Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP HCM

Quy hoạch sử dụng đất xã Phú Xuân được biểu lộ trong bản đồ quy hoạch chung huyện Nhà Bè, bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ khuynh hướng tăng trưởng khoảng trống đến năm 2025 của TP HCM.

Xã Phú Xuân là một xã thuộc huyện Nhà Bè ( TP Hồ Chí Minh ), có diện tích quy hoạnh 10,02 km² .

Vị trí cụ thể của xã Phú Xuân như sau: Phía đông giáp tỉnh Đồng Nai với ranh giới là sông Nhà Bè; phía tây giáp các xã Nhơn Đức và Phước Kiển; phía nam giáp huyện Cần Giờ (qua sông Soài Rạp) và xã Long Thới; phía bắc giáp thị trấn Nhà Bè.

Theo quyết định hành động phê duyệt kiểm soát và điều chỉnh Quy hoạch chung thiết kế xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 được Thủ tướng nhà nước phê duyệt năm 2010, một trong những hướng tăng trưởng khoảng trống thành phố là hướng chính phía nam .Hướng này hiên chạy dọc tăng trưởng là tuyến Nguyễn Hữu Thọ với điều kiện kèm theo địa chất thủy văn đặc biệt quan trọng, nhiều sông rạch, có năng lực tăng trưởng về quỹ đất đô thị và điều kiện kèm theo tăng trưởng hạ tầng kỹ thuật đô thị ; tuân thủ pháp luật bảo vệ sông rạch, phát huy thế mạnh đặc trưng sông nước với tỷ lệ thiết kế xây dựng thấp, không làm giảm diện tích quy hoạnh mặt nước ship hàng cho tiêu thoát nước của thành phố .Như vậy, xã Phú Xuân nằm trong hướng tăng trưởng khoảng trống phía chính nam của TP Hồ Chí Minh nói trên .

Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất xã Phú Xuân thể hiện trên bản đồ quy hoạch chung huyện Nhà Bè và bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2025 của TP HCM:

Đường sẽ mở ở xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP HCM - Ảnh 1.

Xã Phú Xuân thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Đường sẽ mở ở xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP HCM - Ảnh 2.Xã Phú Xuân trên bản đồ quy hoạch chung huyện Nhà Bè đến năm 2020 .Đường sẽ mở ở xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP HCM - Ảnh 3.Kí hiệu những loại đất trên bản đồ quy hoạch chung huyện Nhà Bè đến năm 2020 .Đường sẽ mở ở xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP HCM - Ảnh 4.Quy hoạch sử dụng đất xã Phú Xuân biểu lộ trên bản đồ xu thế tăng trưởng khoảng trống TP Hồ Chí Minh đến năm 2025 .Đường sẽ mở ở xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP HCM - Ảnh 5.Ký hiệu những loại đất trên bản đồ xu thế tăng trưởng khoảng trống TP TP HCM đến năm 2025 .

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Phú Xuân trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhà Bè TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Phú Xuân trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ định hướng phát triển không gian TP HCM đến năm 2025 TẠI ĐÂY.

– Cập nhật thêm quy hoạch sử dụng đất xã Phú Xuân TẠI ĐÂY. 

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *