Bảng khung tính giá đất, bảng giá đất tỉnh NINH THUẬN mới nhất 2022

Bảng khung tính giá đất tỉnh Ninh Thuận mới nhất năm 2022. Quy định mức giá đất tại từng khu vực trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận mới nhất áp dụng năm 2022.

Ninh Thuận là một tỉnh ven biển thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ của Nước Ta. Tỉnh lỵ của Ninh Thuận là thành phố Phan Rang – Tháp Chàm nằm cách Thành phố Hồ Chí Minh 340 km về phía Nam, cách thủ đô hà nội Hà Nội1. 380 km về phía Bắc và cách Nha Trang 100 km theo đường Quốc lộ 1A và cách Đà Lạt 110 km theo đường Quốc lộ 27, đồng thời nằm cách trường bay Cam Ranh khoảng chừng 60 km, thuận tiện cho việc giao lưu tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội của tỉnh. Ninh Thuận thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có hình thể giống như một hình bình hành.

→ Lưu ý quan trọng: Dưới đây là bảng giá đất tại NINH THUẬN, bảng khung tính giá đất bồi thường tại tỉnh NINH THUẬN. Đây hiện là bảng giá đất mới nhất! Nếu cón bất cứ thắc mắc gì về pháp luật đất đai, cần tư vấn luật tại NINH THUẬN, hỗ trợ tra cứu giá đất tại NINH THUẬN…vui lòng liên hệ với các Luật sư của chúng tôi qua Hotline: 1900.6568 để được tư vấn – hỗ trợ ngay lập tức!

1. Nội dung bảng giá đất tại tỉnh Ninh Thuận

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : 106 / năm trước / QĐ-UBND Phan Rang – Tháp Chàm, ngày 29 tháng 12 năm năm trước

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT KỲ năm ngoái – 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004 ; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013 ; Căn cứ Nghị định số 44/2014 / NĐ-CP ngày 15/5/2014 của nhà nước Quy định về giá đất ; Căn cứ Nghị định số 104 / năm trước / NĐ-CP ngày 14/11/2014 của nhà nước Quy định về khung giá đất ; Căn cứ Thông tư số 36/2014 / TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết cụ thể phương pháp định giá đất ; thiết kế xây dựng, kiểm soát và điều chỉnh bảng giá đất ; định giá đất đơn cử và tư vấn xác lập giá đất ; Căn cứ Nghị quyết số 33/2014 / NQ-HĐND ngày 25 tháng 12 năm năm trước của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Bảng giá những loại đất kỳ 2015 – 2019 trên địa phận tỉnh Ninh Thuận ; Theo ý kiến đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 4389 / TTr-STNMT ngày 27 tháng 12 năm năm trước, hiệu quả đánh giá và thẩm định Bảng giá đất năm năm trước của Hội đồng đánh giá và thẩm định Bảng giá đất tỉnh Ninh Thuận ( Biên bản ngày 18/11/2014, Biên bản ngày 26/11/2014 và văn bản số 5805 / HĐTĐ ngày 02/12/2014 ) và Báo cáo tác dụng đánh giá và thẩm định văn bản của Sở Tư pháp ( Báo cáo số 1889 / BC-STP ngày 24/11/2014 và Báo cáo số 1900 / BC-STP ngày 26/11/2014 ),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Bảng giá các loại đất kỳ 2015 – 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

( Kèm theo Bảng giá những loại đất kỳ 2015 – 2019 trên địa phận tỉnh Ninh Thuận ).

Điều 2. Giá các loại đất được quy định theo Quyết định này là giá của từng loại đất ứng với mục đích sử dụng được Nhà nước cho phép, công nhận và được xác định như sau:

1. Bảng giá đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác, Bảng giá đất trồng cây nhiều năm, Bảng giá đất rừng sản xuất, Bảng giá đất nuôi trồng thủy hải sản và Bảng giá đất làm muối, được xác lập theo vị trí đất và theo từng loại xã đồng bằng, trung du, miền núi. 2. Bảng giá đất nông nghiệp trong đô thị : xác lập theo địa phận và theo vị trí đất tại đô thị. 3. Bảng giá đất ở tại nông thôn, ven đô thị, ven đường giao thông vận tải chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp được xác lập theo từng vị trí đất. 4. Bảng giá đất ở tại đô thị được xác lập theo vị trí, năng lực sinh lợi và yếu tố thuận tiện trong hoạt động và sinh hoạt của thửa đất theo từng loại đường phố. 5. Giá đất thương mại, dịch vụ và giá đất sản xuất, kinh doanh thương mại phi nông nghiệp tại nông thôn và tại những đô thị được xác lập bằng tỷ suất Phần Trăm ( % ) so với giá đất ở ( thổ cư ) liền kề. 6. Đất chưa sử dụng khi đưa vào sử dụng thì giá đất được xác lập theo mục tiêu được phép sử dụng.

Điều 3. Giá các loại đất quy định tại Quyết định này được áp dụng:

1. Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ mái ấm gia đình, cá thể so với phần diện tích quy hoạnh trong hạn mức ; được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở so với phần diện tích quy hoạnh trong hạn mức giao đất ở cho hộ mái ấm gia đình, cá thể ; 2. Tính thuế sử dụng đất ; 3. Tính phí và lệ phí trong quản trị, sử dụng đất đai ; 4. Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề dịch vụ đất đai ;

5. Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;

6. Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước so với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê. Trong trường hợp giá đất có sự dịch chuyển tại những khu vực có sự biến hóa về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ; đổi khác mục tiêu sử dụng đất, loại đô thị, loại đường phố và vị trí đất, Sở Tài nguyên và Môi trường có nghĩa vụ và trách nhiệm chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hành động sau khi báo cáo giải trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho quan điểm.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015; thay thế Quyết định số 92/2013/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2013 và Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc những Sở, Thủ trưởng những ban, ngành thuộc tỉnh ; quản trị Ủy ban nhân dân những huyện, thành phố và Thủ trưởng những cơ quan, đơn vị chức năng có tương quan chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lưu Xuân Vĩnh

( Trích : Quyết định 106 / năm trước / QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Ninh Thuận )

Để tải toàn văn bảng khung giá đất của tỉnh Ninh Thuận quý khách hàng vui lòng click vào nút “Download Now” phía dưới:

Tải văn bản tại đây

2. Bảng giá đất của tỉnh NINH THUẬN có hiệu lực đến bao giờ?

Căn cứ khoản 1 Điều 114 Luật Đất đai 2013, bảng giá đất được kiến thiết xây dựng định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai minh bạch vào ngày 01/01 của năm đầu kỳ. Hiện nay NINH THUẬN đã phát hành bảng giá đất mới, vận dụng từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2024.

3. Bảng khung tính giá đất của tỉnh NINH THUẬN dùng để làm gì?

Khoản 2 Điều 114 Luật Đất đai 2013 pháp luật bảng giá đất được sử dụng để làm địa thế căn cứ trong những trường hợp sau : – Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ mái ấm gia đình, cá thể so với phần diện tích quy hoạnh trong hạn mức ; được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở so với phần diện tích quy hoạnh trong hạn mức giao đất ở cho hộ mái ấm gia đình, cá thể. – Tính thuế sử dụng đất. – Tính phí và lệ phí trong quản trị, sử dụng đất đai. – Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề dịch vụ đất đai. – Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản trị và sử dụng đất đai. – Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước so với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê.

4. Hướng dẫn tra cứu giá đất tại NINH THUẬN và các lưu ý

– Bước 1 : Tải bảng khung tính giá đất được đính kèm theo bài viết này – Bước 2 : Xác định vị trí đất cần tra cứu ( theo sổ đỏ chính chủ, theo map thửa đất … ) – Bước 3 : Xác định giá đất theo bảng khung giá đất đã tải

Nếu không xác định được vị trí đất theo bảng giá đất, hoặc có bất cứ thắc mắc nào khác liên quan đến pháp luật đất đai, yêu cầu tra cứu giá đất, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 1900.6568 để được trợ giúp!

5. Dịch vụ Luật sư tư vấn pháp luật đất đai tại NINH THUẬN

Luật Dương Gia là một công ty luật chuyên cung ứng những dịch vụ tư vấn pháp lý trực tuyến không lấy phí cho tổng thể những người mua trên toàn nước. Luật Đất đai là một trong những nghành nghề dịch vụ trọng điểm, nhận được nhiều sự chăm sóc từ những người sử dụng trên toàn nước !

Quý khách hàng tại NINH THUẬN  để được tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến miễn phí, chỉ cẩn gọi cho đội ngũ Luật sư của chúng tôi qua Hotline: 1900.6568 . Mọi vấn đề liên quan đến pháp luật đất đai tại NINH THUẬN  sẽ được chúng tôi tư vấn – xử lý một cách nhanh chóng- chính xác – tối ưu và hoàn toàn miễn phí!

Chúng tôi sẽ hỗ trợ giải quyết các vấn đề đất đai tại NINH THUẬN:

+ Tư vấn những pháp luật của pháp lý đất đai + Tư vấn xử lý tranh chấp đất đai + Tư vấn khiếu nại hành chính về đất đai + Tư vấn xử lý tranh chấp bằng thoả thuận, thương lượng, Ủy Ban Nhân Dân, Toà án …

+ Tư vấn các vấn đề liên quan đến bồi thường, thu hồi đất, tái định cư…

+ Các yếu tố về chuyển nhượng ủy quyền đất đai, chuyển mục tiêu sử dụng đất tại NINH THUẬN … + Các yếu tố pháp lý khác tương quan đến đất đai tại NINH THUẬN

Chỉ với 01 cuộc gọi từ điện thoại của mình, qua số Hotline dễ nhớ của chúng tôi: 1900.6568  mọi vấn đề về đất đai của bạn sẽ được chúng tôi tư vấn – giải quyết!

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *