Câu 3: Các công việc làm đất gồm mấy bước?A. 6B. 5C. 3D. 4Câu 4: Bừa và đập đất có tác dụng:A. Xáo trộn lớp mặt đất, làm… – Hoc24

I /  TRẮC NGHIỆM :

Câu 1: Có mấy biện pháp chăm sóc cây trồng?

Câu 2: Cày đất là xáo trộn lớp đất mặt ở độ sâu từ:

Câu 3: Các công việc làm đất gồm mấy bước?

Câu 4: Có mấy phương pháp tưới nước?

Câu 5: Phương pháp đưa nước vào rãnh luống(liếp) để thấm dần vào luống là phương pháp tưới gì?

Câu 6: Phương pháp làm nước được phun thành hạt nhỏ tỏa ra như mưa bằng hệ thống vòi tưới là phương pháp tưới gì?

Câu 7. Có những loại đất chính nào?

Câu 8.  Đất trung tính là đất có độ pH:

Câu 10: Quy trình lên luống đước tiến hành qua mấy bước?

Câu 11 : Bón lót là bón phân vào đất:

Câu 12. Đất nào giữ nước tốt?

Câu 13. Yếu tố nào quyết định thành phần cơ giới đất?

Câu 14. Bón phân cho cây ngô thường sử dụng hình thức bón nào?

Câu 16. Cầy, bừa đất bằng máy thay vì trâu, bò có ưu điểm:

Câu 17. Đất trồng là môi trường?

Câu 18.  Đất trồng là gì?

Câu 19.  Đất trồng gồm mấy thành phần chính:

Câu 20. Thành phần đất trồng gồm:

 

 

Đánh giá post

Leave a Reply

Your email address will not be published.