Cày đất là xáo trộn lớp đất mặt ở độ sâu từ

II. Các công việc làm đấtI. Làm đất nhằm mục đích mục tiêu gì ?

Trắc nghiệm: Cày đất là xáo trộn lớp đất mặt ở độ sâu từ:

A. 20 – 30 cm .

B. 30 – 40 cm.

Bạn đang đọc: Cày đất là xáo trộn lớp đất mặt ở độ sâu từ

C. 10 – 20 cm .
D. 40 – 50 cm

Trả lời:

Đáp án đúng: A. 20 – 30 cm.

Nội dung câu hỏi này nằm trong phần kiến thức về Làm đất và bón phân lót, hãy cũng Top Tài Liệu tìm hiểu chi tiết hơn nhé!

I. Làm đất nhằm mục đích mục tiêu gì ?

– Làm đất là khâu kĩ thuật quan trọng có công dụng làm đất tơi xốp, tăng năng lực giữ nước, chất dinh dưỡng, đồng thời diệt cỏ dại và mầm mống sâu, bệnh, tạo điều kiện kèm theo cho cây sinh trưởng, tăng trưởng tốt .

II. Các công việc làm đất

1. Cày đất

a. Khái niệm

Cày là trộn lẫn lớp mặt đất ở độ sâu từ 20 – 30 cm, là nông cụ canh tác để xới đất sẵn sàng chuẩn bị trong bước đầu cho gieo sạ hoặc trồng cây. Mục đích chính của cày là để lật trở lớp đất bên trên, mang chất dinh dưỡng mới lên mặt phẳng, đồng thời chôn cỏ dại hoặc những gì còn sót lại từ mùa vụ trước khiến chúng bị phân huỷ. Nó cũng làm thông khí đất, giúp đất giữ ẩm tốt hơn. Thông thường cánh đồng được cày lên và để khô, sau đó nó được bừa trước khi dùng để trồng trọt .

Cày đất là xáo trộn lớp đất mặt ở độ sâu từ

b. Mục đích chính của việc cày đất

Mục đích chính của việc cày là để lật những lớp trên của đất, đưa chất dinh dưỡng mới lên mặt phẳng, đồng thời chôn lấp cỏ dại, những gì còn sót lại của vụ mùa trước và phá vỡ chúng. Khi cày được kéo qua lớp đất nó tạo ra rãnh đất dài phì nhiêu gọi là luống cày. Trong thời tân tiến, một luống cày thường để khô, và sau đó bừa trước khi trồng. Cày, bừa và bón phân lọc rửa và đổi khác một lớp dày 12 – 25 cm của đất để tạo thành một lớp đất đã cày. Trong nhiều loại đất, phần nhiều rễ cây có năng lực hút chất tăng trưởng đều nằm trong lớp đất trên mặt phẳng hoặc trong lớp đất cày .

2. Bừa và đập đất để làm thu nhỏ đất, thu gom cỏ dại trong ruộng, trộn đều phân và san phẳng mặt ruộng.

– Công việc cày, bừa đất được thực thi bằng trâu, máy cày hoặc búa đập .

3. Lên luống để dễ chăm sóc, chống ngập úng và tạo tầng đất dày cho cây sinh trưởng, phát triển.

Quy trình lên luống :
– Xác định hướng luống .
– Xác định thước luống .
– Đánh rãnh, kéo đất tạo luống .
– Làm phẳng mặt luống .
Chú ý : Khi lên luống cần tuỳ địa hình và loại cây .

III. Bón phân lót

– Sử dụng phân hữu cơ hoặc phân lân để bón lót theo quá trình sau :
+ Rải phân lên mặt ruộng hay theo hàng, theo gốc của cây .
+ Cày, bừa hay lấp đất để vùi phân xuống dưới .

IV. Bài tập ví dụ

Câu 1: Em hãy cho biết tiến hành cày bừa đất bằng công cụ gì? Phải đảm bảo những yêu cầu kĩ thuật nào?

Trả lời:

– Ta dùng cày cải với sức kéo là trâu, bò hoặc máy cày để cày đất .
– Những nhu yếu kĩ thuật phải được bảo vệ : Đối với cày thì trộn lẫn lớp đất mặt ở độ sâu từ 20 đến 30 cm. Đối với bừa và đập đất thì nhu yếu đất phải được làm nhỏ, trộn đều phân và san phẳng mặt ruộng .

Câu 2: Em hãy cho biết lên luống áp dụng cho cây nào?

Trả lời:

Lên luống vận dụng cho cây : khoai, rau, đỗ, ngô, …

Câu 3: Em hãy cho biết cách bón lót phổ biến mà em biết?

Trả lời:

– Những cách bón lót phổ cập là cách bón : rải, theo hàng, theo hốc .

Câu 4: Mục đích của làm đất là gì?

A. Làm cho đất tơi xốp
B. Diệt cỏ dại và mầm mống sâu, bệnh .
C. Tăng chất dinh dưỡng của đất .
D. Cả A và B đều đúng .

Đáp án: D

Giải thích: (Mục đích của làm đất là:

– Làm cho đất tơi xốp
– Diệt cỏ dại và mầm mống sâu, bệnh – SGK trang 36 )

Câu 5: Cày đất là xáo trộn lớp đất mặt ở độ sâu từ:

A. 20 – 30 cm.

B. 30 – 40 cm .
C. 10 – 20 cm .
D. 40 – 50 cm .

Đáp án: A

Giải thích: (Cày đất là xáo trộn lớp đất mặt ở độ sâu từ 20 – 30 cm – SGK trang 37)

Câu 6: Các công việc làm đất gồm mấy bước?

A. 6
B. 5
C. 3
D. 4

Đáp án: C

Giải thích: (Các công việc làm đất gồm 3 bước:

– Cày đất
– Bừa và đập đất
– Lên luống – SGK trang 37, 38 )

Câu 7: Bừa và đập đất có tác dụng:

A. Xáo trộn lớp mặt đất, làm đất tơi xốp .
B. Làm nhỏ đất, thu gom cỏ dại, trộn đều phân và san phẳng mặt ruộng .
C. Dễ chăm nom cây, tránh ngập úng và tạo tầng đất dày .
D. Tất cả đều đúng

Đáp án: B

Giải thích: (Bừa và đập đất có tác dụng làm nhỏ đất, thu gom cỏ dại, trộn đều phân và san phẳng mặt ruộng – SGK trang 37)

Câu 8: Loại đất nào dưới đây không cần yêu cần cày sâu?

A. Đất cát .
B. Đất thịt .
C. Đất sét .
D. Đất trồng cây ăn quả, cây công nghiệp .

Đáp án: A

Giải thích: (Loại đất không cần yêu cần cày sâu là đất cát)

Câu 9: Quy trình lên luống được tiến hành qua mấy bước?

A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

Đáp án: A

Giải thích: (Quy trình lên luống được tiến hành qua 4 bước:

– Xác định hướng luống
– Xác định kích cỡ luống
– Đánh rãnh, kéo đất tạo luống
– Làm phẳng mặt luống – SGK trang 38 )

Câu 10: Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Đất cao lên luống cao .
B. Đất trũng lên luống cao .

C. Khoai lang, khoai tây lên luống thấp.

D. Cả A, B và C đều đúng

Đáp án: B

Giải thích: (Phát biểu đúng là: “Đất trũng lên luống cao” để tránh hiện tượng ngập úng)

Đánh giá post

Leave a Reply

Your email address will not be published.