Bảng giá đất huyện Củ Chi TP. Hồ Chí Minh mới nhất hiện nay – AZ Bất Động Sản – Mua nhà đất giá rẻ

TT

Tên đường

Đoạn đường

Giá đất ở

Từ

Đến

1 An Nhơn Tây Trọn đường   310 2 Bà Thiên Trọn đường   320 3 Bàu Lách Trọn đường   290 4 Bàu Trăm Trọn đường   460 5 Bàu Tre Trọn đường   730 6 Bến Cỏ Tỉnh lộ 15 Sông TP HCM 290 7 Bến Đình Trọn đường   290 8 Bến Súc Trọn đường   290 9 Bình Mỹ Tỉnh lộ 9 Võ Văn Bích 920 10 Bốn Phú ( Trung An ) – Huỳnh Thị Bẳng ( Phú Hòa Đông ) Trọn đường   320 11 Bùi Thị Điệt Trọn đường   320 12 Bùi Thị He Trọn đường   1,320 13 Cá Lăng Trọn đường   290 14 Can Trường Trọn đường   1,060 15 Cây Bài Tỉnh lộ 8 Cầu Phước Vĩnh An 500 Cầu Phước Vĩnh An Đường Nguyễn Văn Khạ 330 16 Cây Gỏ Trọn đường   290 17 Cây Trôm-Mỹ Khánh Quốc lộ 22 Tỉnh lộ 7 330 18 Đào Văn Thử Trọn đường   630 19 Đinh Chương Dương Trọn đường   1,060 20 Đình Kiến ( Đinh Kiếp ) Trọn đường   1,320 21 Đỗ Đăng Tuyển Tỉnh lộ 7 Ngã ba Phú Thuận ( Phú Mỹ Hưng ) 330 22 Đỗ Đình Nhân Trọn đường   1,320 23 Đỗ Ngọc Du Trọn đường   1,320 24 Đỗ Quang Cơ Trọn đường   1,320 25 Đường 11 Trọn đường   2,110 26 Đường 35, 39, 40 Trọn đường   1,190 27 Đường 41 Trọn đường   830 28 Đường 42 Trọn đường   830 29 Bến Than ( Đường Làng Số 4 ) Trước Ủy Ban Nhân Dân xã Hoà Phú Tỉnh lộ 15 990 30 Đường ranh Khu công nghiệp Tỉnh lộ 15 Đường Trung An 530 31 Giáp Hải Trọn đường   1,320 32 Giáp Hải ( Nối Dài ) Cầu Kênh Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi Tỉnh lộ 2 1,320 33 Hà Văn Lao Trọn đường   500 34 Hồ Văn Tắng Quốc lộ 22 Tỉnh lộ 15 920 35 Hoàng Bá Huân Trọn đường   1,320 36 Hương Lộ 10 Tỉnh lộ 7 Kênh T38 460 37 Huỳnh Minh Mương Tỉnh lộ 15 Tỉnh lộ 8 990 38 Huỳnh Thị Bẳng Tỉnh lộ 15 Cầu Ông Chương 790 39 Huỳnh Văn Cọ Trọn đường   590 40 Láng The Tỉnh lộ 8 Quốc lộ 22 590 41 Lê Minh Nhựt Trọn đường   660 42 Lê Thị Siêng Tỉnh lộ 15 Tỉnh lộ 8 500 43 Lê Thọ Xuân Trọn đường   990 44 Lê Vĩnh Huy Trọn đường   1,320 45 Liên Ấp Hội Thạnh – Ấp Chợ – Ấp An Bình Tỉnh lộ 8 Ấp An Bình 590 46 Nguyễn Thị Lắng ( Liên Xã Bàu Hưng Lợi ) Quốc lộ 22 Tỉnh lộ 8 920 47 Liên Xã Phước Vĩnh An-Phạm Văn Cội Trọn đường   590 48 Liên Xã Trung Lập – Sa Nhỏ Tỉnh lộ 7 Tỉnh lộ 6 330 49 Liêu Bình Hương Quốc lộ 22 Tỉnh lộ 8 1,320 50 Lưu Khải Hồng Trọn đường   1,120 51 Ngô Tri Hòa Trọn đường   1,320 52 Nguyễn Đại Năng Trọn đường   1,320 53 Nguyễn Đình Huân Trọn đường   1,120 54 Nguyễn Giao Trọn đường   1,420 55 Nguyễn Kim Cương Tỉnh lộ 15 Tỉnh lộ 8 660 56 Nguyễn Thị Nê Ngã Tư Bến Mương Tỉnh lộ 15 530 57 Nguyễn Thị Rành Quốc lộ 22 Tỉnh lộ 2 920 Tỉnh lộ 2 Ủy Ban Nhân Dân xã Nhuận Đức 530 Ủy Ban Nhân Dân xã Nhuận Đức Tỉnh lộ 15 390 58 Nguyễn Phong Sắc Trọn đường   990 59 Nguyễn Phúc Trú Trọn đường   1,190 60 Nguyễn Thị Lắm Trọn đường   1,320 61 Nguyễn Thị Rư Trọn đường   1,190 62 Nguyễn Thị Triệu Trọn đường   1,650 63 Nguyễn Văn Khạ Bưu điện Củ Chi Tỉnh lộ 2 1,320 64 Nguyễn Văn Khạ ( Nối Dài ) Tỉnh lộ 2 Tỉnh lộ 15 590 65 Nguyễn Văn Ni Trọn đường   1,650 66 Nguyễn Văn Nì Trọn đường   1,320 67 Nguyễn Văn On Trọn đường   1,320 68 Nguyễn Văn Tỳ ( Nguyễn Văn Tỷ ) Trọn đường   1,320 69 Nguyễn Văn Xơ Trọn đường   1,190 70 Nguyễn Viết Xuân Trọn đường   1,190 71 Nhữ Tiến Hiền Trọn đường   1,120 72 Nhuận Đức Ủy Ban Nhân Dân Xã Nhuận Đức Ngã tư Bến Mương 590 73 Ninh Tốn Trọn đường   1,320 74 Ông Ích Đường Trọn đường   1,190 75 Phạm Hữu Tâm Trọn đường   1,320 76 Phạm Phú Tiết Trọn đường   1,120 77 Phạm Văn Chèo Trọn đường   1,190 78 Phan Thị Hổi Trọn đường   1,320 79 Quốc lộ 22 Cầu An Hạ Hồ Văn Tắng 1,320     Hồ Văn Tắng Trần Tử Bình 1,650 Trần Tử Bình Ngã Ba Lò Muối ( Thị Trấn Củ Chi ) 1,980 Ngã Ba Lò Muối ( Thị Trấn Củ Chi ) Ngã Tư Chợ Chiều 2,640     Ngã Tư Chợ Chiều Cống Cạnh Bến Xe Củ Chi 3,300 Cống Cạnh Bến Xe Củ Chi Ngã Ba Bàu Tre 1,980 Ngã Ba Bàu Tre Trụ Sở Ủy Ban Nhân Dân Xã Phước Thạnh 990 Trụ Sở Ủy Ban Nhân Dân Xã Phước Thạnh Qua Ngã Tư Phước Thạnh 500 m ( Hướng Tây Ninh ) 1,430 Qua Ngã Tư Phước Thạnh 500 m ( Hướng Tây Ninh ) Suối Sâu 880 80 Sông Lu Tỉnh lộ 8 Sông TP HCM 500 81 Suối Lội Quốc lộ 22 Đường Nguyễn Thị Lắng 500 82 Tam Tân Trọn đường   330 83 Tỉnh lộ 15 Cầu Bến Súc Đường Nguyễn Thị Nê 450 Đường Nguyễn Thị Nê Doanh Nghiệp Carimar 880 Doanh Nghiệp Carimar Xưởng Nước Đá Tân Qui 1,350 Xưởng Nước Đá Tân Qui Cách Chợ Tân Thạnh Đông 200 m ( Hướng Ngã Tư Tân Qui ) 770 Cách Chợ Tân Thạnh Đông 200 m ( Chợ Sáng ) ( Hướng Ngã Tư Tân Qui ) Cách Chợ Tân Thạnh Đông 200 m ( Hướng Huyện Hóc Môn ) 1,350 Cách Chợ Tân Thạnh Đông 200 m ( Hướng Huyện Hóc Môn ) Cầu Xáng ( Ranh Huyện Hóc Môn ) 900 84 Tỉnh lộ 2 Quốc lộ 22 Suối Lội 1,050 Suối Lội Tỉnh lộ 8 900 Tỉnh lộ 8 Nguyễn Văn Khạ 450 Điểm giao của Nguyễn Văn Khạ và Nguyễn Văn Khạ nối dài Ngã Tư Sở 450 Ngã Tư Sở Ranh Tỉnh Tây Ninh 360 85 Tỉnh lộ 6 Trọn đường   390 86 Tỉnh lộ 7 Cầu Tân Thái ( Ranh Tỉnh Long An ) Cách Ngã Tư Phước Thạnh 500 m ( Hướng Xã Thái Mỹ ) 390     Cách Ngã Tư Phước Thạnh 500 m ( Hướng Xã Thái Mỹ ) Ngã Tư Chợ Phước Thạnh 600 Ngã Tư Chợ Phước Thạnh Kênh Đông ( Chính ) 600 Kênh Đông ( Chính ) Trường Cấp 1 Trung Lập Hạ 600 Trường Cấp 1 Trung Lập Hạ Cách Ngã Ba Vào Ủy Ban Nhân Dân Xã Trung Lập Thượng 300 m ( Hướng An Nhơn Tây ) 360 Cách Ngã Ba Vào Ủy Ban Nhân Dân Xã Trung Lập Thượng 300 m ( Hướng An Nhơn Tây ) Ngã Tư Lô 6 300 Ngã Tư Lô 6 Bệnh Viện An Nhơn Tây 300 Bệnh Viện An Nhơn Tây Cách Ngã Tư An Nhơn Tây 200 m ( Hướng Sông Hồ Chí Minh ) 450 Cách Ngã Tư An Nhơn Tây 200 m ( Hướng Sông TP HCM )

Bền Tàu (Chợ Cũ – Xã An Nhơn Tây)

360 87 Tỉnh lộ 8 Cầu Thầy Cai ( Ấp Tam Tân – Xã Tân An Hội ) Kênh N46 770     Kênh N46 Cách Cầu Vượt Củ Chi 500 m Hướng Tam Tân 990 Cách Cầu Vượt Củ Chi 500 m Hướng Tam Tân Trường Cấp 3 Củ Chi 3,600 Trường Cấp 3 Củ Chi Ngã Ba Tỉnh Lộ 2 3,000 Ngã Ba Tỉnh Lộ 2 Ngã Ba Dốc Cầu Láng The ( Nghĩa Địa Phước Vĩnh An ) 1,800 Ngã Ba Dốc Cầu Láng The ( Nghĩa Địa Phước Vĩnh An ) Cách Ngã Tư Tân Qui 300 m ( Hướng Trung Tâm Huyện Củ Chi ) 900     Cách Ngã Tư Tân Qui 300 m ( Hướng Trung Tâm Huyện Củ Chi ) Trường trung học phổ thông Trung Phú 1,800 Trường trung học phổ thông Trung Phú Ngã Ba Trung An ( Đường Vào Ủy Ban Nhân Dân Xã Trung An ) 1,200 Ngã Ba Trung An ( Đường Vào Ủy Ban Nhân Dân Xã Trung An ) Cách Chợ Hòa Phú 200 m ( Hướng Huyện Củ Chi ) 990 Cách Chợ Hòa Phú 200 m ( Hướng Huyện Củ Chi ) Cách Chợ Hòa Phú 200 m ( Hướng Bình Mỹ ) 1,210 Cách Chợ Hòa Phú 200 m ( Hướng Bình Mỹ ) Cầu Phú Cường ( Giáp Tỉnh Tỉnh Bình Dương ) 1,350 Ngã Ba Bình Mỹ Bến Đò ( Giáp Tỉnh Tỉnh Bình Dương ) 1,200 88 Hà Duy Phiên Tỉnh lộ 8 Cầu Rạch Tra ( Ranh Huyện Hóc Môn ) 900 89 Trần Thị Ngần Trọn đường   1,190 90 Trần Tử Bình Trọn đường   1,650 91 Trần Văn Chẩm Trọn đường   990 92 Trung An Tỉnh lộ 8 Cầu Rạch Kè 500 Cầu Rạch Kè Giáp Sông Hồ Chí Minh 460 93 Trương Thị Kiện Trọn đường   330 94 Võ Thị Hồng Trọn đường   830 95 Võ Văn Bích Trọn đường   990 96 Võ Văn Điều Trọn đường   560 97 Vũ Duy Chí Trọn đường   990 98 Vũ Tụ Trọn đường   1,120 99 Đoàn Minh Triết Trọn đường   330 100 Phú Thuận Trọn đường   420 101 Đường Số 794 Tỉnh lộ 15 Cây Gõ 290 102 Đường Số 806 Cây Gõ Đường 805 260 103 Đường Ba Sa Quốc lộ 22 Tỉnh lộ 2 330 104 Đường Số 607 Quốc lộ 22 Kênh Chính Đông 260 105 Đường Số 608 Quốc lộ 22 Hết Tuyến 260 106 Đường Số 609 Đường Nguyễn Thị Rành Hết Tuyến 290 107 Đường Số 610 Đường Ba Sa Hết Tuyến 260 108 Đường Số 613 Quốc lộ 22 Hết Tuyến 230 109 Đường Số 615 Đường Số 617 Hết Tuyến 260 110 Đường Số 616 Đường Số 614 Hết Tuyến 260 111 Đường Số 618 Quốc lộ 22 Đường Số 628 290 112 Đường Số 619 Đường Cây Trôm – Mỹ Khánh Hết Tuyến 230 113 Đường Số 620 Quốc lộ 22 Hết Tuyến 330 114 Đường Số 623 Đường Trung Viết Đường Số 624 260 115 Đường Số 624 Đường Số 623 Xã Trung Lập Hạ 260 116 Đường Số 625 Đường Số 626 Xã Tân An Hội 260 117 Đường Số 626 Đường Cây Trôm – Mỹ Khánh Hết Tuyến 260 118 Đường Số 627 Quốc lộ 22 Hết Tuyến 330 119 Đường Số 628 Đường Số 625 Hết Tuyến 230 120 Đường Trung Viết Quốc lộ 22 Đường Số 609 260 121 Cây Trắc Tỉnh lộ 15 Tỉnh lộ 15 330 122 Đường Phú Mỹ Tỉnh lộ 15 Đường Nguyễn Văn Khạ 390 123 Đường Số 435 Tỉnh lộ 15 Đường Nguyễn Thị Nê 390 124 Đường Số 436 Đường Nguyễn Văn Khạ Đường Nguyễn Văn Khạ 260 125 Đường Số 439 Tỉnh lộ 15 Đường Huỳnh Thị Bẳng 390 126 Đường Số 441 Tỉnh lộ 15 Cao Su 260 127 Đường Số 443 Tỉnh lộ 15 Tỉnh lộ 15 260 128 Đường Số 813 Đ. Tỉnh lộ 15 Kênh Trên ( Hết Tuyến ) 230 129 Đường Số 815 Đ. Tỉnh lộ 15 Kênh Trên ( Hết Tuyến ) 230 130 Đường Số 827 Đ. Tỉnh lộ 15 Đ. Trung Lập 330 131 Đ.Cánh Đồng Dược Đ. Tỉnh lộ 15 Hết Tuyến 260 132 Đường Bàu Giã Tỉnh lộ 2 Đường Nguyễn Thị Lắng 390 133 Đường Số 01 Đường Số 28 Đường Số 414 390 134 Đường Số 28 Tỉnh lộ 2 Ranh Xã Tân Thông Hội 390 135 Đường Số 405 Đường Số 406 Đường Bàu Giã 390 136 Đường Số 406 Tỉnh lộ 2 Hết Tuyến 390 137 Đường Số 407 Đường Số 405 Đường Nguyễn Thị Lắng 390 138 Đường Số 409 Tỉnh lộ 2 Đường Suối Lội 390 139 Đường Số 410 Tỉnh lộ 2 Đường Trần Văn Chẩm 390 140 Đường Số 414 Tỉnh lộ 2 Ranh Xã Tân Thông Hội 390 141 Đường Số 416 Tỉnh lộ 8 Đường Số 417 390 142 Đường Số 417 Tỉnh lộ 8 Đường Cây Bài 390 143 Đường Số 418 Tỉnh lộ 8 Kênh N31a-17 390 144 Đường Số 419 Tỉnh lộ 8 Ranh Đồng Dù 390 145 Đường Số 420 Tỉnh lộ 8 Kênh T31a-17 390 146 Đường Số 422 Tỉnh lộ 8 Đường Cây Bài 390 147 Đường Số 426 Tỉnh lộ 8 Đường Nguyễn Thị Lắng 390 148 Đường Số 429 Đường Suối Lội Đường Số 430 390 149 Đường Số 430 Đường Nguyễn Thị Lắng Hết Tuyến 390 150 Đường Số 455 Tỉnh lộ 8 ( Tân Trung ) Hết Tuyến 590 151 Đường Nguyễn Văn Hoài Quốc lộ 22 Ranh Khu Công Nghiệp Tây Bắc 900 152 Đường Số 355 Quốc lộ 22 Kênh N46 400 153 Đường Số 356 Quốc lộ 22 Đường Lê Minh Nhựt 400 154 Đường Số 364 Tỉnh lộ 8 Đường Số 363 350 155 Đường Số 365 Tỉnh lộ 8 Đường Số 363 400 156 Đường Số 367 Tỉnh lộ 8 Hết Tuyến 400 157 Đường Số 369 Kênh N46 Ranh Xã Phước Hiệp 400 158 Đường Số 372 Quốc lộ 22 Ranh Khu Công Nghiệp Tây Bắc 800 159 Đường Số 374 Quốc lộ 22 Đường Số 377 800 160 Đường Số 706 Tỉnh lộ 7 Kênh N31a 260 161 Đường Số 709 Tỉnh lộ 2 Kênh N31a 260 162 Đường Số 710 Tỉnh lộ 2 Đường Kênh Đông 260 163 Đường Số 711 Tỉnh lộ 2 Hết Tuyến 300 164 Đường Số 712 Đường Trung Lập Đường Võ Văn Điều 260 165 Đường Số 716 Đường Kênh Đông Hẻm 18 340 166 Đường Số 720 Đường Trung Lập Đường Số 726 290 167 Đường Số 733 Kênh N25 Hết Tuyến 260 168 Đặng Chiêm Nguyễn Văn Khạ Giáp Hải 990 169 Đường 12 b Đỗ Đình Nhân Đường Số 12 a 660 170 Đường Khu Phố 4 Vũ Duy Chí Nguyễn Văn Ni 660 171 Đường Số 20 Nguyễn Văn Ni Huỳnh Văn Cọ 880 172 Đường Số 8 a Nguyễn Thị Triệu Đường Nhựa Khu Phố 2 660 173

Lê Cẩn

Nguyễn Thị Triệu Đường Nhựa Khu Phố 2 880
Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *