Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Thị xã Sông Cầu [Phú Yên] đến 2030

Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Phú Yên phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 Thị xã Sông Cầu, Quy hoạch giao thông vận tải địa thế căn cứ vào bản đồ sử dụng đất .

Mục đích quy hoạch

Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 để làm cơ sở pháp lý cho việc tịch thu đất, giao đất, cho thuê đất, quy đổi mục tiêu sử dụng đất, … để kiến thiết xây dựng mạng lưới hệ thống hạ tầng, tăng trưởng những ngành kinh tế tài chính – xã hội toàn thị xã Sông Cầu đến năm 2030 .

Cụ thể hoá quy hoạch tỉnh Phú Yên, quy hoạch vùng tỉnh Phú Yên về khoảng trống những hoạt động giải trí kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng – bảo mật an ninh, mạng lưới hệ thống đô thị và phân bổ dân cư nông thôn, kiến trúc, phân chia đất đai, sử dụng tài nguyên đất và bảo vệ thiên nhiên và môi trường trên cơ sở liên kết quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn đến năm 2030 .

Vị trí thị xã Sông Cầu

Thị xã Sông Cầu nằm về phía Bắc của tỉnh Phú Yên, có vị trí địa lý như sau :

– Tọa độ địa lý:  Từ 13021’ đến 13042’ vĩ độ Bắc.
Từ 109006’ đến 109020’ kinh độ Đông.

– Có ranh giới tiếp giáp :

  • Phía Bắc: Giáp tỉnh Bình Định.
  • Phía Nam: Giáp huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
  • Phía Tây: Giáp huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
  • Phía Đông: Giáp Biển Đông.

Thị xã Sông Cầu nằm giữa hai thành phố Quy Nhơn và Tuy Hoà, cách Quy Nhơn khoảng chừng 50 km về phía Bắc và cách thành phố Tuy Hoà khoảng chừng 45 km, có quốc lộ 1A đi qua là cầu nối giữa thành phố Quy Nhơn, tỉnh Tỉnh Bình Định và thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên .

Hiện trạng sử dụng đất đến năm 2020 .

Theo hiệu quả thống kê đất đai ngày 31/12/2020, tổng diện tích quy hoạnh đất tự nhiên toàn thị xã năm 2020 là 49.379,70 ha. Trong đó :

  • Đất nông nghiệp: 40.411,34 ha, chiếm 82,59% diện tích tự nhiên.
  • Đất phi nông nghiệp: 6.318,34 ha, chiếm 12,91% diện tích tự nhiên.
  • Đất chưa sử dụng: 2.198,80 ha, chiếm 4,49% diện tích tự nhiên

Quy hoạch sử dụng đất đến 2030

Diện tích tự nhiên đến năm 2030 tăng 41,12 ha so với năm 2020, do lấn biển kiến thiết xây dựng bờ kè ven vinh Xuân Đài theo quy hoạch chung của thị xã đã được phê duyệt .
Trong đó : diện tích quy hoạnh lấn biển tại những phường Xuân Yên 34,27 ha ; Xuân Đài 3,01 ha và Xuân Thành 3,84 ha .
Chỉ tiêu sử dụng đất đến 2030 gồm :

  • Đất nông nghiệp: 39.379,56 ha
  • Đất phi nôn nghiệp: 9.859,56 ha
  • Đất chưa sử dụng: 181,70 ha

Quy hoạch giao thông vận tải thị xã Sông Cầu

Quốc lộ 1A chạy qua thị xã theo hướng Bắc – Nam, đây là tuyến đường chính vừa đóng vai trò là đường đối ngoại vừa đóng vai trò là đường chính thị xã .
Đoạn tuyến qua thị xã Sông Cầu dài 54 km, đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng, nền đường rộng 12 m, mặt đường rộng 9 m, tải trọng
Quốc lộ 1D dài 14,5 km nối từ thị xã Sông Cầu đến Quy Nhơn, đi qua 2 xã Xuân Cảnh, Xuân Hải, là một phần tuyến hiên chạy dọc kinh tế tài chính ven biển Phú Yên, đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng, nền đường rộng 12 m, mặt đường rộng 9 m, tải trọng phong cách thiết kế H30-XB80 .
Có 02 tuyến đường tỉnh đi qua địa phận thị xã ( ĐT. 642 dài 5,25 km và ĐT. 644 dài 18,76 km ). Mặt đường rộng trung bình từ 5,5 – 21 m, nền đường trống trung bình từ 7,5 – 36 m .

4.9

/

5
(
7
bầu chọn
)

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *