‘chớp’ là gì?, Tiếng Việt – Tiếng Anh

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” chớp “, trong bộ từ điển Tiếng Việt – Tiếng Anh. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ chớp, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ chớp trong bộ từ điển Tiếng Việt – Tiếng Anh

1. Nó chớp nháy.

It blinks .

2. Nhanh như chớp!

Lightning !

3. Lady Malvern chớp mắt.

Lady Malvern blinked .

4. Anh đóng cửa chớp.

I’m closing the shutters .

5. Chỉ phải chớp mắt thôi.

You just have to blink .

6. Cửa chớp vẫn còn hư.

The shutter still bangs .

7. Cái cửa chớp trong nhà…

The shutter … in the house …

8. Carpenter tấn công chớp nhoáng.

Carpenter used A blitz attack .

9. Thằng bé chớp mắt thôi.

He blinked .

10. Mở cửa chớp ra đi.

Let’s open the shutters .

11. Không, đó là đánh chớp nhoáng.

No, it was a blitz attack .

12. Daws bị tấn công chớp nhoáng.

Daws said it’s a blitz attack .

13. Bắn viên một, nhanh như chớp.

Single-shot, bolt .

14. Đây không phải chớp nhoáng đâu.

This is not some rebound thing .

15. Sự việc xảy ra trong chớp nhoáng.

It happened so quickly .

16. Chúng ta sẽ uống chớp nhoáng chớ?

Shall we drink to a blitzkrieg ?

17. Thi thoảng nó xuất hiện chớp nhoáng

Sometimes it appears to me in flashes .

18. Chớp sáng giống như tiếng kêu cứu.

The flash is like a scream for help .

19. Trong chớp nhoáng thành trì thất thủ.

Swiftly the city falls .

20. Cuộc đời chỉ là cái chớp mắt.

Life is really one shot .

21. Cậu muốn mây đen và sấm chớp?

You want storm clouds and thunder ?

22. Đừng hỏi sấm chớp khi nào đến.

Ask not whence the thunder comes .

23. Tạo nên tia chớp song hành với* mưa;

He makes lightning for * the rain ,

24. Ngài phóng tia chớp, bọn chúng hoảng loạn.

Lightning, and he threw them into confusion .

25. Star chớp mắt trước ý nghĩ của nó.

Star blinked at her reflection.

26. Tôi thấy chớp nhoáng một tầu trinh thám.

For an instant, a scout-class vessel .

27. canh chừng đợt tấn công chớp nhoáng đó.

54 s and Mike, watch that blitz .

28. Và cô ấy nói dối không chớp mắt.

And she lied without flinching .

29. Hắn giết 13 người trong chớp mắt đấy.

He killed 13 federales in cold blood .

30. Mũi tên ngài sẽ vụt bay như chớp.

And his arrow will go out like lightning .

31. Chớp mắt hai mươi năm đã qua rồi.

Twenty years have passed in a flash .

32. Ngọn giáo ngài chói lòa khác nào tia chớp.

The lightning of your spear was brilliant .

33. Cậu có thể chụp cổ tôi trong chớp mắt.

You could snap my neck in the blink of an eye .

34. Khi đó hắn tặng ông một đòn chớp nhoáng.

Then the guy gave him this light tap .

35. Chiến tranh chớp nhoáng: Blitzkrieg ở phía Tây, 1940.

Lightning War : Blitzkrieg in the West, 1940 .

36. Và nó có thể sao chép trong chớp mắt.

And it can be copied in a flash .

37. Hạnh phúc dễ dàng giả khi cậu chớp mắt.

Happiness is easy to fake when you only have a split second .

38. Một cách là do tác động của tia chớp.

One way is by the action of lightning .

39. ” Tại sao ông lại thẩy đi cánh cửa chớp? “

” Why did you throw away the shutters ? ” I asked him .

40. Đa số họ thích những tình yêu chớp nhoáng.

Most of them are placer deposits .

41. Cậu có khả năng điều khiển gió, sấm chớp.

She can control wind and fire .

42. Chiến thuật ” Chiến tranh chớp nhoáng. ” đã phá sản

” The end of the Blitzkrieg. ”

43. Sấm chớp ầm ầm. Là âm dương giao hợp.

Thunder and lightning, as the coupling of yin and yang .

44. Tore mở cửa chớp và ném lên khung kính.

Tore open the shutters and threw up the sash .

45. Một cái chớp mắt trái, rồi em tèo luôn.

One eye dart to the left, and I’m finished .

46. Vô địch MMA, còn tên là tia chớp nữa.

An MMA champ named Lightning Bolt ?

47. Chú tôi đã bị giết hồi Chiến tranh chớp nhoáng.

My uncle was killed during Blitzkrieg .

48. Đông lạnh chớp nhoáng qua một quy trình bí mật.

Flash frozen in a secret process .

49. [ Bác sĩ ]: Bây giờ, đừng chớp mắt để cô xem.

Now, hold your eyes still so I can see .

50. Chớp mắt nếu cháu nói dối Crandall về mọi thứ.

Blink if you lied to Crandall about everything .

Source: https://datxuyenviet.vn
Category: Blog

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *