Đất sổ đỏ 50 năm là gì? Đất 50 năm có được chuyển nhượng không?

Khái niệm đất sổ đỏ chính chủ 50 năm là khái niệm đất đai nhiều người chăm sóc. Những năm trở lại đây, nhà nước Nước Ta đã có những đổi khác về quyền sử dụng đất sổ đỏ chính chủ từ LÂU DÀI thành có thời hạn sử dụng 50 năm. Chính điều này đã gây nên không ít hoang mang lo lắng trong việc thanh toán giao dịch đất đai. Hầu hết mọi người đều cảm thấy lo ngại về việc mảnh đất của mình bị mất giá trị hoặc hoàn toàn có thể sẽ bị tịch thu sau khi sử dụng hết 50 năm. Vậy đất 50 năm là gì, có xây nhà trên đất này được không, có bị tịch thu không ? Luật sư của chúng tôi sẽ giải đáp trong bài viết này .

Để được tư vấn các vấn đề về cấp sổ đỏ bạn có thể liên hệ ngay với Luật VN: 0778.738.886 (HN) – 0763.387.788 (TP.HCM)

Theo điều 126 Luật Đất đai 2013, đất 50 năm gồm những khu đất được sử dụng với các mục đích dưới đây:

Đất được sử dụng vào mục tiêu thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, triển khai những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kinh tế tài chính so với người Việt nam định cư ở quốc tế hoặc doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế .Là đất được sử dụng vào mục tiêu sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, làm muối .Là đất nông nghiệp so với những cá thể, hộ mái ấm gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Khi hết thời hạn sử dụng đất 50 năm, hộ mái ấm gia đình, cá thể trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nếu có nhu yếu thì được liên tục sử dụng đất hoặc quy đổi mục tiêu quyền sử dụng đấtThời hạn giao đất, cho thuê đất so với tổ chức triển khai để sử dụng vào mục tiêu sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, làm muốiThời hạn giao đất, cho thuê đất so với tổ chức triển khai để sử dụng vào mục tiêu sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, làm muốiNgười Nước Ta định cư ở quốc tế, doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế để thực thi những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư tại Nước Ta được xem xét, quyết định hành động trên cơ sở dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm. ”

Nội dung

Đất sổ đỏ chính chủ 50 năm hoàn toàn có thể thuê / chuyển nhượng ủy quyền không ?

Việc đất sổ đỏ chính chủ 50 năm hoàn toàn có thể thuê hoặc mua lại không còn tùy thuộc vào chủ thể có quyền chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất đai .

Nếu chủ thể là tổ chức triển khai

Theo điều 174 Luật đất đai năm 2013 :

“ Điều 174. Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức triển khai được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê

Tổ chức kinh tế tài chính được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này .

Tổ chức kinh tế tài chính được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê ngoài quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm lao lý tại khoản 1 Điều này còn có những quyền sau đây :

a ) Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, gia tài thuộc chiếm hữu của mình gắn liền với đất ;

b ) Cho thuê quyền sử dụng đất, gia tài thuộc chiếm hữu của mình gắn liền với đất so với trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất ; cho thuê lại quyền sử dụng đất, gia tài thuộc chiếm hữu của mình gắn liền với đất so với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê ;

c ) Tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước ; khuyến mãi ngay cho quyền sử dụng đất cho hội đồng dân cư để kiến thiết xây dựng những khu công trình ship hàng quyền lợi chung của hội đồng ; khuyến mãi ngay cho nhà tình nghĩa gắn liền với đất theo pháp luật của pháp lý ;

d ) Thế chấp bằng quyền sử dụng đất, gia tài thuộc chiếm hữu của mình gắn liền với đất tại những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được phép hoạt động giải trí tại Nước Ta ;

đ ) Góp vốn bằng quyền sử dụng đất, gia tài thuộc chiếm hữu của mình gắn liền với đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh thương mại với tổ chức triển khai, cá thể, người Nước Ta định cư ở quốc tế, doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế theo lao lý của pháp lý .

Tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ kinh tế tài chính được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê mà tiền thuê đất đã trả không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm lao lý tại khoản 1 và khoản 2 Điều này ; việc triển khai những quyền phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ” .

Như vậy, những tổ chức triển khai khi được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê sẽ có quyền chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất .

Điều 175 Luật đất đai năm 2013 lao lý :

Điều 175. Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai sự nghiệp công lập sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm

Tổ chức kinh tế tài chính, tổ chức triển khai sự nghiệp công lập được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :

a ) Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này ;

b ) Thế chấp gia tài thuộc chiếm hữu của mình gắn liền với đất thuê tại những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được phép hoạt động giải trí tại Nước Ta ;

c ) Bán gia tài thuộc chiếm hữu của mình gắn liền với đất thuê khi có đủ điều kiện kèm theo pháp luật tại Điều 189 của Luật này ; người mua gia tài được Nhà nước liên tục cho thuê đất theo mục tiêu đã được xác lập ;

d ) Góp vốn bằng gia tài thuộc chiếm hữu của mình gắn liền với đất thuê ; người nhận góp vốn bằng gia tài được Nhà nước liên tục cho thuê đất theo mục tiêu đã được xác lập ;

đ ) Cho thuê lại quyền sử dụng đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm so với đất đã được kiến thiết xây dựng xong kiến trúc trong trường hợp được phép góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng kinh doanh thương mại kiến trúc so với đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính .

Tổ chức kinh tế tài chính, tổ chức triển khai sự nghiệp công lập sử dụng đất thuê của tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp thì có những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm theo pháp luật của pháp lý về dân sự ” .

Như vậy, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai sự nghiệp công lập sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm không được chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất .

Đối với chủ thể là cá thể

“ Điều 179. Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng đất

Hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao trong hạn mức ; đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê, được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ; đất nhận quy đổi, nhận chuyển nhượng ủy quyền, nhận Tặng cho, nhận thừa kế thì có những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :

a) Quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này;

b ) Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng một xã, phường, thị xã với hộ mái ấm gia đình, cá thể khác ;

c ) Chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo pháp luật của pháp lý ;

d ) Cho tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể khác, người Nước Ta định cư ở quốc tế góp vốn đầu tư tại Nước Ta thuê quyền sử dụng đất ;

đ ) Cá nhân sử dụng đất có quyền để thừa kế quyền sử dụng đất của mình theo di chúc hoặc theo pháp lý .

Hộ mái ấm gia đình được Nhà nước giao đất, nếu trong hộ có thành viên chết thì quyền sử dụng đất của thành viên đó được để thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp lý .

Trường hợp người được thừa kế là người Nước Ta định cư ở quốc tế thuộc đối tượng người dùng pháp luật tại khoản 1 Điều 186 của Luật này thì được nhận thừa kế quyền sử dụng đất ; nếu không thuộc đối tượng người dùng lao lý tại khoản 1 Điều 186 của Luật này thì được hưởng giá trị của phần thừa kế đó ;

e ) Tặng cho quyền sử dụng đất theo lao lý tại điểm c khoản 2 Điều 174 của Luật này ; Tặng Ngay cho quyền sử dụng đất so với hộ mái ấm gia đình, cá thể hoặc người Nước Ta định cư ở quốc tế thuộc đối tượng người dùng lao lý tại khoản 1 Điều 186 của Luật này ;

g ) Thế chấp quyền sử dụng đất tại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được phép hoạt động giải trí tại Nước Ta, tại tổ chức triển khai kinh tế tài chính khác hoặc cá thể theo lao lý của pháp lý ;

h ) Góp vốn bằng quyền sử dụng đất với tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể, người Nước Ta định cư ở quốc tế để hợp tác sản xuất, kinh doanh thương mại ;

i ) Trường hợp đất thuộc diện tịch thu để thực thi dự án Bất Động Sản thì có quyền tự góp vốn đầu tư trên đất hoặc cho chủ góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản thuê quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất với chủ góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản để triển khai dự án Bất Động Sản theo lao lý của nhà nước .

Hộ mái ấm gia đình, cá thể được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :

a ) Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này ;

b ) Bán gia tài thuộc chiếm hữu của mình gắn liền với đất thuê ; người mua gia tài được Nhà nước liên tục cho thuê đất theo mục tiêu đã được xác lập ;

c ) Để thừa kế, Tặng Kèm cho gia tài thuộc chiếm hữu của mình gắn liền với đất thuê ; người nhận thừa kế, người được Tặng Ngay cho gia tài được Nhà nước liên tục cho thuê đất theo mục tiêu đã được xác lập ;

d ) Cho thuê gia tài thuộc chiếm hữu của mình gắn liền với đất thuê theo lao lý của pháp lý về dân sự ;

đ ) Thế chấp bằng gia tài thuộc chiếm hữu của mình gắn liền với đất thuê tại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được phép hoạt động giải trí tại Nước Ta, tại tổ chức triển khai kinh tế tài chính khác hoặc cá thể theo lao lý của pháp lý ;

e ) Góp vốn bằng gia tài thuộc chiếm hữu của mình gắn liền với đất thuê trong thời hạn thuê đất với tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể, người Nước Ta định cư ở quốc tế để hợp tác sản xuất, kinh doanh thương mại ; người nhận góp vốn bằng gia tài được Nhà nước liên tục cho thuê đất theo mục tiêu đã được xác lập ” .

Theo đó, tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê có quyền chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất. Tổ chức, hộ mái ấm gia đình, cá thể được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hàng năm không được chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất .

Vậy bạn hoàn toàn có thể nhận chuyển nhượng ủy quyền đất 50 năm so với những trường hợp được chuyển nhượng ủy quyền. Và khi nhận chuyển nhượng ủy quyền đất 50 năm, bạn có quyền sử dụng thời hạn còn lại. Sau đó, nếu muốn liên tục sử dụng, bạn hoàn toàn có thể được gia hạn thêm thời hạn sử dụng .

Phân biệt đất 50 năm như thế nào ?

Phận biệt đất sổ đỏ chính chủ 50 năm là việc làm quan trọng giúp bạn nắm chắc được mảnh đất đó có tương thích với mục tiêu và nhu yếu sử dụng của mình hay không. Bạn hoàn toàn có thể thực thi bằng 1 trong 2 cách như sau :

Cách 1 – Kiểm tra qua chủ góp vốn đầu tư

Bạn hoàn toàn có thể nhu yếu chủ góp vốn đầu tư phải cung ứng những quyết định hành động giao đất so với dự án Bất Động Sản đó. Bằng cách này bạn sẽ biết được mảnh đất bạn đang định mua có phải là đất sổ đỏ chính chủ 50 năm hay không .

Cách 2 – Kiểm tra qua cơ quan : Ủy Ban Nhân Dân xã / phường / thị xã

Bạn hoàn toàn có thể lên Ủy Ban Nhân Dân xã / phường / thị xã để hỏi về thời hạn được giao đất so với mảnh đất kiến thiết xây dựng khu công trình trên đó. Bạn chỉ cần phân phối thông tin về mảnh đất, cán bộ ở đó sẽ giúp bạn kiểm tra xem đó có phải đất sổ đỏ chính chủ 50 năm không .

Thủ tục gia hạn sổ đỏ chính chủ 50 năm như thế nào ?

Thủ tục so với người Nước Ta định cư ở quốc tế, doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế, hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính, … triển khai việc gia hạn thuê đất như sau :

Trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu là 6 tháng, người sử dụng đất có nhu yếu gia hạn sử dụng đất nộp 1 bộ hồ sơ đề xuất gia hạn sử dụng đất .

  • Cơ quan tài quan và môi trường tự nhiên có nghĩa vụ và trách nhiệm đánh giá và thẩm định nhu yếu sử dụng đất, trường hợp đủ điều kiện kèm theo được gia hạn thì giao Văn phòng ĐK đất đai để gửi thông tin địa chính của miếng đất cho cơ quan thuế để xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính .
  • Trình Ủy ban Nhân dân phân phối quyết định hành động gia hạn quyền sử dụng đất, ký hợp đồng thuê đất so với trường hợp thuê đất .
  • Chuyển hồ sơ đến Văn phòng ĐK đất đai để triển khai việc ĐK .

Thủ tục xác nhận lại thời hạn sử dụng đất

  • Người sử dụng hoặc chiếm hữu đất 50 năm nộp hồ sơ ý kiến đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất .
  • Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ mái ấm gia đình, cá thể đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định hành động tịch thu đất của cơ quan nhà nước cơ thẩm quyền và chuyển hồ sơ đến Văn phòng ĐK đất đai .

Văn phòng ĐK đất đai kiểm tra hồ sơ, xác nhận thời hạn được liên tục sử dụng đất theo thời hạn pháp luật tại khoản 1 điều 126 và khoản 3 điều 210 của Luật đất đai vào Giấy ghi nhận đã cấp ; chỉnh lý, update vào hồ sơ địa chính, cơ sở tài liệu đất đai và trao Giấy ghi nhận cho người sử dụng hoặc gửi .

Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp tại cơ sở cấp xã .

Mua nhà căn hộ cao cấp trên dự án Bất Động Sản đất sổ đỏ chính chủ 50 năm có mất trắng khi hết thời hạn ?

Những người mua nhà căn hộ cao cấp của những dự án Bất Động Sản có sổ đỏ chính chủ 50 năm đều lo ngại họ sẽ bị mất nhà sau 50 năm. Tuy nhiên, Luật Đất đai năm ngoái có hiệu lực thực thi hiện hành đã lao lý rõ, doanh nghiệp trong hay ngoài nước đều chỉ được giao đất 50 năm nhằm mục đích phòng ngừa việc chủ góp vốn đầu tư “ ôm ” đất quá lâu, gây tiêu tốn lãng phí quỹ đất .

Khi chuyển sang đất ở, diện tích đất thuộc quyền sử dụng chung cư của các chủ sở hữu căn hộ chung cư, được cấp sổ hồng sử dụng ổn định lâu dài như bình thường. Điều này được quy định định rõ trong luật Đất đai, chắc chắn người mua nhà được sở hữu ổn định lâu dài do đã đóng hết tiền sử dụng đất. Việc mua chung cư và sở hữu các giấy tờ pháp lý rõ ràng như sổ hồng đồng nghĩa với việc giá trị tài sản đó được đảm bảo lâu dài.

Với những người sử dụng đất có sổ đỏ chính chủ 50 năm thì sau khi hết hạn, có bị tịch thu đất hay không ? Theo như khoản 3 điều 210 của Luật Đất đai 2013 thì chỉ có đất nông nghiệp là được liên tục nếu có nhu yếu, không cần phải gia hạn tiếp. Tuy nhiên, những trường hợp sử dụng đất còn lại thì phải gia hạn thêm thời hạn sử dụng đất .

Bài viết trên đây đưa ra những thông tin thiết yếu về đất sổ đỏ chính chủ 50 năm. Hy vọng những thông tin này hoàn toàn có thể giúp những bạn nắm chắc được những pháp luật đất đai để đưa ra quyết định hành động đúng đắn nhất cho mình .

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *