Quy hoạch giao thông, quy hoạch sử dụng đất huyện Tiên Du [Bắc Ninh]

Quy hoạch giao thông vận tải và Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tiên Du thời kỳ 2021 – 2030 được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bắc Ninh phê duyệt, và những quy hoạch chung, quy hoạch kiến thiết xây dựng đô thị, quy hoạch khu công nghiệp, cụm công nghiệp và những cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa phận thành phố .
Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 226 / QĐ-UBND về việc quy hoạch sử dụng đất huyện Tiên Du thời kỳ 2021 – 2030. Nội dung quyết định hành động như sau :

Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Tiên Du đến 2030

1. Diện tích và cơ cấu tổ chức sử dụng từng loại đất

Tổng diện tích quy hoạnh đất tư nhiên là : 9.560,24 ha

 • Đất nông nghiệp: 958,92 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 8.594,42 ha
 • Đất chưa sử dụng: 6,89 ha.

2. Diện tích chuyển mục tiêu sử dụng đất trong kỳ

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 4.427,52 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 251,05 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 0 ha

3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho những mục tiêu

 • Đất nông nghiệp: 0 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 5,27 ha

Vị trí, diện tích quy hoạnh những khu vực đất phải chuyển mục tiêu sử dụng được xác lập theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến thời kỳ 2021 – 2030 tỷ suất 1/10. 000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến thời kỳ 2021 – 2030 của huyện Tiên Du .

Quy hoạch giao thông vận tải huyện Tiên Du đến 2030

Trong thời kỳ 2021 – 2030 huyện Tiên Du cần góp vốn đầu tư xây mới, lan rộng ra và tăng cấp 102 dự án Bất Động Sản giao thông vận tải trên địa phận huyện .

Dưới đây là những dự án Bất Động Sản giao thông vận tải trọng điển tại Huyện Tiên Du

 • Đường giao thông nội đồng xã Phật Tích (GĐ3).
 • Các tuyến đường giao thông xã Liên Bão
 • Cảng Nội Địa
 • QL 38 cũ đoạn từ IGS (phường Hạp Lĩnh TP.Bắc Ninh) đến QL 38 mới (xã Tân Chi huyện Tiên Du)
 • Đường gom khu ĐT&NC ứng dụng khoa học công nghệ (Đầu TL276 – Giáp Bắc Ninh).
 • Mở rộng đường TL276
 • Đường gom thuộc quy hoạch khu đào tạo nghiên cứu ứng dụng khao học công nghệ (tuyến số 1) (Bổ sung KH 2015).
 • Cải tạo, nâng cấp đường 276 và đường nối từ 276 mới vào khu xử lý chất thải rắn huyện Tiên Du.
 • ………

Quy hoạch công nghiệp huyện Tiên Du đến 2030

Trong kỳ 2021 – 2030 huyện Tiên Du sẽ góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công nghiệp và cụm công nghiệp như sau :

 • Dự án đầu tư xây dựng cụm công nghiệp hỗ trợ Tân Chi 2, huyện Tiên Du
 • Mở rộng Cụm công nghiệp làng nghề Phú Lâm (đợt 2)
 • Mở rộng khu công nghiệp Đại Đồng Hoàn Sơn giai đoạn 2
 • Mở rộng khu công nghiệp Đại Đồng Hoàn Sơn giai đoạn 2
 • Dự án khu công nghiệp Nam Sơn- Hạp Lĩnh
 • Khu công nghiệp Tiên Sơn (dải cây xanh cách ly)

Quy hoạch phân khu Đô thị huyện Tiên Du (Đô thị Lim mở rộng)

Tỉnh Bắc Ninh lập quy hoạch phân khu Đô thị huyện Tiên Du ( Đô thị Lim lan rộng ra ) với tổng diện tích quy hoạnh 2.791 ha gồm những xã : Thị trấn Lim, Liên Bão, Nội Duệ và xã Phú Lâm .

Ranh giới lập quy hoạch:

 • Phía Bắc giáp sông Ngũ huyện Khê và huyện Yên Phong;
 • Phía Tây giáp xã Tam Sơn và Tương Giang Thị xã Từ Sơn;
 • Phía Đông giáp xã Phong Khê, Phường Võ Cường và xã Khắc Niệm Thành phố Bắc Ninh
 • Phía Nam giáp xã Việt Đoàn, Hoàn Sơn và Hiên Vân.

Tại hội nghị trải qua đồ án quy hoạch phân khu đô thị Tiên Du ( Đô thị Lim lan rộng ra ) ngày 25/8/2020, nhiều đại biểu cho rằng : Để tăng cấp đô thị Lim lan rộng ra lên đô thị loại IV, tiến tới tăng cấp huyện Tiên Du lên Thị xã cần phải xác lập công tác làm việc quy hoạch hướng và tầm nhìn xa hơn về tăng trưởng mạng lưới hệ thống giao thông vận tải, hạ tầng ; bảo vệ tương thích với những tiêu chuẩn về dân số, diện tích quy hoạnh đất tự nhiên. Ngoài ra, cần phải thanh tra rà soát tổng thể và toàn diện đồ án quy hoạch, tập trung chuyên sâu xử lý những vướng mắc tránh để trùng lặp quy hoạch .
Để sớm triển khai xong tiềm năng đưa huyện Tiên Du lên Thị xã vào năm 2022. Huyện Tiên Du phấn đấu triển khai xong những tiêu chuẩn ; trong đó triển khai lập quy hoạch chung đô thị Tiên Du ; đồng thời chú trọng đến tiêu chuẩn về “ Trình độ tăng trưởng hạ tầng và kiến trúc cảnh sắc đô thị ” để tập trung chuyên sâu nguồn lực góp vốn đầu tư những khu công trình, dự án Bất Động Sản cấp thị xã hoặc cấp đô thị cao hơn ( cấp Q. ) bảo vệ tới năm 2022 đủ điều kiện kèm theo về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội .

Quy hoạch đô thị Tiên Du theo quan điểm chung là thiết kế xây dựng và tăng trưởng đô thị Tiên Du trở thành đô thị văn minh, tân tiến, cung ứng những tiêu chuẩn của thị xã. Huyện thực thi lập quy hoạch phân khu Tiên Du ( đô thị Lim lan rộng ra ) ; những tổ công tác làm việc triển khai xong việc lấy quan điểm nhân dân về quy hoạch đô thị, chất thải rắn, sử dụng đất …
Từ những tác dụng đạt được, huyện dự kiến xây dựng thị xã Tiên Du trên cơ sở nguyên trạng diện tích quy hoạnh tự nhiên, quy mô dân số và đơn vị chức năng hành chính. Trong đó :

 • Diện tích tự nhiên là 95,60 km2;
 • Quy mô dân số (tính đến ngày 31-12-2020) là hơn 185 nghìn người;
 • Khu vực nội thị dự kiến gồm 10 đơn vị hành chính cấp xã gồm thị trấn Lim và Phú Lâm, Nội Duệ, Liên Bão, Đại Đồng, Hoàn Sơn, Việt Đoàn, Lạc Vệ, Tân Chi, Phật Tích; khu vực ngoại thị dự kiến gồm 4 xã Cảnh Hưng, Hiên Vân, Minh Đạo, Tri Phương.

Đô thị Tiên Du gồm có hàng loạt 14 đơn vị chức năng hành chính cấp xã và thị xã với diện tích quy hoạnh 9.560,25 ha. Trong đó, quy trình tiến độ trước năm 2025 gồm 10 xã nội thị ( Lim, Phú Lâm, Nội Duệ, Liên Bão, Hoàn Sơn, Đại Đồng, Lạc Vệ, Tân Chi, Việt Đoàn và Phật Tích ), 4 xã ngoại thị ( Hiên Vân, Tri Phương, Minh Đạo và Cảnh Hưng ) ; quá trình năm 2025 – 2030, hàng loạt 14 đơn vị chức năng hành chính là nội thị để phân phối tiêu chuẩn trở thành thị xã .

Rate this post

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *