‘chụm’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” chụm “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ chụm, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ chụm trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Chụm chân lại.

2. chụm tay nào.

3. Đứng chụm sát vào tường!

4. Tụi nó chụm đầu vào nhau.

5. Và dùng làm củi chụm lửa.

6. 15 Rồi cây được dùng làm củi chụm lửa.

7. Cả ba cùng ngồi, đầu chụm lại, tai rình nghe

8. Lá đơn hình trái xoan mọc chụm ở đầu cành.

9. Than chụm cho than đỏ, và củi để chụm lửa; người hay tranh-cạnh xui nóng cãi-cọ cũng vậy” (Châm-ngôn 26:20, 21).

10. Cả ba cùng ngồi, đầu chụm lại, tai rình nghe.

11. Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi”.

12. Kí tự ở bên trái là hai ngọn núi chụm lại với nhau ở đỉnh.

13. Phóng to để xem chi tiết bằng cách sử dụng cử chỉ chụm trên hình ảnh.

14. Loài cây này đôi khi cũng được gọi là cây lá chụm hoa.

15. Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi.

16. 4 Nước chúng con uống, phải mất tiền mua;+ củi chúng con chụm, có giá phải trả.

17. Chúa Giê-su cảnh báo: “Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi”.

18. Không có nghi ngờ ông và David Estes đã chụm đầu với nhau vụ này?

19. Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi” (Ma-thi-ơ 7:16-19).

20. Tôi chụm tay ngó vào tấm kính của một trong những ô cửa sổ bé xíu.

21. Em đã đặt lưng bàn tay vào lòng bàn tay kia và chụm lại chờ đợi chúng tôi.

22. Họ chụm đi phân nửa trong lửa, còn phân nửa thì dùng mà nướng thịt, ăn cho no…

23. “Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi” (MA-THI-Ơ 7:19).

24. Ngài cũng nói: “Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi” (Ma-thi-ơ 7:15-20).

25. Sau đó, tách 2 ngón tay ra để phóng to hoặc chụm 2 ngón tay vào để thu nhỏ.

26. Giê-su cảnh-cáo các tôn-giáo giả: “Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi.”

27. Do đó, sẽ có một ngày đền tội vì Giê-su có nói: “Hễ cây nào chẳng sanh trái trốt, thì phải đốn mà chụm đi”.

28. Những buổi tiệc cưới bị gián đoạn vì khách khứa chụm lại quanh những chiếc TV, và sau đó thì mới quay lại cô dâu chú rể.

29. Thật ra chúng là những cây xấu, chỉ sanh ra trái hư thối và sắp đến lúc phải bị “đốn và chụm đi” vậy.

30. Như thế nào và tại sao “cây vả” Do-thái đã bị chặt đi và khi nào nó đã bị “chụm” (ném vào lửa)?

31. Chúng tin cậy và độ chính xác cực cao, cho phép bắn những loạt đạn pháo khá chụm ở khoảng cách 18 km (20.000 yard).

32. Quét điểm cho phép bạn chọn một vị trí cụ thể trên màn hình để nhấn, vuốt hoặc thu phóng (ở các vị trí hỗ trợ chụm để thu phóng).

33. Kinh-thánh nói: “Cái búa đã để kề gốc cây, hễ cây nào không sanh trái tốt thì sẽ bị đốn và chụm” (Lu-ca 3:9).

34. Về tôn-giáo giả Giê-su có cảnh-cáo rằng: “Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi” (Ma-thi-ơ 7:15, 20).

35. Trong một số ứng dụng, bạn có thể thu phóng bằng cách đặt hai ngón tay trên màn hình và chụm hai ngón tay lại hoặc tách chúng ra.

36. Rễ cây giúp cho cây tiếp tục sinh ra trái ô-li-ve hàng thế kỷ, dù thân cây sần sùi trông có vẻ chỉ đáng làm củi chụm.

37. Hầu như chúng tôi làm chứng từ bếp này sang bếp kia, vì người ta thường nấu nướng ở ngoài trời dưới những chòi lợp lá và bếp chụm bằng củi.

38. Báo cáo này xác định các trang trong đó kích thước phông chữ quá nhỏ nên không thể đọc được và yêu cầu khách truy cập trên thiết bị di động phải “chụm để phóng to” mới đọc được.

39. Sau này, củi để chụm trên bàn thờ và nước trong thùng nước đều là do những người nô lệ không phải người Y-sơ-ra-ên nhưng phục dịch trong đền thờ khuân vác (Giô-suê 9:27).

40. Bạn có thể kéo ô xem Công cụ (Danh sách tập tin và Trình chọn tập tin) tới bất kỳ mặt nào bạn muốn trong Kate hoặc chụm chúng, hoặc thậm chí rời chúng khỏi cửa sổ chính

41. Lúc ấy thì nước Y-sơ-ra-ên nói chung, một tổ chức giống như cái cây không sanh bông trái tốt, đã bị “đốn và chụm” qua sự hủy diệt bởi tay người La-mã (Lu-ca 3:3-14).

42. Bây giờ Ê-sai nói đến những đồ quân trang quân dụng bị lửa thiêu hoàn toàn: “Cả giày-dép của kẻ đánh giặc trong khi giao-chiến, cùng cả áo-xống vấy máu, đều dùng để đốt và làm đồ chụm lửa”.

43. Các mẫu cây lá chụm hoa và các loài cỏ ba lá khác rất ít khi tìm thấy với 4 lá chét, và tương tự như các loại cây hiếm khác, chúng được coi là đem lại may mắn khi tìm thấy.

44. Và ba mươi bảy năm sau, vào năm 70 tây-lịch, “cây vả” đã bị đốn đi và bị “chụm” khi Giê-ru-sa-lem và quốc-gia Do-thái bị hủy diệt (Ma-thi-ơ 3:9, 10; Lu-ca 19:41-44).

45. Năm 1914, gia đình ông chuyển đến thị trấn đường sắt của Shepetivka nơi Ostrovsky bắt đầu làm việc trong các bếp ăn tại các nhà ga đường sắt, ông đã từng làm thợ mộc trước khi trở thành người chụm lò và sau đó là thợ điện ở nhà máy điện địa phương.

46. Thí dụ, có một lần Đức Giê-hô-va bảo nhà tiên tri Ê-xê-chi-ên phải diễn một màn kịch có tính cách tiên tri và lời chỉ dẫn của Ngài gồm cả chỉ thị là Ê-xê-chi-ên phải dùng phân người để chụm lửa khi nấu ăn.

47. Nhưng cây ngấy có gai, chỉ đáng đem chụm lửa, tượng trưng cho vương quyền của A-bi-mê-léc, vua ngạo mạn và tàn ác muốn khống chế kẻ khác, nhưng sau cùng đã chịu một số phận thảm khốc làm ứng nghiệm lời tiên tri của Giô-tham (Các Quan Xét 9:50-57).

Source: https://datxuyenviet.vn
Category: Blog

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *