Một số quy định khi nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng theo quy định của pháp luật. Trong những trường hợp cần thiết, Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai.

Tuy nhiên, để bảo vệ quyền hạn của người sử dụng đất, cùng với việc thu hồi đất, Nhà nước bồi thường về đất bằng việc trả lại giá trị quyền sử dụng đất so với diện tích quy hoạnh đất thu hồi cho người sử dụng đất. Trong khoanh vùng phạm vi bài viết, chúng tôi sẽ thông tin tới bạn đọc một số ít lao lý của pháp lý khi nhà nước thu hồi đất so với người sử dụng đất là hộ mái ấm gia đình, cá thể .

1. Những trường hợp Nhà nước thu hồi đất

Người sử dụng đất được triển khai quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong thời hạn sử dụng đất, được Nhà nước bảo lãnh khi người khác xâm phạm quyền, quyền lợi hợp pháp về đất đai của mình. Nhà nước quyết định hành động thu hồi đất của người sử dụng đất trong các trường hợp lao lý tại khoản 1 Điều 16 Luật đất đai, đơn cử như sau :

–  Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;

– Thu hồi đất do vi phạm pháp lý về đất đai ;– Thu hồi đất do chấm hết việc sử dụng đất theo pháp lý, tự nguyện trả lại đất, có rủi ro tiềm ẩn rình rập đe dọa tính mạng con người con người .Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện kèm theo được bồi thường theo pháp luật của Luật đất đai 2013 thì được bồi thường. Việc bồi thường được triển khai bằng việc giao đất có cùng mục tiêu sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất đơn cử của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động tại thời gian quyết định hành động thu hồi đất. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất được luật đất đai pháp luật phải bảo vệ dân chủ, khách quan, công minh, công khai minh bạch, kịp thời và đúng lao lý của pháp lý .Một số quy định khi nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân

2. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất 

Để được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất phải cung ứng điều kiện kèm theo sau : đất hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ( sau đây gọi chung là Giấy ghi nhận ) hoặc có đủ điều kiện kèm theo để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất theo pháp luật của Luật đất đai 2013 mà chưa được cấp .Trường hợp đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà hộ mái ấm gia đình, cá thể trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy ghi nhận hoặc không đủ điều kiện kèm theo để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất theo lao lý của Luật đất đai thì được bồi thường so với diện tích quy hoạnh đất trong thực tiễn đang sử dụng, diện tích quy hoạnh được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp pháp luật tại Điều 129 của Luật đất đai 2013 .

3. Những trường hợp không được bồi thường về đất.

Tuy người sử dụng đất là hộ mái ấm gia đình, cá thể đã được cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất hoặc có đủ điều kiện kèm theo để được cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất nhưng không phải trường hợp nào người sử dụng đất cũng được nhà nước bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất. Luật đất đai pháp luật những trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất như sau :

** Các trường hợp không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường ngân sách góp vốn đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất gồm có :

– Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, trừ trường hợp đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ mái ấm gia đình, cá thể trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, làm muối ;– Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm ; đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, trừ trường hợp hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng đất thuê do triển khai chủ trương so với người có công với cách mạng ;– Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị xã ;– Đất nhận khoán để sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, làm muối .

** Đất được Nhà nước giao để quản lý;

** Đất bị thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai;

** Các trường hợp thu hồi đất do chấm hết việc sử dụng đất theo pháp lý, tự nguyện trả lại đất, gồm có :

– Người sử dụng đất thuê của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất;

– Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế ;– Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất ;– Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn ;

** Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định trừ trường hợp đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nêu trên.

4. Bồi thường thiệt hại đối với tài sản, sản xuất kinh doanh khi nhà nước thu hồi đất

Khi Nhà nước thu hồi đất mà hộ mái ấm gia đình, cá thể là chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về gia tài thì được bồi thường. Khi Nhà nước thu hồi đất mà hộ mái ấm gia đình, cá thể phải ngừng sản xuất, kinh doanh thương mại mà có thiệt hại thì được bồi thường thiệt hại. Đây là nguyên tắc bồi thường thiệt hại về gia tài, ngừng sản xuất, kinh doanh thương mại khi Nhà nước thu hồi đất được ghi nhận tại Điều 88 Luật đất đai 2013 .Tuy nhiên, không phải trong bất kể trường hợp nào khi Nhà nước thu hồi đất, hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng đất cũng được bồi thường thiệt hại so với gia tài gắn liền với đất bị thiệt hại. Theo lao lý tại Điều 92 Luật đất đai 2013, người sử dụng đất không được bồi thường gia tài gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi trong các trường hợp sau :

** Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm:

– Sử dụng đất không đúng mục tiêu đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục tiêu mà liên tục vi phạm ;– Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất ;– Đất không được chuyển nhượng ủy quyền, Tặng cho theo pháp luật của Luật đất đai mà nhận chuyển nhượng ủy quyền, nhận khuyến mãi ngay cho ;– Đất được Nhà nước giao để quản trị mà để bị lấn, chiếm ;– Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo pháp luật của Luật đất đai mà người sử dụng đất do thiếu nghĩa vụ và trách nhiệm để bị lấn, chiếm ;

** Tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật hoặc tạo lập từ sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

** Công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình xây dựng khác không còn sử dụng.

Trên đây là một số quy định của pháp luật khi nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình cá nhân LawKey gửi đến bạn đọc. Để tìm hiểu chi tiết hơn các quy định về vấn đề này, bạn đọc có thể tham khải thêm tại Luật đất đai 2013 và nghị định 47/2014 NĐ-CP Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đấtNếu có vấn đề gì mà Bạn đọc chưa hiểu rõ hãy liên hệ với LawKey theo thông tin trên Website để được giải đáp.

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *