

Tôi có thể tìm trạng thái ứng tuyển của mình ở đâu? Khi nào thì tôi nhận được phản hồi từ Amazon?
Bạn có thể xem trạng thái ứng tuyển của mình trên cổng thông tin dành cho ứng viên.

  • Nếu bạn đã ứng tuyển vào vị trí kỹ thuật ở Bắc Mỹ, ngoại trừ vị trí Kỹ thuật thiết kế phần cứng, 

    hãy xem tại đây


  • Đối với tất cả các vị trí khác, bao gồm cả Kỹ thuật thiết kế phần cứng, hãy xem tại đây

Chúng tôi xem xét đơn ứng tuyển trên cơ sở luân phiên và sẽ liên hệ với bạn nếu chúng tôi muốn chuyển sang bước tiếp theo của quy trình.

Tôi có thể xem thông tin về cơ hội việc làm bình đẳng ở đâu?
Bạn có thể xem áp phích về cơ hội việc làm bình đẳng trên EEO is the Law (EEO là luật pháp) và EEO Supplement (Phần bổ sung của EEO).

Tôi cần biết những gì nếu tôi hiện là nhân viên chính phủ?
Một số luật và quy định đặt ra những hạn chế đối với các cuộc thảo luận về việc làm giữa nhân viên chính phủ và các tổ chức phi chính phủ. Vui lòng tham khảo ý kiến nhân viên phụ trách vấn đề đạo đức của chủ lao động để được tư vấn về tình huống cụ thể của bạn. Bằng cách tiếp tục tham gia vào bất kỳ buổi thảo luận việc làm nào với Amazon hoặc bất kỳ công ty con nào của Amazon, bạn cho biết rằng bạn đã xác nhận với chủ lao động của mình hoặc thông qua một cuộc điều tra hợp lý khác rằng bạn được phép tham gia vào các cuộc thảo luận đó theo luật và quy định hiện hành.

Tôi có thể tìm hiểu về các cơ hội dành cho sinh viên ở đâu?
Vui lòng truy cập AWS Students and Graduates để tìm hiểu thêm về cơ hội cho sinh viên hiện tại và sinh viên mới tốt nghiệp.

Là một nhà phát triển phần mềm, có tài nguyên nào khác có thể giúp tôi chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn tại AWS không?
Có, bạn có thể tham khảo hướng dẫn về tài nguyên chuẩn bị cho buổi phỏng vấn sau đây. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình.

Đánh giá post

Leave a Reply

Your email address will not be published.