Mức bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp tại Bình Phước

Mức bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp tại Bình Phước

Mức bồi thường khi tịch thu đất nông nghiệp tại Bình Phước được pháp luật tại Điều 19 và Điều 20 Quyết định 13/2015 / QĐ-UBND, đơn cử như sau :

BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI BÌNH PHƯỚC

Kiến thức của bạn:

Mức bồi thường khi tịch thu đất nông nghiệp tại Bình Phước
Kiến thức của Luật sư :
Cơ sở pháp lý :

Nội dung kỹ năng và kiến thức về mức bồi thường khi tịch thu đất nông nghiệp tại Bình Phước :

1. Bồi thường khi tịch thu đất nông nghiệp tại Bình Phước của hộ mái ấm gia đình, cá thể

Được lao lý tại Điều 19 Quyết định 13/2015 / QĐ-UBND :
1.1 Hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất nông nghiệp khi nhà nước tịch thu đất thì được bồi thường về đất, ngân sách góp vốn đầu tư vào đất còn lại theo pháp luật sau đây :

  • Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường gồm có diện tích quy hoạnh trong hạn mức theo pháp luật tại Điều 129, Điều 130 của Luật Đất đai và diện tích quy hoạnh do được nhận thừa kế ;
  • Đối với điện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức pháp luật tại Điều 129 của Luật Đất đai thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường ngân sách góp vốn đầu tư vào đất còn lại ;
  • Đối với diện tích quy hoạnh đất nông nghiệp do nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất vượt hạn mức trước ngày 01/7/2014 thì việc bồi thường, tương hỗ được triển khai như sau :

– Hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 do được thừa kế, Tặng cho, nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất từ người khác theo pháp luật của pháp lý mà đủ điều kiện kèm theo được bồi thường thì được bồi thường, tương hỗ theo diện tích quy hoạnh thực tiễn mà Nhà nước tịch thu .
– Đối với trường hợp hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất nông nghiệp lao lý tại tiết 1, điểm này nhưng không có Giấy ghi nhận hoặc không đủ điều kiện kèm theo để được cấp Giấy chứng nhận theo lao lý của Luật Đất đai thì chỉ được bồi thường so với diện tích quy hoạnh trong hạn mức giao đất nông nghiệp. Đối với phần diện tích quy hoạnh đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất nông nghiệp thì không được bồi thường về đất nhưng được xem xét tương hỗ 50 % đơn giá bồi thường .
– Thời hạn sử dụng đất để tính bồi thường so với đất nông nghiệp do hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng có nguồn gốc được Nhà nước giao đất để sử dụng vào mục tiêu sản xuất nông nghiệp, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo lao lý của pháp lý về đất đai, được vận dụng như so với trường hợp đất được Nhà nước giao sử dụng không thay đổi lâu dài hơn .
1.2 Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01/7/2004 mà người sử dụng đất là hộ mái ấm gia đình, cá thể trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy ghi nhận hoặc không đủ điều kiện kèm theo để được cấp Giấy chứng nhận theo pháp luật của Luật Đất đai thì được bồi thường so với diện tích quy hoạnh đất thực tiễn đang sử dụng, diện tích quy hoạnh được bồi thường không quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương theo pháp luật tại Điều 129 của Luật Đất đai .

2. Bồi thường khi tịch thu đất nông nghiệp tại Bình Phước của tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai sự nghiệp công lập tự chủ kinh tế tài chính, hội đồng dân cư, cơ sở tôn giáo

Được lao lý tại Điều 20 Quyết định 13/2015 / QĐ-UBND, đơn cử :
2.1 Tổ chức kinh tế tài chính đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê, nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất khi Nhà nước tịch thu đất, nếu có đủ điều kiện kèm theo tại Điều 12 của Quy định này thì được bồi thường về đất ; mức bồi thường về đất được xác lập theo thời hạn sử dụng đất còn lại .
2.2 Tổ chức kinh tế tài chính, tổ chức triển khai sự nghiệp công lập tự chủ kinh tế tài chính đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm khi Nhà nước tịch thu đất thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường ngân sách góp vốn đầu tư vào đất còn lại nếu ngân sách này không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước .

Trường hợp đất nông nghiệp không phải là đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên của tổ chức kinh tế đã giao khoán cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật, khi Nhà nước thu hồi đất thì hộ gia đình, cá nhân nhận khoán không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.

2.3 Cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước tịch thu đất thì được bồi thường theo lao lý sau :

  • Đối với đất nông nghiệp sử dụng trước ngày 01/7/2004, có nguồn gốc không phải là đất do được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, đất do được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy ghi nhận hoặc đủ điều kiện kèm theo để được cấp Giấy chứng nhận theo pháp luật tại Điều 100 và Điều 102 của Luật Đất đai thì được bồi thường về đất theo lao lý tại khoản 2, Điều 7 của Quy định này ;
  • Đối với đất nông nghiệp sử dụng có nguồn gốc do được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường ngân sách góp vốn đầu tư vào đất còn lại ( nếu có ). Việc xác lập ngân sách góp vốn đầu tư vào đất còn lại để tính bồi thường thực thi theo lao lý tại Điều 11 của Quy định này .

     Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về mức bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp tại Bình Phước quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900 6178 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: [email protected] Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn. / .

vote

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *