Cách tính tiền sử dụng đất khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở

Dưới đây là thông tin cụ thể về cách tính tiền sử dụng đất khi bạn có nhu yếu chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở .
Tùy vào từng loại đất nông nghiệp mà cách tính và mức tiền sử dụng đất phải nộp là khác nhau. Ảnh: Phan AnhTùy vào từng loại đất nông nghiệp mà cách tính và mức tiền sử dụng đất phải nộp là khác nhau. Ảnh: Phan Anh

Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở

Theo Điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014 / NĐ-CP, 2 trường hợp sau đây sẽ nộp tiền sử dụng đất bằng 50 % chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời gian có quyết định hành động chuyển mục tiêu :

– Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở sang làm đất ở.

– Đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị chức năng đo đạc khi đo vẽ map địa chính từ trước ngày 1.7.2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở .Tiền sử dụng đất tính theo công thức sau :Tiền sử dụng đất phải nộp = 50 % x ( Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở – Tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp )

Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở

Điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014 / NĐ-CP pháp luật : Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời gian có quyết định hành động chuyển mục tiêu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .Tiền sử dụng đất được tính theo công thức sau :

Tiền sử dụng đất phải nộp = (Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở – Tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp)

Lưu ý : Đối với đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng ủy quyền hợp pháp thì địa thế căn cứ vào nguồn gốc đất đó để thu tiền sử dụng đất, đơn cử :- Đất có nguồn gốc là đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50 % chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp .- Đất nhận chuyển nhượng ủy quyền có nguồn gốc là đất nông nghiệp được giao trong hạn mức sử dụng đất nông nghiệp của hộ mái ấm gia đình, cá thể thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp .

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *