Chi Phí Một Số Công Tác Không Xác Định Được Khối Lượng Từ Thiết Kế Là Gì ?

Tư vấn về điều kiện thi công các công trình tương tự của nhà thầu ? Trường hợp nào được phép thay đổi nhà thầu ? Quy định về chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu ? Quy định tư cách nhà thầu hợp lệ ? và các vấn đề pháp lý khác liên quan đến luật đấu thầu sẽ được Luật sư tư vấn cụ thể:
Tư vấn về điều kiện kèm theo thiết kế những khu công trình tương tự như của nhà thầu ? Trường hợp nào được phép biến hóa nhà thầu ? Quy định về chi phí trong quy trình lựa chọn nhà thầu ? Quy định tư cách nhà thầu hợp lệ ? và những yếu tố pháp lý khác tương quan đến luật đấu thầu sẽ được Luật sư tư vấn đơn cử :Từ khi Thông tư số 06/2016 / TT-BXD phát hành thì : Chi phí lán trại tạm và trực tiếp phí khác được tách riêng đưa vào chi phí khuôn khổ chung gồm có :

1) Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và Điều hành thi công (được xác định trên định mức đã quy định hoặc dự toán chi phí).

Bạn đang xem : Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế là gì

2) Chi phí một số công việc thuộc hạng Mục chung nhưng không xác định được khối lượng từ thiết kế (được xác định trên định mức đã quy định)

3) Chi phí hạng Mục chung còn lại (được xác định bằng cách lập dự toán hoặc dự tính chi phí).

Vậy khi lập dự trù, đơn vị chức năng đã tính :1 ) Chi phí khuôn khổ chung theo định mức pháp luật so với chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và Điều hành kiến thiết và

2) Chi phí một số công việc thuộc hạng Mục chung nhưng không xác định được khối lượng từ thiết kế hoặc có dự tính chi phí hạng Mục chung còn lại và đã được phê duyệt theo thẩm quyền.Xin hỏi: Khi thẩm tra quyết toán thì chi phí hạng mục chung này được quyết toán như thế nào? Tính toán theo định mức đã quy định tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD nói trên giá trị xây lắp đã thẩm tra hoặc theo dự toán đã được duyệt hay cần hồ sơ gì ? Có phải chi tiết vật liệu, nhân công, máy cấu thành nên giá trị của các công việc trong từng chi phí của hạng mục chung không? Hay hồ sơ chi tiết gì mới quyết toán được chi phí này? (Trong quyết toán A-B, đơn vị tính dựa trên định mức và dự tính chi phí dự toán được duyệt theo giá trị xây lắp quyết toán A-B) ?

Cảm ơn !

Luật sư tư vấn:

Tại khoản 5 Điều 8, Thông tư số 06/2016 / TT-BXD có hướng dẫn như sau :” 5. Chi phí khác được xác định trên cơ sở định mức tỷ suất Tỷ Lệ ( % ) theo hướng dẫn của những cơ quan có thẩm quyền hoặc bằng cách lập dự trù hoặc bằng giá trị hợp đồng đã ký kết tương thích với lao lý của pháp lý. “” 1. Nguyên tắc thẩm tra : a ) Thẩm tra tính tuân thủ những lao lý về hợp đồng kiến thiết xây dựng có hiệu lực hiện hành tại thời gian triển khai hợp đồng và quyết định hành động phê duyệt hiệu quả lựa chọn nhà thầu của cấp có thẩm quyền ; việc thẩm tra quyết toán địa thế căn cứ vào hình thức giá hợp đồng ghi trong từng hợp đồng thiết kế xây dựng ( không phân biệt hình thức lựa chọn nhà thầu ). Trường hợp thiết yếu, cơ quan thẩm tra quyết toán kiểm tra hồ sơ hoàn thành công việc để xác định khối lượng việc làm hoàn thành xong được nghiệm thu sát hoạch đúng pháp luật. b ) Trường hợp chi phí kiến thiết xây dựng khu công trình tạm, khu công trình phụ trợ Giao hàng xây đắp ; chi phí kiến thiết xây dựng nhà tạm để ở và quản lý và điều hành thiết kế tại hiện trường được lập thiết kế, dự trù riêng cho khuôn khổ, triển khai thẩm tra như thẩm tra gói thầu thiết kế xây dựng độc lập. c ) Trường hợp chi phí thiết kế xây dựng khu công trình tạm, khu công trình phụ trợ Giao hàng xây đắp ; chi phí kiến thiết xây dựng nhà tạm để ở và quản lý thiết kế tại hiện trường được tính theo tỷ suất ( % ) trong gói thầu thiết kế xây dựng chính ( không lập thiết kế, dự trù riêng ) ; triển khai thẩm tra việc vận dụng tỷ suất ( % ) trên cơ sở tác dụng thẩm tra gói thầu kiến thiết xây dựng chính. “

Như vậy, trường hợp chi phí hạng mục chung được lập thiết kế, dự toán riêng cho hạng mục hoặc được tính bằng giá trị hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật, hồ sơ quyết toán thực hiện theo quy định, cơ quan thẩm tra quyết toán thực hiện thẩm tra như gói thầu độc lập và theo hợp đồng đã ký kết.Trường hợp chi phí chung được tính theo tỷ lệ % gói thầu xây dựng chính (không lập thiết kế, dự toán riêng); tiến hành thẩm tra việc áp dụng tỷ lệ (%) trên cơ sở kết quả thẩm tra gói thầu xây dựng chính.Kết luận: Tính theo tỷ lệ % là được, khi quyết toán các cơ quan quyết toán không cần yêu cầu nhà thầu, chủ đầu tư cung cấp chứng từ để quyết toán chi phí hạng mục chung này.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác!

Thưa Luật sư! Nội dung quy định trong điều kiện năng lực thi công các công trình tương tự yêu cầu nhà thầu có hợp đồng tương tự chi tiết như sau: Hợp đồng tương tự mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn (80%) với tư cách là nhà thầu chính, thầu phụ hoặc thành viên liên danh, có giá trị hợp đồng >10 tỷ. Nhà thầu nộp theo hồ sơ dự thầu một hợp đồng có giá trị >10 tỷ, tuy nhiên bản quyết toán giá trị thực hiện lại >> Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp trực tuyến, gọi:1900.6162Thưa Luật sư ! Nội dung pháp luật trong điều kiện kèm theo năng lượng xây đắp những khu công trình tựa như nhu yếu nhà thầu có hợp đồng tương tự như cụ thể như sau : Hợp đồng tựa như mà nhà thầu đã hoàn thành xong hàng loạt hoặc hoàn thành phần lớn ( 80 % ) với tư cách là nhà thầu chính, thầu phụ hoặc thành viên liên danh, có giá trị hợp đồng > 10 tỷ. Nhà thầu nộp theo hồ sơ dự thầu một hợp đồng có giá trị > 10 tỷ, tuy nhiên bản quyết toán giá trị triển khai lại >>

Trả lời:

Luật đấu thầu số 43/2013 / QH13 không có điều nào lao lý về ” Hợp đồng tựa như “. Tại điểm b, khoản 2 điều 39 về chiêu thức nhìn nhận hồ sơ dự thầu so với gói thầu phân phối dịch vụ phi tư vấn, shopping sản phẩm & hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có nhắc đến hợp đồng tựa như như sau : ” b ) Tiêu chuẩn nhìn nhận hồ sơ dự thầu gồm có : tiêu chuẩn nhìn nhận về năng lượng, kinh nghiệm tay nghề trong trường hợp không vận dụng sơ tuyển ; tiêu chuẩn nhìn nhận về kỹ thuật ; tiêu chuẩn xác định giá nhìn nhận .Các yếu tố được quy đổi trên cùng một mặt phẳng để xác định giá nhìn nhận gồm có : chi phí thiết yếu để quản lý và vận hành, bảo trì và những chi phí khác tương quan đến nguồn gốc của sản phẩm & hàng hóa, lãi vay, quy trình tiến độ, chất lượng của sản phẩm & hàng hóa hoặc khu công trình kiến thiết xây dựng thuộc gói thầu, uy tín của nhà thầu trải qua tiến trình và chất lượng triển khai những hợp đồng tương tự như trước đó và những yếu tố khác ; “

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc .

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN (1)

________, ngày ____ tháng ____ năm ____Tên nhà thầu : ________________________tin tức về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần bảo vệ những thông tin sau đây :

Tên và số hợp đồng
Ngày ký hợp đồng
Ngày triển khai xong
Giá hợp đồng Tương đương _____ VND hoặc USD
Trong trường hợp là thành viên trong liên danh hoặc nhà thầu phụ, ghi giá trị phần hợp đồng mà nhà thầu đảm nhiệm Tương đương _____ VND hoặc USD
Tên dự án Bất Động Sản :
Tên chủ góp vốn đầu tư :
E-mail :

Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 1 Chương III (2)

1. Loại sản phẩm & hàng hóa
2. Về giá trị
3. Về quy mô triển khai

Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu có liên quan.

Ghi chú 🙁 1 ) Nhà thầu kê khai theo mẫu này cho từng hợp đồng tương tự như đã và đang triển khai .Trong trường hợp liên danh, nhu yếu từng thành viên trong liên danh kê khai theo mẫu này .( 2 ) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự như với nhu yếu của gói thầu .Hợp đồng có đặc thù tựa như hoàn toàn có thể hiểu là hợp đồng có sản phẩm & hàng hóa, giá trị sản phẩm & hàng hóa, quy mô triển khai tương tự như với hợp đồng đã và đang thực thi. Hợp đồng có quy mô tựa như hoàn toàn có thể hiểu quy mô triển khai lớn hay nhỏ tựa như như hợp đồng đã và đang thực thi. Pháp luật không lao lý tương tự như trong hợp đồng là giống bao nhiêu Xác Suất, sự tương tự như này tùy thuộc vào lao lý trong hồ sơ mời thầu đơn cử. Hợp đồng tựa như không nhất thiết phải có đồng thời sản phẩm & hàng hóa tương tự như và giá trị tựa như. Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự như với nhu yếu của gói thầu .Đối với trường hợp mà bạn hỏi, dù bản quyết toán giá trị thực thi hợp đồng tựa như 10 tỷ thì hợp đồng tựa như này vẫn được nhìn nhận là đạt .Xem thêm : Các Cách Kiểm Tra Số Điện Thoại Viettel Đang Sử Dụng Nhanh Nhất
Thưa Luật sư, tôi có vấn đề như sau muốn trình bày với Luật sư. Công ty của tôi tổ chức đấu thầu gói thầu mua sắm hàng hóa một số vật tư thiết bị điện. Sau khi kết thúc việc đấu thầu, kiểm duyệt hồ sơ của nhà thầu trúng thầu, công ty của tôi nhận được một số tài liệu cho thấy điều kiện thực tế của nhà thầu không còn đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính để thực hiện gói thầu theo hồ sơ mời thầu.
Thưa Luật sư, tôi có yếu tố như sau muốn trình diễn với Luật sư. Công ty của tôi tổ chức triển khai đấu thầu gói thầu shopping sản phẩm & hàng hóa một số vật tư thiết bị điện. Sau khi kết thúc việc đấu thầu, kiểm duyệt hồ sơ của nhà thầu trúng thầu, công ty của tôi nhận được một số tài liệu cho thấy điều kiện kèm theo thực tiễn của nhà thầu không còn đủ điều kiện kèm theo phân phối nhu yếu về năng lượng kinh tế tài chính để triển khai gói thầu theo hồ sơ mời thầu .*

Luật sư tư vấn pháp luật đấu thầu, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 64 của Luật Đấu thầu năm 2013 lao lý, tại thời gian ký kết, nhà thầu được chọn phải bảo vệ cung ứng nhu yếu về năng lượng kỹ thuật, kinh tế tài chính để thực thi gói thầu .Trường hợp thiết yếu, chủ góp vốn đầu tư so với dự án Bất Động Sản, bên mời thầu so với shopping tiếp tục, đơn vị chức năng shopping tập trung chuyên sâu hoặc đơn vị chức năng có nhu yếu shopping so với shopping tập trung chuyên sâu tiến hành xác minh thông tin về năng lượng của nhà thầu, nếu vẫn cung ứng nhu yếu triển khai gói thầu thì mới thực thi ký kết hợp đồng .Theo đó, trường hợp tại thời gian ký kết hợp đồng nếu chủ góp vốn đầu tư có đủ địa thế căn cứ chứng tỏ nhà thầu trúng thầu không còn đủ năng lượng kinh tế tài chính phân phối nhu yếu của hồ sơ mời thầu để triển khai gói thầu thì bên mời thầu, chủ góp vốn đầu tư xem xét hủy hiệu quả lựa chọn nhà thầu với nhà thầu này và mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo phân phối nhu yếu của hồ sơ mời thầu vào thương thảo hợp đồng .

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

Luật sư tư vấn:

Căn cứ Điều 9 Nghị định 63/2014 / NĐ-CP về những chi phí trong quy trình lựa chọn nhà thầu như sau :” 1. Căn cứ quy mô, đặc thù của gói thầu, chủ góp vốn đầu tư quyết định hành động mức giá bán một bộ hồ sơ mời thầu, hồ sơ nhu yếu ( gồm có cả thuế ) so với đấu thầu trong nước nhưng tối đa là 2.000.000 đồng so với hồ sơ mời thầu và một triệu đồng so với hồ sơ nhu yếu ; so với đấu thầu quốc tế, mức giá bán theo thông lệ đấu thầu quốc tế .2. Chi phí lập, thẩm định và đánh giá hồ sơ mời chăm sóc, hồ sơ mời sơ tuyển :a ) Chi phí lập hồ sơ mời chăm sóc, hồ sơ mời sơ tuyển được tính bằng 0,05 % giá gói thầu nhưng tối thiểu là một triệu đồng và tối đa là 30.000.000 đồng ;b ) Chi phí đánh giá và thẩm định hồ sơ mời chăm sóc, hồ sơ mời sơ tuyển được tính bằng 0,03 % giá gói thầu nhưng tối thiểu là một triệu đồng và tối đa là 30.000.000 đồng .3. Chi phí lập, thẩm định và đánh giá hồ sơ mời thầu, hồ sơ nhu yếu :a ) Chi phí lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ nhu yếu được tính bằng 0,1 % giá gói thầu nhưng tối thiểu là một triệu đồng và tối đa là 50.000.000 đồng ;b ) Chi phí thẩm định và đánh giá hồ sơ mời thầu, hồ sơ nhu yếu được tính bằng 0,05 % giá gói thầu nhưng tối thiểu là một triệu đồng và tối đa là 50.000.000 đồng .4. Chi phí nhìn nhận hồ sơ chăm sóc, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất kiến nghị :a ) Chi phí nhìn nhận hồ sơ chăm sóc, hồ sơ dự sơ tuyển được tính bằng 0,05 % giá gói thầu nhưng tối thiểu là một triệu đồng và tối đa là 30.000.000 đồng ;b ) Chi phí nhìn nhận hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất kiến nghị được tính bằng 0,1 % giá gói thầu nhưng tối thiểu là một triệu đồng và tối đa là 50.000.000 đồng .5. Chi phí thẩm định và đánh giá hiệu quả lựa chọn nhà thầu kể cả trường hợp không lựa chọn được nhà thầu được tính bằng 0,05 % giá gói thầu nhưng tối thiểu là một triệu đồng và tối đa là 50.000.000 đồng .6. Đối với những gói thầu có nội dung tương tự như nhau thuộc cùng một dự án Bất Động Sản, dự trù shopping, những gói thầu phải tổ chức triển khai lại việc lựa chọn nhà thầu thì những chi phí : Lập, đánh giá và thẩm định hồ sơ mời chăm sóc, hồ sơ mời sơ tuyển ; lập, đánh giá và thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ nhu yếu được tính tối đa là 50 % mức chi phí pháp luật tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này. Trường hợp tổ chức triển khai lại việc lựa chọn nhà thầu thì phải đo lường và thống kê, bổ trợ chi phí lựa chọn nhà thầu vào dự án Bất Động Sản, dự trù shopping tương thích với thực tiễn của gói thầu .7. Chi phí pháp luật tại những Khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này vận dụng so với trường hợp chủ góp vốn đầu tư, bên mời thầu trực tiếp thực thi. Đối với trường hợp thuê tư vấn đấu thầu để thực thi những việc làm nêu tại những Khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này, việc xác định chi phí dựa trên những nội dung và khoanh vùng phạm vi việc làm, thời hạn triển khai, năng lượng kinh nghiệm tay nghề của chuyên viên tư vấn và những yếu tố khác .8. Chi phí cho Hội đồng tư vấn xử lý yêu cầu của nhà thầu về hiệu quả lựa chọn nhà thầu là 0,02 % giá dự thầu của nhà thầu có yêu cầu nhưng tối thiểu là một triệu đồng và tối đa là 50.000.000 đồng .9. Chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu, chi phí tham gia mạng lưới hệ thống mạng đấu thầu vương quốc và việc sử dụng những khoản thu trong quy trình lựa chọn nhà thầu thực thi theo hướng dẫn của Bộ kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính. “Như vậy, pháp lý chỉ pháp luật mức tối thiểu và tối đa với từng loại chi phí trong đấu thầu theo lao lý tại Điều 9 Nghị định 63/2014 / NĐ-CP. Theo pháp luật trên thì những khoản chi phí trong quy trình đấu thầu của phía cơ quan bạn phải địa thế căn cứ vào tỷ suất Phần Trăm trên gói thầu đơn cử. Do đó cơ quan bạn phải linh động kiểm soát và điều chỉnh so với từng loại chi phí, bảo vệ nằm trong giới hạn ở mức mà pháp lý pháp luật .Trân trọng. / .Xem thêm : Các Công Thức Tính Điện Năng Tiêu Thụ Vật Lý 9 Theo Từng Chương

Thưa Luật sư. Cho tôi hỏi tình huống sau. Công ty tôi (A) hùn vốn với công ty khác (B) (50%-50%) để mở công ty liên doanh (C) thực hiện các công việc xây lắp. Khi công ty C mở các gói thầu xây lắp thì có thể tổ chức đấu thầu hay có cách nào chuyển khối lượng cho công ty tôi (A) thực hiện không ?
Vì theo điểm b, khoản 4, Điều 2 nghị định 63/2014/NĐ-CP về đấu thầu có quy định chủ đầu tư (công ty C) không được có quan hệ về vốn với bên tham gia thầu (công ty A) trên 30% vốn (bên tôi là 50%). Có cách nào để thực hiện việc này không ?
Thưa Luật sư. Cho tôi hỏi trường hợp sau. Công ty tôi ( A ) hùn vốn với công ty khác ( B ) ( 50 % – 50 % ) để mở công ty liên kết kinh doanh ( C ) thực thi những việc làm xây lắp. Khi công ty C mở những gói thầu xây lắp thì hoàn toàn có thể tổ chức triển khai đấu thầu hay có cách nào chuyển khối lượng cho công ty tôi ( A ) thực thi không ? Vì theo điểm b, khoản 4, Điều 2 nghị định 63/2014 / NĐ-CP về đấu thầu có pháp luật chủ góp vốn đầu tư ( công ty C ) không được có quan hệ về vốn với bên tham gia thầu ( công ty A ) trên 30 % vốn ( bên tôi là 50 % ). Có cách nào để thực thi việc này không ?

Trả lời

Theo quy định tại Điều 1, Điều 2 Luật Đấu thầu 2013 quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng điều chỉnh của Luật Đấu Thầu thì Luật Đấu thầu áp dụng đối với:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này pháp luật quản trị nhà nước về đấu thầu ; nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên có tương quan và những hoạt động giải trí đấu thầu, gồm có :1. Lựa chọn nhà thầu cung ứng dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, sản phẩm & hàng hóa, xây lắp so với :a ) Dự án góp vốn đầu tư tăng trưởng sử dụng vốn nhà nước của cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai chínhtrị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, đơn vịthuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập ;b ) Dự án góp vốn đầu tư tăng trưởng của doanh nghiệp nhà nước ;c ) Dự án góp vốn đầu tư tăng trưởng không thuộc lao lý tạiđiểm a và điểm b khoản này có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nướctừ 30 % trở lên hoặc dưới 30 % nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức góp vốn đầu tư của dựán ;d ) Mua sắm sử dụng vốn nhà nướcnhằm duy trì hoạt động giải trí liên tục của cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổchức chính trị – xã hội, tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, đơn vị chức năng thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vịsự nghiệp công lập ;đ ) Mua sắm sử dụng vốn nhà nướcnhằm phân phối mẫu sản phẩm, dịch vụ công ;e ) Mua hàng dự trữ vương quốc sử dụng vốn nhà nước ;g ) Mua thuốc, vật tư y tế sử dụng vốn nhà nước ; nguồnquỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợppháp khác của cơ sở y tế công lập ;2. Lựa chọn nhà thầu triển khai cung ứng dịch vụ tưvấn, dịch vụ phi tư vấn, sản phẩm & hàng hóa trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta để triển khai dự án Bất Động Sản đầutư trực tiếp ra quốc tế của doanh nghiệp Nước Ta mà dự án Bất Động Sản đó sử dụng vốnnhà nước từ 30 % trở lên hoặc dưới 30 % nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầutư của dự án Bất Động Sản ;3. Lựa chọn nhà đầu tư thực thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư theohình thức đối tác chiến lược công tư ( PPP ), dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư có sử dụng đất ;4. Lựa chọn nhà thầu trong nghành nghề dịch vụ dầu khí, trừ việclựa chọn nhà thầu cung ứng dịch vụ dầu khí tương quan trực tiếp đến hoạt độngtìm kiếm thăm dò, tăng trưởng mỏ và khai thác dầu khí theo lao lý của pháp lý về dầu khí ” .

Mặt khác theo quy định tại điểm b, khoản 4 điều 2 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu có quy định về tư cách độc lập của nhà thầu :

“Điều 2. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu

4. Nhà thầu được nhìn nhận độc lập về pháp lý và độc lập về kinh tế tài chính với nhà thầu khác ; với nhà thầu tư vấn ; với chủ góp vốn đầu tư, bên mời thầu pháp luật tại những Khoản 1, 2 và 3 Điều 6 của Luật Đấu thầu khi phân phối những điều kiện kèm theo sau đây :b ) Nhà thầu với chủ góp vốn đầu tư, bên mời thầu không có CP hoặc vốn góp trên 30 % của nhau ” ;

=> Như vậy trong trường hợp này, phía công ty A không đảm bảo được tư cách độc lập về mặt pháp lý và độc lập về mặt tài chính với nhà thầu khác vì bên công ty A nắm giữ 50% phần vốn góp của công ty C. Do đó, công ty A không được tham gia đấu thầu đối với các gói thầu phía công ty C làm chủ đầu tư.

Source: https://datxuyenviet.vn
Category: Blog

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *