Quy hoạch giao thông, quy hoạch sử dụng đất Thị xã Mỹ Hào [Hưng Yên]

Quy hoạch giao thông vận tải, quy hoạch công nghiệp và Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Thị xã Mỹ Hào thời kỳ 2021 – 2030 được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hưng Yên phê duyệt .

Hiện trạng sử dụng đất Thị xã Mỹ Hào đến 2020

Theo số liệu thực trạng đất năm 2020 ( tính đến ngày 31/12/2020 ), tổng diện tích quy hoạnh tự nhiên : 7.938,36 ha. Trong đó :

Bạn đang đọc: Quy hoạch giao thông, quy hoạch sử dụng đất Thị xã Mỹ Hào [Hưng Yên]

 • Đất nông nghiệp: 4.671,97 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 3.266,15 ha
 • Đất chưa sử dụng: 0,24 ha

Quy hoạch sử dụng đất Thị xã Mỹ Hào đến 2030

1. Phương án quy hoạch sử dụng đất quy trình tiến độ 2021 – 2030

 • Diện tích năm 2020 là 4.671,97 ha. Đến năm 2030 đất nông nghiệp thực giảm 2.201,25 ha so với năm 2020. Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất nông nghiệp là 2.470,72 ha, chiếm 31,20 % diện tích đất tự nhiên.
 • Diện tích năm 2020 là 3.266,15 ha. Đến năm 2030 đất phi nông nghiệp tăng 2.201,29 ha so với năm 2020, lấy từ đất nông nghiệp. Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất phi nông nghiệp là 5.467,44 ha, chiếm 68,79% diện tích đất tự nhiên
 • Diện tích năm 2020 là 0,24 ha; đến năm 2030 đất chưa sử dụng thực giảm 0,04 ha so
  với năm 2020. Do chuyển sáng đất nghĩa trang, nghĩa địa: 0,04 ha. Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất chưa sử dụng là 0,20 ha, chiếm 0,003 % diện tích đất tự nhiên.

2. Diện tích chuyển mục tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch

 • Diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp là 2.226,67 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp là 3,42 ha.
 • Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở là 268,13 ha.

Quy hoạch tăng trưởng công nghiệp Thị xã Mỹ Hào đến 2030

Hiện tại trong kỳ 2021 – 2030 Thị xã Mỹ Hào đã có một số ít khu công nghiệp và quy hoạch xây mới, lan rộng ra những khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa phận .

Khu công nghiệp

 • Khu công nghiệp Thăng Long giai đoạn 3
 • Quy hoạch khu công nghiệp Định Hướng
 • Quy hoạch khu công nghiệp Minh Quang
 • KCN Minh Đức

Cụm công nghiệp

 • Cụm công nghiệp Phan Đình Phùng
 • Quy hoạch cụm công nghiệp Hòa Phong
 • Cụm công nghiệp Phùng Chí Kiên

Quy hoạch giao thông vận tải thị xã Mỹ Hào đến 2030

Trong kỳ quy hoạch 2021 – 2030 Thị xã Mỹ Hào có 53 dự án Bất Động Sản giao thông vận tải cần nhu yếu sử dụng đất để xây mới, tăng cấp lan rộng ra trên địa phận toàn thị xã .

Dưới đây là một số ít dự án Bất Động Sản giao thông vận tải trọng điểm :

 • Đường trục trung tâm huyện Huyện Mỹ Hào đoạn từ bến xe Huyện Mỹ Hào đên KCN Phố Nối A (Đường 42)
 • Quy hoạch đường giao thông phường Dị Sử
 • Dự án đầu tư xây dựng đường trục trung tâm KĐT phía nam QL5 kéo dài, đoạn từ km1 +892,92 đến giao 387
 • Mở rộng đường giao thông đường đê Kim Sơn khu cửa thôn Vô Ngại
 • QH đường 69m phường Dị Sử, xã Hưng Long, xã Xuân Dục
 • QH đường 42m phường Bần Yên Nhân
 • QH đường 32m phường Dị Sử, phường Phùng Chí Kiên, phường Bạch Sam
 • …..

( Quy hoạch thị xã Mỹ Hào năm 2022 )

Rate this post

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *