Quyết định 56/2018/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất tại Bình Phước

Quyết định 56/2018/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất

Quyết định 56/2018 / QĐ-UBND pháp luật về thông số kiểm soát và điều chỉnh giá đất trên địa phận tỉnh Bình Phước năm 2019 do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Phước phát hành ngày 21/12/2018 ;

QUYẾT ĐỊNH 56/2018 / QĐ-UBND

     Quyết định 56/2018/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2019 do UBND tỉnh Bình Phước ban hành ngày 21 tháng 12 năm 2018;

Bạn đang đọc: Quyết định 56/2018/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất tại Bình Phước

Quyết định 56/2018 / QĐ-UBND có hiệu lực hiện hành kể từ ngày 01/01/2019 và thay thế sửa chữa Quyết định số 56/2017 / QĐ-UBND, Quyết định 35/2018 / QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh ;

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : 56/2018 / QĐ-UBND Bình Phước, ngày 21 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền sở tại địa phương ngày 19 tháng 6 năm năm ngoái ;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp ngày 22 tháng 6 năm năm ngoái ;
Căn cứ Luật Đất đai năm ngày 29 tháng 11 năm 2013 ;
Căn cứ Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm năm trước của nhà nước pháp luật cụ thể thi hành một số ít điều của Luật Đất đai ;
Căn cứ Nghị định số 44/2014 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm năm trước của nhà nước pháp luật về giá đất ;
Căn cứ Nghị định số 45/2014 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm năm trước của nhà nước pháp luật về thu tiền sử dụng đất ;
Căn cứ Nghị định số 46/2014 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 tháng năm trước của nhà nước lao lý về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước ;
Căn cứ Nghị định số 135 / năm nay / NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm năm nay của nhà nước sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của những Nghị định pháp luật về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước ;
Căn cứ Nghị định số 01/2017 / NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của nhà nước sửa đổi, bổ trợ một số ít nghị định lao lý cụ thể thi hành Luật Đất đai năm 2013 ;
Căn cứ Nghị định số 35/2017 / NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của nhà nước pháp luật về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế tài chính, khu công nghệ cao ;
Căn cứ Nghị định số 123 / 2017 / NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của nhà nước sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của những Nghị định pháp luật về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước ;
Căn cứ Thông tư số 36/2014 / TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm năm trước của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường lao lý chi tiết cụ thể phương pháp định giá đất ; kiến thiết xây dựng, kiểm soát và điều chỉnh bảng giá đất ; định giá đất đơn cử và tư vấn xác lập giá đất ;
Căn cứ Thông tư số 76/2014 / TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm năm trước của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn 1 số ít điều của Nghị định số 45/2014 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm năm trước của nhà nước lao lý về thu tiền sử dụng đất ;
Căn cứ Thông tư số 77/2014 / TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm năm trước của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn 1 số ít điều của Nghị định số 46/2014 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm năm trước của nhà nước pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước ;
Căn cứ Thông tư số 332 / năm nay / TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm năm nay của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Thông tư số 76/2014 / TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm năm trước của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn 1 số ít điều của Nghị định số 45/2014 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm năm trước của nhà nước lao lý về thu tiền sử dụng đất ;
Căn cứ Thông tư số 333 / năm nay / TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm năm nay của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều Thông tư số 77/2014 / TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm năm trước của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn 1 số ít điều của Nghị định số 46/2014 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm năm trước của nhà nước pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước ;
Thực hiện Công văn số 328 / HĐND-KT ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thỏa thuận hợp tác thống nhất thông số kiểm soát và điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa phận tỉnh ;
Thực hiện Quyết định số 33/2015 / QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm năm ngoái của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Phước về việc phát hành pháp luật Bảng giá những loại đất trên địa phận tỉnh Bình Phước quy trình tiến độ từ năm năm ngoái đến năm 2019 ;

Thực hiện Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Phước điều chỉnh Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh;

Theo ý kiến đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3712 / TTr-STC ngày 21 tháng 12 năm 2018 .

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2019 như sau:

1. Hệ số kiểm soát và điều chỉnh giá đất : Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này
2. Hệ số điều, chỉnh giá đất vận dụng so với những trường hợp sau :
a ) Diện tích thửa đất hoặc khu đất của dự án Bất Động Sản có giá trị ( tính theo giá đất trong bảng giá đất ) dưới 10 tỷ đồng trong những trường hợp sau :
– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ mái ấm gia đình, cá thể so với phần diện tích quy hoạnh đất ở vượt hạn mức ; được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở so với phần diện tích quy hoạnh vượt hạn mức giao đất ở cho hộ mái ấm gia đình, cá thể. Tính tiền thuê đất so với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ mái ấm gia đình, cá thể ;
– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không trải qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất ; công nhận quyền sử dụng đất, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất so với tổ chức triển khai mà phải nộp tiền sử dụng đất ;

………………………………………………………………………

>>> Tải Quyết định 56/2018/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Bình Phước

Bài viết tìm hiểu thêm :

     Để được tư vấn chi tiết về Quyết định 56/2018/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Bình Phước quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: [email protected]. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn. / .
Chuyên viên : Quỳnh Mai

vote

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *