Ninh Thuận: Nhiều địa phương cho thuê đất nông nghiệp “quên” đấu giá

Theo Thanh tra nhà nước, nhiều địa phương ở tỉnh Ninh Thuận cho thuê đất nông nghiệp không qua đấu giá theo lao lý. Đáng chú ý quan tâm có địa phương sử dụng đất công ích sản xuất nông nghiệp nhưng không ký hợp đồng thuê đất .
Theo Thanh tra nhà nước, tỉnh Ninh Thuận quản trị quỹ đất công ích ( Phan Rang – Tháp Chàm và huyện Ninh Hải ) không ngặt nghèo, dẫn đến việc sử dụng mục tiêu theo pháp luật tại khoản 2, Điều 132, Luật Đất đai 2013 .Nhiều địa phương của tỉnh Ninh Thuận cho thuê đất nông nghiệp không qua đấu giá theo lao lý, cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất trên đất công ích như huyện Thuận Bắc, sử dụng đất công ích sản xuất nông nghiệp nhưng không ký hợp đồng thuê đất như huyện Thuận Nam .

Một số hồ sơ xác định giá đất cụ thể để giao đất, cho thuê đất áp dụng không đúng quy định của pháp luật về phương pháp xác định giá đất, cần phải rà soát, xác định lại theo quy định. Việc đôn đốc thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai chưa thường xuyên, kịp thời, đến thời điểm thanh tra (30.6.2019) số tiền còn phải thu là 27,415 tỉ đồng. Tỉnh Ninh Thuận cũng chưa có kế hoạch, phương án cụ thể để khai thác quỹ  đất đã thu hồi (của các dự án có vi phạm) theo đúng quy định của pháp luật, có những khu đất thu hồi từ năm 2015 hiện vẫn để trống.

Tại một số dự án, việc đưa đất vào sử dụng còn chậm, do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng, diện tích đất được bàn giao cũng như hạ tầng đấu nối cấp nước, cấp điện không đồng bộ…

Một số dự án do năng lực của nhà đầu tư còn hạn chế, có vi phạm trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất và quản lý rừng (dự án Khu vui chơi và trồng rừng phòng hộ ven biển), chồng lấn quy hoạch thăm dò, khai thác chế biến Titan và diện tích đất rừng, vi phạm trật tự xây dựng… dẫn đến chậm tiến độ đầu tư, hiệu quả đầu tư thấp. 

Việc quản trị, sử dụng đất đai tại những khu công nghiệp, cụm công nghiệp còn hạn chế. Cụ thể, tỉ lệ lấy đầy tại những khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã được xây dựng đạt thấp ; góp vốn đầu tư hạ tầng 1 số ít khu công nghiệp chậm, gây tiêu tốn lãng phí nguồn tài nguyên đất đai ( khu công nghiệp Du Long, dự án Bất Động Sản Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Phước Nam ) ; 1 số ít dự án Bất Động Sản trong khu công nghiệp được cấp ghi nhận góp vốn đầu tư tại vị trí chưa tương thích quy hoạch ngành nghề được duyệt .Thanh tra nhà nước xác lập những vi phạm trên thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Ủy Ban Nhân Dân những huyện, thành phố, Ủy Ban Nhân Dân những xã, những tổ chức triển khai và đơn vị chức năng và cá thể có tương quan .Thanh tra nhà nước yêu cầu tịch thu về ngân sách số tiền hơn 188,1 tỉ đồng. Cụ thể, tịch thu về ngân sách tỉnh khoản phải thu sau quyết toán dự án Bất Động Sản hoàn thành xong nhưng đến nay chưa tịch thu được, số tiền là 8,9 tỉ đồng ; tịch thu số tiền 13,4 tỉ đồng do đã chi sai lao lý tại những dự án Bất Động Sản Hồ chứa nước sông Than ( 11,028 tỉ đồng ), dự án Bất Động Sản Vườn quốc gia Núi Chúa ( 604 triệu đồng ) ; … tịch thu 138,3 tỉ đồng của những tổ chức triển khai, cá thể nợ tiền cấp quyền khai thác tài nguyên ; tịch thu 27,4 tỉ đồng so với những tổ chức triển khai, cá thể chưa thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính về đất đai …

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *