Chính thức hợp nhất Chi cục thuế huyện Long Thành và Chi cục Thuế huyện Nhơn Trạch – Kế Toán Minh Châu

Kể từ 8 g ngày 7-10-2019 Chính thức hợp nhất Chi cục thuế huyện Long Thành và Chi cục Thuế huyện Nhơn Trạch thành “ Chi cục Thuế khu vực Long Thành – Nhơn Trạch ” ; Địa điểm đặt trụ sở chính tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai .

5aa259e315a3fcfda5b2

1. Mục tiêu, quyền lợi của việc xây dựng Chi cục Thuế khu vực :

Thực hiện đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính, với mục tiêu từng bước thực hiện tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính thuế, nâng cao hiệu lực hiệu quả của công tác quản lý thuế, đồng thời tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho NNT thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đang tích cực đẩy mạnh công tác triển khai hợp nhất 08 Chi cục thuế hiện tại để thành lập 04 Chi cục thuế khu vực.

Theo đó, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1684 / QĐ-BTC ngày 28-8-2019 xây dựng Chi cục Thuế khu vực trên cơ sở hợp nhất những Chi cục Thuế thường trực Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, đơn cử :
– Hợp nhất Chi cục Thuế Thành phố Long Khánh và Chi cục Thuế huyện Cẩm Mỹ thành “ Chi cục Thuế khu vực Long Khánh – Cẩm Mỹ ” ; Địa điểm đặt trụ sở chính tại TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai .
– Hợp nhất Chi cục Thuế huyện Định Quán và Chi cục Thuế huyện Tân Phú thành “ Chi cục Thuế khu vực Định Quán – Tân Phú ” ; Địa điểm đặt trụ sở chính tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai .
– Hợp nhất Chi cục Thuế huyện Long Thành và Chi cục Thuế huyện Nhơn Trạch thành “ Chi cục Thuế khu vực Long Thành – Nhơn Trạch ” ; Địa điểm đặt trụ sở chính tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai .
– Hợp nhất Chi cục Thuế huyện Trảng Bom và Chi cục Thuế huyện Thống Nhất thành “ Chi cục Thuế khu vực Trảng Bom – Thống Nhất ” ; Địa điểm đặt trụ sở chính tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai .
2. Tiến độ thực thi kế hoạch, tăng cấp mạng lưới hệ thống :
Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đang từng bước tiến hành kế hoạch hợp nhất những Chi cục Thuế hiện tại để xây dựng những Chi cục Thuế khu vực theo đúng chỉ huy của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế .
Trong thời hạn tăng cấp mạng lưới hệ thống cung ứng nhu yếu tiến hành, kể từ thời gian 17 g ngày 4-10-2019 đến 8 g ngày 7-10-2019, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai và những Chi cục Thuế thường trực trong thời điểm tạm thời không tiếp đón hồ sơ thuế của người nộp thuế ( NNT ) trên tổng thể những mạng lưới hệ thống : iHTKK, Nộp thuế điện tử, Hệ thống Dịch Vụ Thương Mại Thuế điện tử eTax, Hệ thống quản trị thuế thu nhập cá thể ( tncnonline.com.vn ). Trong thời hạn tạm ngừng mạng lưới hệ thống, NNT không bị xử phạt về việc nộp những loại hồ sơ, báo cáo giải trình chậm theo pháp luật về chậm nộp .
Kể từ 8 g ngày 7-10-2019, Ngành Thuế Đồng Nai sẽ chính thức đi vào hoạt động giải trí theo quy mô mới. Việc sắp xếp, sắp xếp tổ chức triển khai cỗ máy và điều hành quản lý những nhiệm vụ quản trị thuế tại những địa phương khi xây dựng Chi cục Thuế khu vực sẽ không làm ảnh hưởng tác động đến hoạt động giải trí của NNT. Bên cạnh đó, tại địa phận cấp huyện nơi không có trụ sở Chi cục Thuế khu vực sẽ được sắp xếp Bộ phận “ một cửa ” để bảo vệ công tác làm việc Giao hàng NNT không bị gián đoạn, tạo điều kiện kèm theo thuận tiện nhất để NNT triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm thuế so với ngân sách nhà nước .
3. Những yếu tố về Chi cục Thuế khu vực và những công tác làm việc quản trị thuế chính mà NNT cần chăm sóc :
3.1. Về cơ quan thuế quản trị khi xây dựng Chi cục Thuế khu vực :
Chi cục Thuế khu vực được xây dựng trên cơ sở hợp nhất hai hoặc nhiều Chi cục Thuế ( Chi cục Thuế được hợp nhất ) sẽ có nghĩa vụ và trách nhiệm đảm nhiệm và triển khai quản trị thuế so với hàng loạt NNT trên địa phận địa phương cấp huyện của những Chi cục Thuế được hợp nhất trước đây .
Ví dụ : NNT thuộc Chi cục Thuế huyện Long Thành quản trị trước đây, sẽ được đảm nhiệm và triển khai quản trị thuế bởi Chi cục Thuế khu vực Long Thành – Nhơn Trạch kể từ ngày 7-10-2019 ; tựa như so với NNT thuộc Chi cục Thuế huyện Nhơn Trạch quản trị .
3.2. Các quá trình tiến hành tăng cấp ứng dụng công nghệ thông tin của ngành thuế ( HTKK, eTax, … ) cung ứng nhu yếu xây dựng Chi cục Thuế khu vực :
– Giai đoạn 1 ( triển khai đến hết năm 2019 ) : Giữ nguyên hạ tầng kỹ thuật và mạng lưới hệ thống những ứng dụng công nghệ thông tin như hiện tại. Theo đó, tên cơ quan thuế trên mạng lưới hệ thống ứng dụng được update như sau :
+ Tên Chi cục Thuế được hợp nhất được đổi thành tên mới theo cấu trúc : Tên địa phận cấp huyện nơi Chi cục Thuế được hợp nhất đóng trụ sở + Tên Chi cục Thuế khu vực theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính .
Ví dụ : Cục Thuế tỉnh Đồng Nai hợp nhất 02 Chi cục Thuế là Chi cục Thuế huyện Định Quán và Chi cục Thuế huyện Tân Phú, thành “ Chi cục Thuế khu vực Định Quán – Tân Phú ”, thì tên cơ quan thuế trên mạng lưới hệ thống những ứng dụng ( HTKK, eTax, … ) được update như sau :

STT

Tên cơ quan thuế trước hợp nhất

Tên cơ quan thuế sau hợp nhất

1

Chi cục Thuế huyện Định Quán

Chi cục Thuế khu vực Định Quán
– Tân Phú

2

Chi cục Thuế huyện Tân Phú

Chi cục Thuế khu vực Định Quán – Tân Phú

– Giai đoạn 2 ( thực thi từ năm 2020 ) : Tổng cục Thuế sẽ tăng cấp hạ tầng kỹ thuật và mạng lưới hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin phân phối khá đầy đủ những nhu yếu quản trị thuế so với Chi cục Thuế khu vực. Cục Thuế Đồng Nai sẽ thông tin đến NNT được biết và thực thi .
3.3. Về việc nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước ( NSNN ) :
NNT thuộc địa phận quản trị của Chi cục Thuế khu vực, khi nộp tiền vào NSNN thực thi theo hướng dẫn tại Thông tư số 84/2016 / TT-BTC ngày 17-6-2016 của Bộ Tài chính, và cần chú ý quan tâm một số ít nội dung như sau :
– Khi NNT lập chứng từ nộp tiền vào NSNN cần ghi rõ những thông tin như sau :
+ tin tức cơ quan quản trị thu : triển khai chọn / ghi thông tin cơ quan quản trị thu là Tên địa phận huyện nơi NNT phát sinh khoản nộp NSNN – Tên Chi cục Thuế khu vực .
Ví dụ : Cục Thuế tỉnh Đồng Nai hợp nhất 02 Chi cục Thuế là Chi cục Thuế huyện Long Thành và Chi cục Thuế huyện Nhơn Trạch, thành “ Chi cục Thuế khu vực Long Thành – Nhơn Trạch ”, thì NNT được chọn / ghi thông tin cơ quan quản trị thu như sau :

STT

Tên cơ quan thuế trước hợp nhất

Tên cơ quan thuế sau hợp nhất

1

Chi cục Thuế huyện Long Thành

Chi cục Thuế khu vực Long Thành – Nhơn Trạch

 

Chi cục Thuế huyện Nhơn Trạch

Chi cục Thuế khu vực Long Thành – Nhơn Trạch

+ tin tức thông tin tài khoản Kho bạc Nhà nước : NNT thực thi chọn / ghi thông tin tên Kho bạc Nhà nước tương ứng với địa phận cấp huyện nơi NNT phát sinh khoản phải nộp NSNN .
– Khi NNT nộp những bảng kê phân chia số thuế phải nộp, tờ khai vãng lai phải nộp, tờ khai nộp thuế theo từng lần phát sinh sẽ được cơ quan thuế hướng dẫn thông tin tên cơ quan quản trị thu và tên kho bạc hạch toán khoản thu tương ứng địa phận cấp huyện để triển khai nộp tiền thuế vào NSNN theo lao lý .
3.4. Về những công tác làm việc quản trị thuế khác :
– Việc tiến hành xây dựng Chi cục Thuế khu vực của Ngành Thuế Đồng Nai không làm ảnh hưởng tác động đến hoạt động giải trí của NNT trên địa phận toàn tỉnh. Kể từ thời gian Ngành Thuế Đồng Nai hoạt động giải trí theo mạng lưới hệ thống mới ( ngày 7-10-2019 ), NNT đang hoạt động giải trí trên địa phận cấp huyện nơi xây dựng những Chi cục Thuế khu vực vẫn liên tục thực thi thanh toán giao dịch với cơ quan thuế, nộp hồ sơ thuế và thực thi những thủ tục hành chính thuế tại Bộ phận “ một cửa ” ở những Chi cục Thuế được hợp nhất như trước kia .
– Đối với NNT do Chi cục Thuế khu vực trực tiếp quản trị có biến hóa địa chỉ trụ sở từ huyện này sang huyện khác trong cùng Chi cục Thuế khu vực, thì NNT thực thi nộp hồ sơ biến hóa thông tin không làm đổi khác cơ quan thuế quản trị đến cơ quan ĐK kinh doanh thương mại theo lao lý .

Trường hợp NNT có vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị NNT liên hệ đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai thông tin những nội dung chính trong công tác làm việc tiến hành xây dựng Chi cục Thuế khu vực để NNT được biết và phối hợp triển khai .
Cục Thuế Đồng Nai

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *