Điều kiện về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt là một trong những điều kiện thường gặp trong các quy định về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, không nhiều người thực sự nắm được chi tiết về phạm vi áp dụng, các hình thức thanh toán thỏa mãn điều kiện này. 

Bài viết dưới đây MISA meInvoice xin được san sẻ tới bạn đọc thông tin về điều kiện kèm theo thanh toán không dùng tiền mặt. Hy vọng, những kỹ năng và kiến thức tổng hợp trong bài viết sẽ thực sự có ích cho việc làm của những bạn kế toán .

chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt

1. Thanh toán không dùng tiền mặt là gì?

Thanh toán không dùng tiền mặt là một hình thức thanh toán trải qua những phương tiện đi lại khác mà không phải là tiền mặt, ví dụ điển hình như gia tài, chứng từ có giá trị tương tự .

Hiểu một cách đơn giản, người dùng có thể sử dụng các loại tài sản hữu hình (trừ vàng, bạc), sử dụng các giấy tờ, chứng chỉ (chứng chỉ tiền gửi, chứng khoán…) hoặc một công cụ khác để thanh toán. Tuy nhiên hiện nay chủ yếu người tiêu dùng và người bán giao dịch, trao đổi thanh toán với nhau không dùng tiền mặt thông qua các tổ chức tín dụng (ngân hàng).

2. Phạm vi áp dụng điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt

Điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt được áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên (theo giá đã có thuế GTGT).

3. Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Theo hướng dẫn tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC và Thông tư số 173/2016/TT-BTC, chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt có thể là một trong các chứng từ thanh toán dưới đây:

 • Chứng từ thanh toán qua ngân hàng
 • Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác

các loại chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

3.1 Chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước được hiểu là chứng từ chứng tỏ việc chuyển tiền từ thông tin tài khoản của bên mua sang thông tin tài khoản của bên bán mở tại những tổ chức triển khai đáp ứng dịch vụ thanh toán theo những hình thức thanh toán tương thích với pháp luật của pháp lý hiện hành .
Chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước là một trong những loại chứng từ dưới đây :

 • Séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng nhà nước, thẻ tín dụng, sim điện thoại cảm ứng ( ví điện tử )
 • Thanh toán từ thông tin tài khoản của mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân
 • Thanh toán tới thông tin tài khoản của mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân

Mẫu ủy nhiệm chi ngân hàng

Mẫu ủy nhiệm chi ngân hàng tích hợp trực tiếp trên phần mềm kế toán MISA

Lưu ý: Chứng từ bên mua nộp tiền mặt vào tài khoản bên bán là không đủ điều kiện về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. 

3.2 Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác

Hình thức thanh toán không dùng tiền mặt khác là một trong những hình thức thanh toán dưới đây :

 • Thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hóa dịch vụ mua vào với giá trị hàng hóa bán ra, vay mượn hàng;

Điều kiện cần đồng thời thỏa mãn nhu cầu :
– Phương thức thanh toán này được pháp luật đơn cử trong hợp đồng
– Có biên bản so sánh số liệu và xác nhận giữa hai bên về việc thanh toán bù trừ
– Nếu mua vào, bán ra qua qua bên thứ ba : cần có biên bản bù trừ nợ công của ba bên

 • Bù trừ công nợ như vay, mượn tiền; cấn trừ công nợ qua người thứ ba;

Điều kiện cần đồng thời thỏa mãn nhu cầu :
– Phương thức thanh toán này được lao lý đơn cử trong hợp đồng
– Có hợp đồng vay, mượn tiền dưới hình thức văn bản được lập trước đó
– Có chứng từ chuyển tiền từ thông tin tài khoản của bên cho vay sang thông tin tài khoản của bên đi vay so với khoản vay bằng tiền

 • Thanh toán uỷ quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng; 

( Bao gồm cả trường hợp bên bán nhu yếu bên mua thanh toán tiền qua ngân hàng nhà nước cho bên thứ ba do bên bán chỉ định )
Điều kiện cần đồng thời thỏa mãn nhu cầu :
– Phương thức thanh toán này được lao lý đơn cử trong hợp đồng
– Bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động giải trí theo lao lý của pháp lý
– Trường hợp sau khi thực thi những hình thức thanh toán nêu trên mà phần giá trị còn lại được thanh toán bằng tiền có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế so với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước .

 • Hàng hóa dịch vụ mua vào được thanh toán qua ngân hàng vào tài khoản của bên thứ ba mở tại Kho bạc Nhà nướcđể triển khai cưỡng chế bằng giải pháp thu tiền, gia tài do tổ chức triển khai, cá thể khác đang nắm giữ ( theo Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ) .

4. Một số lưu ý về điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt

Trường hợp mua hàng hóa dịch vụ từng lần có giá trị mua vào theo hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên được thanh toán một phần không dùng tiền mặt, phần còn lại thanh toán bằng tiền mặt thì phần giá trị thanh toán bằng tiền mặt không được khấu trừ thuế GTGT và cũng bị loại ra khỏi phần chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. 

>> Xem thêm: Một số lưu ý về hóa đơn GTGT dưới 20 triệu thanh toán bằng tiền mặt

Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới 20 triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày, tổng giá trị các lần mua từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Nhà cung cấp là người nộp thuế có mã số thuế, trực tiếp khai và nộp thuế GTGT. 

 • Ví dụ minh họa cho lưu ý :

Công ty X mua dịch vụ từ công ty Y. Vào ngày 06/05/2021, công ty X mua dịch vụ của Y với 3 hóa đơn xuất cùng xuất vào ngày 06/05/2021 với số tiền trên hóa đơn ( đã có thuế GTGT ) lần lượt là : 10 triệu đồng, 8 triệu đồng và 12 triệu đồng ( tổng số là 30 triệu đồng ), thuế GTGT trên cả 3 hóa đơn đều là 10 % .
Giả sử tổng thể những khoản ngân sách mua dịch vụ này của công ty X đều thỏa mãn nhu cầu đồng thời 2 điều kiện kèm theo :
+ Khoản chi thực tiễn phát sinh tương quan đến hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại của doanh nghiệp
+ Khoản chỉ có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo pháp luật của pháp lý

Trường hợp 1: Công ty X thanh toán tiền mặt cho cả 3 hóa đơn

Trường hợp 2: Công ty X thanh toán chuyển khoản cho cả 3 hóa đơn

Trường hợp 3: Công ty X thanh toán chuyển khoản 22 triệu đồng, còn lại 8 triệu đồng thanh toán bằng tiền mặt.

Xác định giá trị ngân sách được khấu trừ thuế GTGT, giá trị ngân sách được tính vào ngân sách được trừ thuế TNDN cho công ty X trong từng trường hợp .

Đáp án:  

Các trường hợp thanh toán và xác lập giá trị ngân sách được khấu trừ thuế GTGT, giá trị ngân sách được tính vào ngân sách được trừ thuế TNDN cho từng trường hợp như sau :

Các trường hợp Nội dung Xác định phần GTGT và chi phí được khấu trừ Ghi chú
Trường hợp 1: 
Công ty X thanh toán tiền mặt cho cả 3 hóa đơn .
Giá trị từng hóa đơn dưới 20 triệu đồng, cả 3 hóa đơn được mua từ cùng một nhà cung ứng trong cùng một ngày và tổng giá trị 3 hóa đơn trên 20 triệu đồng và thanh toán dùng tiền mặt – Không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào
– Là ngân sách không được trừ khi xác lập thuế TNDN
Áp dụng quan tâm②
Trường hợp 2: 
Công ty X thanh toán giao dịch chuyển tiền cho cả 3 hóa đơn
Thanh toán giao dịch chuyển tiền

– Toàn bộ chi phí tương ứng của 3 hóa đơn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào: 

( 30 triệu đồng / 1.1 )
– Toàn bộ ngân sách tương ứng của 3 hóa đơn là ngân sách được trừ khi xác lập thuế TNDN : ( 30 triệu đồng / 1.1 )

Trường hợp 3:
Công ty X thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng 22 triệu đồng, còn lại 8 triệu đồng thanh toán bằng tiền mặt .
Giá trị từng hóa đơn dưới 20 triệu đồng, cả 3 hóa đơn được mua từ cùng một nhà cung ứng trong cùng một ngày và tổng giá trị 3 hóa đơn trên 20 triệu đồng .
Tuy nhiên, chỉ thanh toán không dùng tiền mặt 22 triệu đồng .
– giá thành được khầu trừ thuế GTGT nguồn vào và được trừ thuế TNDN là :22 triệu đồng / 1.1 .
– Chi tiêu không dược khấu trừ GTGT nguồn vào, không được trừ khi tính thuế TNDN là : 8 triệu đồng / 1.1 .
Áp dụng quan tâm① và②

Trường hợp người nộp thuế là cơ sở kinh doanh có các cửa hàng là các đơn vị phụ thuộc sử dụng chung mã số thuế và mẫu hóa đơn của cơ sở kinh doanh. Trên hoá đơn có tiêu thức “Cửa hàng số” để phân biệt các cửa hàng của CSKD và có đóng dấu treo của từng cửa hàng thì mỗi cửa hàng là một nhà cung cấp. Quy định giá trị mua hàng được áp dụng cho từng mỗi cửa hàng. 

 • Ví dụ minh họa cho lưu ý ③:

Công ty vận tải đường bộ X trong tháng 12/2021 có ngân sách xăng xe được mua từ nhiều shop khác nhau của một doanh nghiệp kinh doanh thương mại xăng dầu Y.
– Tổng giá thanh toán cho số tiền mua xăng trong tháng 12 là 350 triệu đồng .
– Tổng giá thanh toán cho số tiền mua xăng của mỗi lần mua không quá 20 triệu đồng nên đều thanh toán bằng tiền mặt .
– Tổng giá thanh toán cho số tiền mua xăng trong một ngày ở những shop xê dịch từ 25 tới 32 triệu đồng .
– Tổng giá thanh toán cho số tiền mua xăng trong một ngày ở mỗi shop không quá 20 triệu đồng .
Hóa đơn mua xăng của doanh nghiệp đều là những hóa đơn hợp pháp, hợp lệ và đều có ghi rõ tên của shop theo số lao lý của doanh nghiệp ( những shop xăng dầu thường trực sử dụng chung mẫu hóa đơn của doanh nghiệp kinh doanh thương mại xăng dầu Y ) .
Khoản chi mua xăng tương quan trực tiếp đến hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại của doanh nghiệp .
Xác định giá trị ngân sách xăng được khấu trừ thuế GTGT và giá trị ngân sách xăng được trừ cho mục tiêu thuế TNDN trong tháng 12/2021 của doanh nghiệp X.

Đáp án:

– Từ thông tin những shop thường trực sử dụng chung mẫu hóa đơn của doanh nghiệp, trên hóa đơn ghi rõ tên shop theo số pháp luật của doanh nghiệp và vận dụng chú ý quan tâm ③, xác lập mỗi shop được nêu trong ví dụ là một nhà cung ứng và vận dụng pháp luật giá trị mua hàng cho mỗi nhà cung ứng là mỗi shop .
– Tổng giá thanh toán trong một ngày ở mỗi shop ( mỗi nhà cung ứng ) không quá 20 triệu đồng, nên mặc dầu thanh toán tiền mặt nhưng giá trị ngân sách tương ứng vẫn được khấu trừ cho mục tiêu thuế GTGT và là ngân sách được trừ khi xác lập thuế TNDN.
Như vậy, hàng loạt ngân sách mua xăng dầu nêu trong ví dụ đều được khấu trừ cho mục tiêu thuế GTGT và là ngân sách được trừ khi xác lập thuế TNDN, giá trị ngân sách là : 350 / 1.1 = 318.18 triệu đồng

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào thanh toán theo phương thức trả góp, trả chậm; đã khấu trừ thuế GTGT đầu vào ở kỳ mua, nhưng khi thanh toán lại thanh toán tiền mặt thì tại kỳ thanh toán phải điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã khấu trừ kỳ trước.  

Khi mua hàng hóa, dịch vụ từng lần với giá trị ghi trên hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên, tại thời điểm ghi nhận chi phí, doanh nghiệp chưa thanh toán thì chi phí này vẫn được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. 

Trường hợp khi thanh toán không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, doanh nghiệp phải kê khai, kiểm soát và điều chỉnh giảm ngân sách so với phần giá trị sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt. Việc kiểm soát và điều chỉnh giảm ngân sách được trừ này vẫn phải thực thi kể cả khi cơ quan thuế đã có quyết định hành động thanh tra, kiểm tra kỳ tính thuế có phát sinh khoản ngân sách .

5. Điều kiện về hình thức thanh toán ở các sắc thuế

5.1 Đối với thuế GTGT

Thanh toán không dùng tiền mặt là một trong những điều kiện không thể thiếu để một khoản chi phí được khấu trừ thuế GTGT đầu vào (theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC và sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 173/2016/TT-BTC). 

Một trong những điều kiện để áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với một số hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu hoặc được coi là xuất khẩu là yêu cầu về chứng từ thanh toán qua ngân hàng (điểm 2 điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC).

Trong trường hợp này, khoanh vùng phạm vi hình thức thanh toán thu hẹp hơn, chỉ gồm có những hình thức thanh toán trình diễn tại phần nội dung Chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước ( Mục 3.1 ở trên ), những hình thức thanh toán bù trừ hoặc thanh toán ủy quyền là không cung ứng điều kiện kèm theo .

>> Xem thêm: Các mức thuế suất thuế GTGT và các mặt hàng áp dụng cụ thể từng thuế suất

5.2 Đối với thuế TNDN

Thanh toán không dùng tiền mặt đồng thời cũng là một trong ba điều kiện để một khoản chi là chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN (theo hướng dẫn tại điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC)

Cơ sở pháp lý: 

Thông tư số 26/2015/TT-BTC;

– Thông tư số 173 / năm nay / TT-BTC ;
– Thông tư số 96/2015 / TT-BTC .
MISA MeInvoice kỳ vọng những thông tin về hình thức, khoanh vùng phạm vi cùng những quan tâm về thanh toán không dùng tiền mặt trên đây sẽ giúp bạn đọc xử lý nhanh gọn, thuận tiện những chứng từ thanh toán mà vẫn phân phối khá đầy đủ những lao lý thuế, kế toán hiện hành. Chúc những bạn thành công xuất sắc !
Bên cạnh đó, quý doanh nghiệp và những hộ, cá thể kinh doanh thương mại cũng đừng quên lộ trình vận dụng hóa đơn điện tử trên cả nước trong quá trình sắp tới này nhé .

lộ trình áp dụng triển khai hóa đơn điện tử theo tt78

MISA meInvoice đã vượt qua quá trình thẩm định, xét duyệt khắt khe nhất và được Tổng Cục Thuế lựa chọn là một trong những đơn vị uy tín hàng đầu cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử. Phần mềm được trang bị và nâng cấp các tính năng mới nhất để đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ về HĐĐT theo Nghị định 123 & Thông tư 78/2021/TT-BTC, cũng như đáp ứng quy định mới nhất về mức thuế suất GTGT 8% theo Nghị quyết 43 & Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

phần mềm hóa đơn điện tử misa meinvoice chuyên nghiệp

Doanh nghiệp quan tâm phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice & có nhu cầu dùng thử MIỄN PHÍ đầy đủ tính năng hóa đơn điện tử MISA trong 7 ngày, vui lòng liên hệ Hotline: 090 488 5833 hoặc ĐĂNG KÝ tại đây:
Dùng thử hóa đơn điện tử

5/5 – ( 1 bầu chọn )

Source: https://datxuyenviet.vn
Category: Blog

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *