Bản đồ Trà Vinh online khổ lớn về hành chính, quy hoạch tỉnh

Tỉnh Trà Vinh có nhiều lợi thế để phát triển nông sản chất lượng cao, logistic và du lịch văn hóa Khmer, sinh thái miệt vườn… Giới thiệu bản đồ Trà Vinh về hành chính, quy hoạch sử dụng đất.

Logo tỉnh Trà VinhLogo tỉnh Trà Vinh

I. Bản đồ tỉnh Trà Vinh mới nhất, size lớn

1. Bản đồ Trà Vinh trực tuyến mới nhất

Hình ảnh bản đồ Trà Vinh vệ tinh trên Google Map

2. Bản đồ hành chính tỉnh Trà Vinh

Bản đồ hành chính Trà VinhBản đồ hành chính Trà Vinh chi tiết (click vào ảnh để xem chi tiết)

3. Bản đồ giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh

Bản đồ giao thông tỉnh Trà VinhBản đồ giao thông tỉnh Trà Vinh

4. Bản đồ du lịch tỉnh Trà Vinh

Bản đồ du lịch Trà VinhBản đồ du lịch Trà Vinh

5. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Trà Vinh năm 2020

Bản đồ quy hoạch tỉnh Trà Vinh năm 2020Bản đồ quy hoạch tỉnh Trà Vinh năm 2020 (click vào ảnh để xem chi tiết)

II. Giới thiệu tổng quan tỉnh Trà Vinh

1. Đơn vị hành chính và dân số của tỉnh Trà Vinh

Tỉnh Trà Vinh có diện tích quy hoạnh 2215 km2, gồm có 9 đơn vị chức năng hành chính thường trực : 1 thành phố, 1 thị xã, 7 huyện. 106 đơn vị chức năng hành chính cấp xã :

  • 11 phường
  • 10 thị trấn
  • 85 xã

a. Đơn vị hành chính

Tên Dân số (người) 2019 Hành chính
Trà Vinh 160.310 9 phường, 1 xã
Duyên Hải 56.241 2 phường, 5 xã
Càng Long 287.955 1 thị trấn, 13 xã
Cầu Kè 125.969 1 thị trấn, 10 xã
Cầu Ngang 132.514 2 thị trấn, 13 xã
Châu Thành 148.000 1 thị trấn, 13 xã
Duyên Hải 94.925 1 thị trấn, 6 xã
Tiểu Cần 112.363 2 thị trấn, 9 xã
Trà Cú 167.637 2 thị trấn, 15 xã

b. Dân số tỉnh Trà Vinh

Tổng cộng 1.009.168 người
Thành thị 173.699 người (17,2%)
Nông thôn 835.479 người (82,8%)
Mật độ 443 người/km²
Dân tộc Kinh, Hoa, Khmer

2. Vị trí địa lý tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh là tỉnh nằm ở phía Đông, duyên hải khu vực đồng bằng sông Cửu Long được bao quanh bởi sông Tiền và sông Hậu. Tỉnh Trà Vinh tiếp giáp với:

  • Phía Đông giáp Biển Đông
  • Phía Tây giáp Vĩnh Long
  • Phía Nam giáp Sóc Trăng
  • Phía Bắc giáp tỉnh Bến Tre.

3. Lịch sử của tỉnh Trà Vinh

Vào thế kỷ XVII, vùng đất này có tên gọi là “ Trà Vang ” theo tiếng Khmer. Sau khi thuộc quyền trấn áp của chúa Nguyễn được đặt tên là châu Định Viễn .
Thời Gia Long, 1802, thuộc Dinh Vĩnh Trấn, 1 trong 4 dinh của Gia Định Trấn .
Năm 1832, thời vua Minh Mạng, vùng đất Trà Vinh thuộc tỉnh Vĩnh Long, 1 tỉnh trong Nam Kỳ Lục Tỉnh .
Năm 1899, tỉnh Vĩnh Long được chia làm 3 tỉnh : Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh sau quyết định hành động của toàn quyền Doumer .
Năm 1976, nhà nước Nước Ta sáp nhập 2 tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh, trở thành tỉnh Cửu Long .
Đến năm 1991, tỉnh Trà Vinh tái lập như cũ .

4. tin tức liên hệ cơ quan nhà nước tại Trà Vinh

Nội dung Thông tin liên hệ
Cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Trà Vinh Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh
Địa chỉ Số 6, Trưng Nữ Vương, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại 0294 385 0605
Email [email protected]
Website cổng thông tin điện tử Trà Vinh www.travinh.gov.vn
Cơ quan ngôn luận baotravinh.vn
Đài truyền hình tỉnh Trà Vinh travinhtv.vn

III. Bản đồ những huyện, thành phố của tỉnh Trà Vinh

1. Bản đồ thành phố Trà Vinh

Bản đồ thành phố Trà VinhBản đồ thành phố Trà VinhBản đồ quy hoạch thành phố Trà VinhBản đồ quy hoạch thành phố Trà Vinh (click vào ảnh để xem chi tiết)
Thành phố Trà Vinh gồm 9 phường và 1 xã :

Phường 4 Phường
Phường 1 Phường
Phường 3 Phường
Phường 2 Phường
Phường 5 Phường
Phường 6 Phường
Phường 7 Phường
Phường 8 Phường
Phường 9 Phường
Xã Long Đức

2. Bản đồ huyện Càng Long

Bản đồ hành chính huyện Càng LongBản đồ hành chính huyện Càng LongBản đồ quy hoạch huyện Càng LongBản đồ quy hoạch huyện Càng Long (click vào ảnh để xem chi tiết)Huyện Càng Long có 1 thị xã và 13 xã

Thị trấn Càng Long Thị trấn
Xã Mỹ Cẩm
Xã An Trường A
Xã An Trường
Xã Huyền Hội
Xã Tân An
Xã Tân Bình
Xã Bình Phú
Xã Phương Thạnh
Xã Đại Phúc
Xã Đại Phước
Xã Nhị Long Phú
Xã Nhị Long
Xã Đức Mỹ

3. Bản đồ huyện Cầu Kè

Bản đồ  hành chính huyện Cầu KèBản đồ hành chính huyện Cầu KèHuyện Cầu Kè gồm 1 thị xã và 10 xã :

Thị trấn Cầu Kè Thị trấn
Xã Hòa Ân
Xã Châu Điền
Xã An Phú Tân
Xã Hoà Tân
Xã Ninh Thới
Xã Phong Phú
Xã Phong Thạnh
Xã Tam Ngãi
Xã Thông Hòa
Xã Thạnh Phú

4. Bản đồ huyện Tiểu Cần

Bản đồ hành chính huyện Tiểu CầnBản đồ hành chính huyện Tiểu CầnBản đồ quy hoạch huyện Tiểu CầnBản đồ quy hoạch huyện Tiểu Cần (click vào ảnh để xem chi tiết)Huyện Tiểu Cần gồm có 2 thị xã và 9 xã :

Thị trấn Tiểu Cần Thị trấn
Thị trấn Cầu Quan Thị trấn
Xã Phú Cần
Xã Hiếu Tử
Xã Hiếu Trung
Xã Long Thới
Xã Hùng Hòa
Xã Tân Hùng
Xã Tập Ngãi
Xã Ngãi Hùng
Xã Tân Hòa

5. Bản đồ huyện Châu Thành

Bản đồ hành chính huyện Châu Thành Trà VinhBản đồ hành chính huyện Châu Thành Trà VinhBản đồ quy hoạch huyện Châu Thành Trà VinhBản đồ quy hoạch huyện Châu Thành Trà Vinh (click vào ảnh để xem chi tiết)Huyện Châu Thành gồm có 1 thị xã và 13 xã :

Thị trấn Châu Thành Thị trấn
Xã Đa Lộc
Xã Mỹ Chánh
Xã Thanh Mỹ
Xã Lương Hoà A
Xã Lương Hòa
Xã Song Lộc
Xã Nguyệt Hóa
Xã Hòa Thuận
Xã Hòa Lợi
Xã Phước Hảo
Xã Hưng Mỹ
Xã Hòa Minh
Xã Long Hòa

6. Bản đồ huyện Cầu Ngang

Bản đồ hành chính huyện Cầu NgangBản đồ hành chính huyện Cầu NgangBản đồ quy hoạch huyện Cầu NgangBản đồ quy hoạch huyện Cầu Ngang (click vào ảnh để xem chi tiết)Huyện Cầu Ngang gồm có 2 thị xã và 13 xã :

Thị trấn Cầu Ngang Thị trấn
Thị trấn Mỹ Long Thị trấn
Xã Mỹ Long Bắc
Xã Mỹ Long Nam
Xã Mỹ Hòa
Xã Vĩnh Kim
Xã Kim Hòa
Xã Hiệp Hòa
Xã Thuận Hòa
Xã Long Sơn
Xã Nhị Trường
Xã Trường Thọ
Xã Hiệp Mỹ Đông
Xã Hiệp Mỹ Tây
Xã Thạnh Hòa Sơn

7. Bản đồ huyện Trà Cú

Bản đồ hành chính huyện Trà CúBản đồ hành chính huyện Trà CúBản đồ quy hoạch huyện Trà CùBản đồ quy hoạch huyện Trà Cù (click vào ảnh để xem chi tiết)

Huyện Trà Cú bao gồm 2 thị trấn và 15 xã:

Thị trấn Trà Cú Thị trấn
Thị trấn Định An Thị trấn
Xã Phước Hưng
Xã Tập Sơn
Xã Tân Sơn
Xã An Quảng Hữu
Xã Lưu Nghiệp Anh
Xã Ngãi Xuyên
Xã Kim Sơn
Xã Thanh Sơn
Xã Hàm Giang
Xã Hàm Tân
Xã Đại An
Xã Định An
Xã Ngọc Biên
Xã Long Hiệp
Xã Tân Hiệp

8. Bản đồ thị xã Duyên Hải

Bản đồ hành chính thị xã Duyên HảiBản đồ hành chính thị xã Duyên HảiHuyện Duyên Hải gồm có 2 thị xã và 5 xã :

Phường 1 Phường
Phường 2 Phường
Xã Long Toàn
Xã Long Hữu
Xã Dân Thành
Xã Trường Long Hòa
Xã Hiệp Thạnh

9. Bản đồ huyện Duyên Hải

Bản đồ hành chính huyện Duyên HảiBản đồ hành chính huyện Duyên HảiBản đồ quy hoạch huyện Duyên HảiBản đồ quy hoạch huyện Duyên Hải (click vào ảnh để xem chi tiết)Huyện Duyên Hải gồm có 1 thị xã và 6 xã :

Thị trấn Long Thành Thị trấn
Xã Long Khánh
Xã Ngũ Lạc
Xã Long Vĩnh
Xã Đông Hải
Xã Đôn Xuân
Xã Đôn Châu

Nhiều người biết đến đất Trà Vinh anh hùng qua bài hát Hai Chị em của nhạc sĩ Hoàng Vân “Cô Ba dũng sĩ quê ở Trà Vinh…”. Hy vọng qua bài bản đồ Trà Vinh, các bạn có thêm nhiều kiến thức về vùng đất này.

Nguồn: nhadatmoi.net

5/5 – ( 1 vote )

Hiro Nguyen
Chuyên gia phong cách thiết kế Nội thất – BĐS Nhà Đất. Với kinh nghiệm tay nghề 3 năm trải qua từ phong cách thiết kế nội thất bên trong, kiến thiết xây dựng kiến trúc. Các bài viết của tôi hướng tới sự san sẻ và muốn phân phối cho quý fan hâm mộ những thông tin thiết thực .

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *