Phong kiến là gì? Bản chất chế độ phong kiến?

Xã hội loài người đang trải qua 4 mô hình kiểu nhà nước là nhà nước chủ nô, nhà nước phong kiến, nhà nước tư bản chủ nghĩa, nhà nước xã hội chủ nghĩa. Kiểu nhà nước phong kiến là kiểu nhà nước thứ hai trong lịch sử dân tộc xã hội loài người, sinh ra trên sự tan rã của chế độ chiếm hữu nô lệ hoặc Open trực tiếp từ sự tan rã của xã hội cộng sản nguyên thủy .

Vậy Phong kiến là gì? Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn phong kiến là gì?

Phong kiến là gì?

Phong Kiến là phong tước và kiến quốc chỉ việc nhà vua phong tước, chia đất để chư hầu dựng nước ở khu vực đã được phong, theo Hán Việt từ điển của cụ Nguyễn Văn Khôn .

Như vậy chế độ phong kiến gồm có vua, chư hầu và phong địa. Vua là người đứng đầu một nước, chư hầu  chỉ vua chúa cấp dưới bị phụ thuộc, phải phục tùng và được một vua chúa lớn mạnh hơn làm thiên tử thống trị tối cao và phong địa là đất phong cho chư hầu, có tư cách như một nước độc lập và truyền từ đời này sang đời khác.

Trong phạm vi một nước thì phong kiến chính là nhà nước có các vua chúa, địa chủ và nông dân. Khi đó vua chúa là người có quyền lực tối cao, tất cả mọi người đều phải phục tùng. Địa chủ là những người được vua chúa ban đất cho, rất nhiều đất còn nông dân là những người dân nghèo không có đất đai của cải.

Bản chất chế độ phong kiến

Chế độ phong kiến là chế độ địa chủ bóc lột nông dân. Cơ sở kinh tế tài chính của nhà nước phong kiến là phương pháp sản xuất phong kiến với nét đặc trưng là chế độ chiếm hữu ruộng đất của vua chúa phong kiến và giai cấp địa chủ. Lực lượng sản xuất đa phần trong xã hội là giai cấp nông dân .
Chế độ phong kiến được chia làm hai giai cấp là giai cấp thống trị và giai cấp bị trị. Giai cấp thống trị gồm có những vua chúa, địa chủ và giai cấp bị trị chính là những người nông dân bị bóc lột sức lao động .
Đối với những nhà nước phong kiến thì cỗ máy nhà nước là công cụ ship hàng và bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của vua chúa phong kiến và địa chủ, đồng thời, là công cụ trấn áp giai cấp nông dân và những người lao động khác trong xã hội .
Hình thức phổ cập của nhà nước phong kiến là chính thể quân chủ chuyên chế với quyền lực tối cao vô hạn của vua chúa .
Bộ máy nhà nước phong kiến mặc dầu chưa có sự phân loại cũng như thực thi quyền lực tối cao nhà nước thành những quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, nhưng ở TW cũng đã hình thành nên những bộ với những tính năng khác nhau, còn ở địa phương, những quan lại vừa thực thi quyền quản lý hành chính, đồng thời, vừa là thực thi công dụng xét xử .

Đến đây chúng ta đã hiểu rõ Phong kiến là gì? cũng như bản chất của phong kiến.

Sự ra đời và phát triển nhà nước phong kiến

Ở phương Đông, sự ra đời của nhà nước phong kiến có nhiều khác biệt và không có mốc thời gian chung cho sự mở đầu của các nhà nước phong kiến ở khu vực này.

Gần như ranh giới giữa chế độ chiếm hữu nô lệ và chế độ phong kiến không rõ ràng vì không có sự độc lạ về thực chất của phương pháp sản xuất giữa hai thời kì .
Chính vì thế, xu thế chung ở những nước phương Đông là trong thời kì đàu đa phần gồm có quan hệ sản xuất giữa nhà nước với nông dân, về sau quan hệ sản xuất dựa trên chiếm hữu tư nhân của địa chủ, phong kiến về đất đai mới hình thành và tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ .
Trong xã hội phương Đông, một bộ phận nông dân có ruộng đất thuộc sở hữu riêng, tự canh tác trên phần ruộng đất đó và nộp thuế cho nhà nước, cạnh bên đó là những nông dân không có ruộng đất phải lĩnh canh ruộng đất của địa chủ, phong kiến và nộp địa tô .
Nhìn chung, nông dân chỉ phụ thuộc vào vào địa chủ về mặt kinh tế tài chính, tuy nhiên họ bị địa chủ, phong kiến bóc lột nặng nề, xích míc xã hội do đó cũng rất là thâm thúy .
Ngoài ra, trong quy trình hình thành và tăng trưởng của nhà nước phong kiến, nước nào mạnh thì sẽ thắng nên những nước mạnh sẽ thực thi đi đô hộ những nước khác để củng cố vị thế của mình và lan rộng ra bờ cõi .
Trong khi đó, ngay trong nội bộ một vương quốc cũng luôn có những cuộc đấu tranh nóng bức do có sự mẫu thuẫn thâm thúy giữa những địa chủ nhỏ với chính quyền sở tại nhà nước, giữa giai cấp bị trị và giai cấp thống trị .
Qua hàng nghìn năm sống sót, quan hệ sản xuất phong kiến từ từ tỏ ra lỗi thời, xích míc xã hội ngày càng tăng, trong xã hội từ từ hình thành kiểu quan hệ sản xuất mới, cấu trúc giai cấp mới .

Chính vì vậy, hình thái kinh tế – xã hội phong kiến bị thay thế bởi hình thái kinh tế – xã hội tư bản chủ nghĩa, kiểu nhà nước phong kiến bị thay thế bởi kiểu nhà nước tư sản.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi nhằm giải đáp thắc mắc về Phong kiến là gì? để bạn đọc tham khảo. Nếu Quý khách còn thắc mắc gì vấn đề này hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết thì vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số 1900 6557.

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *