Bản đồ quy hoạch giao thông, sử dụng đất huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Giáo, tỉnh Tỉnh Bình Dương gồm công nghiệp và giao thông vận tải, của những cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa phận .

Giới thiệu vị trí địa lý huyện Phú Giáo

Huyện nằm phía đông bắc của tỉnh Tỉnh Bình Dương, có vị trí địa lý :

  • Phía Đông giáp huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
  • Phía Tây giáp huyện Bàu Bàng
  • Phía Nam giáp huyện Bắc Tân Uyên
  • Phía Bắc giáp thành phố Đồng Xoài và huyện Đồng Phú, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Huyện Phú Giáo có 11 đơn vị chức năng hành chính cấp xã thường trực, gồm có thị xã Phước Vĩnh ( huyện lỵ ) và 10 xã : An Bình, An Linh, An Long, An Thái, Phước Hòa, Phước Sang, Tam Lập, Tân Hiệp, Tân Long, Vĩnh Hòa .
Hiện nay, huyện đang tiến hành thiết kế xây dựng khu đô thị Phước Hòa Golden Land và Khu đô thị An Phú Long nằm trên địa phận xã Phước Hòa .
Trước đó, tỉnh Tỉnh Bình Dương đã thực thi quy hoạch huyện Phú Giáo đến 2040, do đó thông tin và bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 cũng năm trong giải pháp quy hoạch đó .

Bản đồ quy hoạch giao thông, sử dụng đất

Về quy hoạch sử dụng đất, vị trí và diện tích quy hoạnh những khu vực chuyển quy hoạch được biểu lộ trên trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất của huyện. Trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Phú Giáo, tỉnh Tỉnh Bình Dương có một phần diện tích quy hoạnh được quy hoạch thị xã Phước Vĩnh đến 2030 .
Phương án quy hoạch sử dụng đất được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tỉnh Bình Dương phê duyệt là địa thế căn cứ pháp lý quan trọng để thực thi giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa phận .
Ngày 05/1/2022, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 12 / QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch dụng dụng đất đến năm 2030, huyện Phú Giáo .

Theo quyết định hành động, Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp đến năm 2030 là 13,677,86 ha ; Diện tích đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 4,79 ha .
Theo quyết định hành động cho biết, trên địa phận huyện Phú Giáo lúc bấy giờ không còn diện tích quy hoạnh đất chưa đưa vào sử dụng .
Vị trí, diện tích quy hoạnh những khu vực đất phải chuyển mục tiêu sử dụng đất được xác lập theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Phú Giáo .

Xem quyết định hành động số 12 / QĐ-UBND, TẠI ĐÂY !

Tham Khảo thêm: 

Bản đồ quy hoạch giao thông vận tải, sử dụng đất thành phố Dĩ An, tỉnh Tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021 – 2030
Bản đồ quy hoạch giao thông vận tải, sử dụng đất thị xã Bến Cát, tỉnh Tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021 – 2030

Rate this post

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *