Giải Bài Tập Công Nghệ 7 – Bài 6: Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Sách giải bài tập công nghệ tiên tiến 7 – Bài 7 : Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất giúp HS giải bài tập, lĩnh hội những kiến thức và kỹ năng, kĩ năng kĩ thuật và vận dụng được vào thực tiễn cần khơi dậy và phát huy triệt để tính dữ thế chủ động, phát minh sáng tạo của học viên trong học tập :

  (trang 13 sgk Công nghệ 7): Em hãy điền mục đích của các biện pháp sử dụng đất vào vở bài tập theo mẫu bảng sau:

  Biện pháp sử dụng đất Mục đích
  – Thâm canh tăng vụ.
  – Không bỏ đất hoang.
  – Chọn cây trồng phù hợp với đất.
  – Vừa sử dụng đất, vừa cải tạo.

  Trả lời:

  Biện pháp sử dụng đất Mục đích
  – Thâm canh tăng vụ. – Không để đất trống trong thời gian giữa 2 vụ thu hoạch, tăng lượng sản phẩm.
  – Không bỏ đất hoang. – Luôn có sản phẩm để thu hoạch.
  – Chọn cây trồng phù hợp với đất. – Cây sinh trưởng và phát triển tốt cho năng suất cao.
  – Vừa sử dụng đất, vừa cải tạo. – Sớm có thu hoạch, qua sử dụng đất sẽ được cải tạo nhờ làm đất, bón phân, tưới nước…

  (trang 14 sgk Công nghệ 7): Em hãy quan sát các hình 3, 4, 5 và ghi nội dung trả lời câu hỏi vào vở bài tập theo mẫu bảng dưới đây.

  – Mục đích của biện pháp đó là gì ?
  – Biện pháp đó được dùng cho loại đất nào ?

  Biện pháp cải tạo đất Mục đích Áp dụng cho loại đất
  – Cày sâu, bừa kĩ, bón phân hữu cơ.
  – Làm ruộng bậc thang.
  – Trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh.
  – Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên.
  – Bón vôi.

  Trả lời:

  Biện pháp cải tạo đất Mục đích Áp dụng cho loại đất
  – Cày sâu, bừa kĩ, bón phân hữu cơ. – Tăng bề dày của lớp đất canh tác. – Có tầng đất mặt mỏng, nghèo dinh dưỡng như đất bạc màu.
  – Làm ruộng bậc thang. – Hạn chế dòng nước chảy; hạn chế xói mòn rửa trôi. – Đất dốc ( đồi ; núi ).
  – Trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh. – Tăng độ che phủ đất, hạn chế xói mòn, rửa trôi. – Đất dốc ; đất cần được cải tạo.
  – Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên. – Hoà tan chất phèn trong nước, tháo nước có hòa tan phèn thay thế bằng nước ngọt. – Đất phèn.
  – Bón vôi. – Khử chua. – Đất chua.

  Câu 1 trang 15 sgk Công nghệ 7: Vì sao phải cải tạo đất?

  Lời giải:

  – Những loại đất có tính chất xấu như chua, phèn, mặn, bạc màu,… cần phải cải tạo để làm giảm những tính chất xấu đó đi để cây trồng phát triển tốt hơn.

  – Cải tạo đất để khai thác tiềm năng của đất .

  Câu 2 trang 15 sgk Công nghệ 7: Người ta thường dùng những biện pháp nào để cải tạo đất?

  Lời giải:

  Những biện pháp cải tạo đất là :
  – Cày sâu, bừa kĩ, tích hợp bón phân hữu cơ so với đất bạc mầu .
  – Làm ruộng bậc thang so với đất dốc .
  – Trồng xen cây nông nghiệp giữa những băng cây phân xanh so với đất dốc .
  – Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước liên tục so với đất phèn .
  – Bón vôi so với đất chua .

  Câu 3 trang 15 sgk Công nghệ 7: Nêu những biện pháp cải tạo đất đã áp dụng ở địa phương em.

  Lời giải:

  – Dựa vào bảng sau để xác lập những biện pháp tương thích ứng với từng loại đất .

  Biện pháp cải tạo đất Mục đích Áp dụng cho loại đất
  – Cày sâu, bừa kĩ, bón phân hữu cơ. – Tăng bề dày của lớp đất canh tác. – Có tầng đất mặt mỏng, nghèo dinh dưỡng như đất bạc màu.
  – Làm ruộng bậc thang. – Hạn chế dòng nước chảy; hạn chế xói mòn rửa trôi. – Đất dốc ( đồi ; núi ).
  – Trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh. – Tăng độ che phủ đất, hạn chế xói mòn, rửa trôi. – Đất dốc ; đất cần được cải tạo.
  – Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên. – Hoà tan chất phèn trong nước, tháo nước có hòa tan phèn thay thế bằng nước ngọt. – Đất phèn.
  – Bón vôi. – Khử chua. – Đất chua.

  – Ví dụ như ở địa phương có đất là đất chua nên sử dụng biện pháp bón vôi .

  Đánh giá post
  0/5 (0 Reviews)

  Related Posts

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *