Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Tây Ninh | Mua bán đất chính chủ Tây Ninh, bán đất, bán nhà, quy hoạch đất đai Tây Ninh, bản đồ quy hoạch sử dụng đất tây ninh, cho thuê nhà đất, đất nền giá rẻ, đất giá đ

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 phường 1, thành phố Tây Ninh

Nội dung

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 phường 1, thành phố Tây Ninh

P. 1 là một phường thuộc thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Nước Ta. Phường 1 có diện tích quy hoạnh 8,56 km², dân số năm 1999 là 13.375 người, [ 1 ] tỷ lệ dân số đạt 1.563 người / km² .

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 phường 2, thành phố Tây Ninh

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 phường 2, thành phố Tây Ninh

P. 2 là một phường thuộc thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Nước Ta. Phường 2 có diện tích quy hoạnh 1,44 km², dân số năm 1999 là 8.805 người, [ 1 ] tỷ lệ dân số đạt 6.115 người / km² .

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 phường 3, thành phố Tây Ninh

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 phường 3, thành phố Tây Ninh

P. 3 là một phường thuộc thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Nước Ta. Phường 3 có diện tích quy hoạnh 5,23 km², dân số năm 1999 là 14.276 người, [ 1 ] tỷ lệ dân số đạt 2.730 người / km² .

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 phường 4, thành phố Tây Ninh

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 phường 4, thành phố Tây Ninh

P. 4 là một phường thuộc thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Nước Ta. Phường 4 có diện tích quy hoạnh 1,88 km², dân số năm 2001 là 11.223 người, [ 2 ] tỷ lệ dân số đạt 5.970 người / km² .

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh

P. Hiệp Ninh là một phường thuộc thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Nước Ta. Phường Hiệp Ninh có diện tích quy hoạnh 3,31 km², dân số năm 2001 là 17.728 người, tỷ lệ dân số đạt 5.356 người / km² ..

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh

Ninh Thạnh là một phường thuộc thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Nước Ta. Phường Ninh Thạnh có diện tích quy hoạnh 14,90 km², dân số năm 1999 là 13.336 người, [ 2 ] tỷ lệ dân số đạt 895 người / km² .

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh

Ninh Sơn là một phường thuộc thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Nước Ta. Phường có diện tích quy hoạnh 25,44 km², dân số năm 1999 là 18.004 người, [ 1 ] tỷ lệ dân số đạt 708 người / km² .

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh

Tân Bình là một xã thuộc thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Nước Ta. Xã Tân Bình có diện tích quy hoạnh 19,93 km², dân số tính đến ngày 30 tháng 06 năm 2018 là 7.467 người, trong đó có 3.607 nữ. [ 1 ] tỷ lệ dân số đạt 244 người / km². Xã Tân Bình là một xã nông nghiệp có tổng diện tích quy hoạnh 2.016,25 ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm 2/3 tổng diện tích quy hoạnh đất .

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh

Thạnh Tân là một xã thuộc thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Nước Ta. Xã Thạnh Tân có diện tích quy hoạnh 39,13 km², dân số năm 1999 là 7.331 người, [ 1 ] tỷ lệ dân số đạt 187 người / km² .

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh

Bình Minh là một xã thuộc thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. Xã Bình Minh có diện tích 19,51 km², dân số năm 1999 là 5.494 người,[2] mật độ dân số đạt 282 người/km².

thị xã Hoà Thành

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Hoà Thành

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Hoà Thành

Thị xã Hòa Thành nằm ở TT của tỉnh Tây Ninh, có vị trí địa lý : Phía đông và hướng đông bắc giáp huyện Dương Minh Châu. Phía đông nam giáp huyện Gò Dầu. Phía tây và phía nam giáp huyện Châu Thành. Phía bắc giáp thành phố Tây Ninh. Thị xã Hòa Thành có diện tích quy hoạnh 82,92 km², dân số năm 2019 là 147.666 người [ 1 ], tỷ lệ dân số đạt 1.781 người / km². Thị xã Hòa Thành có 8 đơn vị chức năng hành chính cấp xã thường trực, gồm có 4 phường : Hiệp Tân, Long Hoa, Long Thành Bắc, Long Thành Trung và 4 xã : Long Thành Nam, Trường Đông, Trường Hòa, Trường Tây .

huyện Châu Thành

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Châu Thành

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành nằm ở phía tây tỉnh Tây Ninh, có vị trí địa lý : Phía Đông giáp thị xã Hòa Thành và thành phố Tây Ninh. Phía Tây giáp Campuchia. Phía Nam giáp huyện Bến Cầu. Phía Đông Nam giáp huyện Gò Dầu. Phía Bắc giáp huyện Tân Biên. Huyện có đường biên giới với Campuchia dài 48 km và có cửa khẩu Phước Tân. Diện tích của huyện là 571,25 km2. Tổng số dân toàn huyện là 141.875 người, Người Kinh chiếm đa phần. Có một phần nhỏ là người Khmer sống phân tán chung với người Việt, không còn chia thành xóm, làng riêng nữa ; họ sống đa phần bằng nghề làm ruộng và kinh doanh, tập trung chuyên sâu đông ở vùng biên giới ở những xã Thành Long, xã Biên Giới … Huyện có 15 đơn vị chức năng hành chính cấp xã thường trực, gồm có thị xã Châu Thành ( huyện lỵ ) và 14 xã : An Bình, An Cơ, Biên Giới, Đồng Khởi, Hảo Đước, Hòa Hội, Hòa Thạnh, Long Vĩnh, Ninh Điền, Phước Vinh, Tỉnh Thái Bình, Thanh Điền, Thành Long, Trí Bình .

huyện Dương Minh Châu

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Dương Minh Châu

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Dương Minh Châu

Dương Minh Châu là một huyện nằm ở phía đông tỉnh Tây Ninh. Huyện được đặt tên theo nhà cách mạng Dương Minh Châu, quản trị Ủy ban Hành chính Kháng chiến tiên phong của tỉnh Tây Ninh. Huyện có địa giới hành chính : Phía Đông giáp huyện Dầu Tiếng, tỉnh Tỉnh Bình Dương. Phía Tây giáp thành phố Tây Ninh và thị xã Hòa Thành. Phía Nam giáp huyện Gò Dầu và thị xã Trảng Bàng. Phía Bắc giáp huyện Tân Châu. Diện tích của huyện là 434,51 km2. Năm 2009, dân số khoảng chừng 104.302 người, phần lớn là dân tộc bản địa Kinh, trong đó có 52.467 nam và 51.835 nữ. Dân số thành thị có 5.635 người và nông thôn có 98.667 người. Đến năm năm ngoái, tổng dân số là 128.061 người. Huyện có 11 đơn vị chức năng hành chính cấp xã thường trực, gồm 1 thị xã Dương Minh Châu và 10 xã : Bàu Năng, Bến Củi, Cầu Khởi, Chà Là, Lộc Ninh, Phan, Phước Minh, Phước Ninh, Suối Đá, Truông Mít .

huyện Tân Biên

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tân Biên

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tân Biên

Huyện Tân Biên nằm ở phía bắc tỉnh Tây Ninh, có vị trí địa lý : Phía đông giáp huyện Tân Châu. Phía nam giáp thành phố Tây Ninh và huyện Châu Thành. Phía tây giáp Campuchia. Phía bắc giáp Campuchia. Huyện Tân Biên có nhiều điểm độc lạ trong lịch sử dân tộc của tỉnh cũng như của Miền Nam. Huyện là nơi đặt trụ sở của Trung ương Đảng Cục Miền Nam. Chỉ huy công cuộc kháng chiến chống Mỹ. Ngày nay, huyện có đến hai cửa khẩu Quốc tế và nhiều cửa khẩu phụ thông thương với Vương quốc Campuchia. Dấu ấn của người Khmer ở Tân Biên rất rõ nét, sâu đậm. Huyện Tân Biên có 10 đơn vị chức năng hành chính cấp xã thường trực, gồm có thị xã Tân Biên ( huyện lỵ ) và 9 xã : Hòa Hiệp, Mỏ Công, Tân Bình, Tân Lập, Tân Phong, Thạnh Bắc, Thạnh Bình, Thạnh Tây, Trà Vong .

huyện Tân Châu

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tân Châu

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tân Châu

Đây là huyện có diện tích quy hoạnh tự nhiên lớn nhất tỉnh, với tổng diện tích quy hoạnh là 1.113,20 km² ( chiếm 1/4 diện tích quy hoạnh tự nhiên toàn tỉnh ). Thổ nhưỡng trong huyện đa phần là đất xám trên phù sa cổ. Đặc điểm của loại đất này là thành phần cơ giới nhẹ, dễ thoát nước, mức độ giữ nước và chất dinh dưỡng kém, dễ xói mòn, rửa trôi. Tuy nhiên, đây lại là loại đất tương thích với cây cao su đặc, cây mía, cây khoai mì nên được trồng thông dụng ở Tân Châu. Tân Châu có khí hậu đặc trưng của khí hậu vùng Nam Bộ : không có mùa đông lạnh, có mùa mưa và mùa khô rõ ràng. Nền nhiệt độ ở đây nói riêng và toàn tỉnh khá cao, nhiệt độ trung bình khoảng chừng 27 °C, biên độ xê dịch nhiệt thấp ( 3,9 °C ), lượng bức xạ dồi dào. Tân Châu có 12 đơn vị chức năng hành chính cấp xã gồm thị xã Tân Châu và 11 xã : Suối Ngô, Suối Dây, Tân Đông, Tân Hà, Tân Hiệp, Tân Hòa, Tân Hội, Tân Hưng, Tân Phú, Tân Thành, Thạnh Đông .

huyện Gò Dầu

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Gò Dầu

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Gò Dầu

Huyện Gò Dầu là huyện đồng bằng với 2 dạng địa hình chính : dạng gò đồi đất xám có độ cao giao động từ 10 m đến hơn 30 m chiếm 65 % diện tích quy hoạnh, thích hợp với những loại cây công nghiệp ngắn ngày. Vùng này có những chòm rừng nhỏ tạo thành vùng địa thế căn cứ liên hoàn giữa những xã. Trong kháng chiến bảo vệ tổ quốc, vùng đất này là một khu vực rất thuận tiện cho trào lưu cách mạng. Dạng địa hình bưng bàu trũng chiếm hơn 1/3 diện tích quy hoạnh, nằm ven sông Vàm Cỏ Đông và những con rạch, đất phù sa phì nhiêu, thích hợp với cây lúa. Huyện Gò Dầu có 9 đơn vị chức năng hành chính cấp xã thường trực, gồm có thị xã Gò Dầu ( huyện lỵ ) và 8 xã : Bàu Đồn, Cẩm Giang, Hiệp Thạnh, Phước Đông, Phước Thạnh, Phước Trạch, Thạnh Đức, Thanh Phước .

Thị xã Trảng Bàng

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Trảng Bàng

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Trảng Bàng

Thị xã Trảng Bàng có diện tích 340,14 km², dân số năm 2019 là 161.831 người[1], mật độ dân số đạt 476 người/km². Trảng Bàng nằm trên khu vực địa hình bán bình nguyên phù sa cổ đặc trưng ĐNB chuyển tiếp từ Tây Nguyên xuống Đồng bằng sông Cửu Long, địa hình nghiêng dần từ đông bắc xuống tây nam, chiều cao trung bình từ 1m ở xã Phước Bình đến hơn 40m ở xã Đôn Thuận. Thị xã Trảng Bàng có 10 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 6 phường: An Hòa, An Tịnh, Gia Bình, Gia Lộc, Lộc Hưng, Trảng Bàng và 4 xã: Đôn Thuận, Hưng Thuận, Phước Bình, Phước Chỉ.

huyện Bến Cầu

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Bến Cầu

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Bến Cầu

Huyện lỵ là thị xã Bến Cầu nằm trên tỉnh lộ 786, cách Thành phố Tây Ninh khoảng chừng 30 km về hướng nam, và cửa khẩu quốc tế Mộc Bài khoảng chừng 6 km về hướng bắc. Sông Vàm Cỏ Đông chảy vào địa phận Bến Cầu tại xã Long Chữ, chảy theo rìa phía đông của xã Tiên Thuận, Lợi Thuận, An Thạnh rồi chảy qua huyện Trảng Bàng về Long An. Các chi lưu sông Vàm Cỏ Đông trên địa phận huyện như rạch Gò Suối, rạch Xóm Khách, Rạch Bảo … vừa là dòng chảy dẫn nước trong vùng, vừa làm ranh giới tự nhiên của 1 số ít xã trong huyện. Huyện Bến Cầu có 9 đơn vị chức năng hành chính cấp xã thường trực, gồm có thị xã Bến Cầu ( huyện lỵ ) và 8 xã : An Thạnh, Lợi Thuận, Long Chữ, Long Giang, Long Khánh, Long Phước, Long Thuận, Tiên Thuận .

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *