Bộ máy Nhà nước Việt Nam bao gồm các cơ quan nào?

Hãy theo dõi bài viết sau để hiểu rõ hơn về bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm các cơ quan nào? Có chức năng gì trong hoạt động quản lý Nhà nước.

Bộ máy Nhà nước là gì? Gồm những cơ quan nào?

Nhà nước là cơ quan nắm giữ quyền lực, chính trị của xã hội quyết định những vấn đề trọng yếu của đất nước và thực hiện điều hành, vận hành hoạt động của Nhà nước của xã hội.

Nhà nước tổ chức triển khai ra một bộ máy chính quyền sở tại nắm giữ mọi quyền lực tối cao của quốc gia, thiết lập những chủ trương chính trị – xã hội, phát hành pháp lý và điều tiết mọi hoạt động giải trí của quốc gia .

Bộ máy Nhà nước Việt Nam bao gồm ba loại cơ quan: Cơ quan lập pháp, Cơ quan hành pháp và cơ quan tư pháp.

– Quốc hội là cơ quan duy nhất thực thi quyền lập hiến, lập pháp, quyết định hành động những yếu tố quan trọng của quốc gia và giám sát tối cao so với hoạt động giải trí của Nhà nước ( theo Điều 69 Hiến pháp 2013 )- Nhóm cơ quan hành pháp gồm có những cơ quan hành chính Nhà nước đứng là nhà nước. Sau đó là những Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thường trực nhà nước và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã, những sở, phòng, ban …- Cơ quan tư pháp gồm có những cơ quan xét xử và những cơ quan kiểm sát .bo may nha nuoc viet nam

Bộ máy Nhà nước Việt Nam bao gồm các cơ quan nào?
 

Tổ chức các phân hệ của bộ máy Nhà nướcbo may nha nuoc viet nam

Bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức triển khai thành những phân hệ sau :

Quốc hội

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam .Quốc hội triển khai quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định hành động những yếu tố quan trọng của quốc gia và giám sát tối cao so với hoạt động giải trí của Nhà nước .Nhiệm kỳ của mỗi khoá Quốc hội là 05 năm .( Theo Điều 69, 71 Hiến pháp 2013 )

Chủ tịch nước

quản trị nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại .quản trị nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội .quản trị nước chịu nghĩa vụ và trách nhiệm và báo cáo giải trình công tác làm việc trước Quốc hội .Nhiệm kỳ của quản trị nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, quản trị nước liên tục làm trách nhiệm cho đến khi Quốc hội khoá mới bầu ra quản trị nước .( Theo Điều 86, 87 Hiến pháp 2013 )

Chính phủ

nhà nước là cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực thi quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội .nhà nước chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo giải trình công tác làm việc trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, quản trị nước .nhà nước gồm Thủ tướng nhà nước, những Phó Thủ tướng nhà nước, những Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Cơ cấu, số lượng thành viên nhà nước do Quốc hội quyết định hành động .- Thủ tướng nhà nước là người đứng đầu nhà nước, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Quốc hội về hoạt động giải trí của nhà nước và những trách nhiệm được giao ; báo cáo giải trình công tác làm việc của nhà nước, Thủ tướng nhà nước trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, quản trị nước .- Phó Thủ tướng nhà nước giúp Thủ tướng nhà nước làm trách nhiệm theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủvà chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Thủ tướng nhà nước về trách nhiệm được phân công .Khi Thủ tướng Chính phủ vắng mặt, một Phó Thủ tướng Chính phủ được Thủ tướng Chính phủủy nhiệm thay mặt Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo công tác của Chính phủ.

Khi Thủ tướng Chính phủ vắng mặt, một Phó Thủ tướng Chính phủ được Thủ tướng Chính phủủy nhiệm thay mặt Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo công tác của Chính phủ.

– Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cá thể trước Thủ tướng nhà nước, nhà nước và Quốc hội về ngành, nghành được phân công đảm nhiệm, cùng những thành viên khác của nhà nước chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tập thể về hoạt động giải trí của nhà nước .Về nguyên tắc, nhà nước thao tác theo chính sách tập thể, quyết định hành động theo đa phần .( Theo Điều 94, 95 Hiến pháp 2013 )

Các cơ quan xét xử

Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực thi quyền tư pháp .Tòa án nhân dân gồm :- Tòa án nhân dân tối cao .- Tòa án nhân dân địa phương .- Tòa án quân sự chiến lược .- Các TANDTC do luật định .Tòa án nhân dân có trách nhiệm bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chính sách xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, quyền và quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai, cá thể .( Căn cứ Điều 102 Hiến pháp )

Các cơ quan kiểm sát

Theo Điều 107 Hiến pháp 2013, Viện kiểm sát nhân dân thực hành thực tế quyền công tố, kiểm sát hoạt động giải trí tư pháp .Viện kiểm sát nhân dân có trách nhiệm bảo vệ pháp lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chính sách xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, quyền và quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai, cá thể, góp thêm phần bảo vệ pháp lý được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất .Các cơ quan kiểm sát gồm :- Viện kiểm sát nhân dân tối cao .- Viện kiểm sát nhân dân địa phương .- Viện kiểm sát quân sự chiến lược .

Chính quyền địa phương

Chính quyền địa phương được tổ chức triển khai ở những đơn vị chức năng hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .Cấp chính quyền sở tại địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được tổ chức triển khai tương thích với đặc thù nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị chức năng hành chính – kinh tế tài chính đặc biệt quan trọng do luật định .Trong đó :- Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện thay mặt cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên .Hội đồng nhân dân quyết định hành động những yếu tố của địa phương do luật định ; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp lý ở địa phương và việc thực thi nghị quyết của Hội đồng nhân dân .( Theo Điều 113 Hiến pháp )

– Uỷ ban nhân dân ở cấp chính quyền địa phương do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân và cơ quan hành chính Nhà nước cấp trên.

Uỷ ban nhân dân tổ chức triển khai việc thi hành Hiến pháp và pháp lý ở địa phương ; tổ chức triển khai thực thi nghị quyết của Hội đồng nhân dân và triển khai những trách nhiệm do cơ quan Nhà nước cấp trên giao .(Theo Điều 114 Hiến pháp)( Theo Điều 114 Hiến pháp )

Trên đây là thông tin về: Bộ máy Nhà nước Việt Nam bao gồm các cơ quan nào? Nếu có vướng mắc, bạn đọc gọi đến tổng đài 1900.6199  để được các chuyên gia pháp lý của LuatVietnam giải đáp.

Source: https://datxuyenviet.vn
Category: Blog

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *