Thủ Tục Chuyển Đất Nông Nghiệp Sang Đất Phi Nông Nghiệp 2022

2. Nhóm đất phi nông nghiệp gồm có những loại đất sau đây :1. Nhóm đất nông nghiệp gồm có những loại đất sau đây :Thủ tục chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp 2020Tùy thuộc vào mong ước và nhu yếu sử dụng đất, người có quyền sử dụng đất được quyền chuyển mục tiêu sử dụng đất theo lao lý. Một trong những trường hợp đó là quy đổi mục tiêu sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp .

Theo Điều 10 Luật Đất đai năm 2013, căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại như sau:

1. Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

 • a) Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;
 • b) Đất trồng cây lâu năm;
 • c) Đất rừng sản xuất;
 • d) Đất rừng phòng hộ;
 • đ) Đất rừng đặc dụng;
 • e) Đất nuôi trồng thủy sản;
 • g) Đất làm muối;
 • h) Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh;

2. Nhóm đất phi nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

 • a) Đất ở gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị;
 • b) Đất xây dựng trụ sở cơ quan;
 • c) Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;
 • d) Đất xây dựng công trình sự nghiệp gồm đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp; đất xây dựng cơ sở văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, ngoại giao và công trình sự nghiệp khác.
 • đ) Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp gồm đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm;
 • e) Đất sử dụng vào mục đích công cộng gồm đất giao thông (gồm cảng hàng không, sân bay, cảng đường thủy nội địa, cảng hàng hải, hệ thống đường sắt, hệ thống đường bộ và công trình giao thông khác); thủy lợi; đất có di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh; đất sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, giải trí công cộng; đất công trình năng lượng; đất công trình bưu chính, viễn thông; đất chợ; đất bãi thải, xử lý chất thải và đất công trình công cộng khác;
 • g) Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng;
 • h) Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng;
 • i) Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng;
 • k) Đất phi nông nghiệp khác gồm đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động trong cơ sở sản xuất; đất xây dựng kho và nhà để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đất xây dựng công trình khác của người sử dụng đất không nhằm mục đích kinh doanh mà công trình đó không gắn liền với đất ở.

2. Căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:

 • Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Chuyển mục đích sử dụng đất

 • Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Khi chuyển mục đích sử dụng đất thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

4. Thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp

 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức;
 • Ủy ban nhân dân cấp huyện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định.

5. Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Bước 1:

Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục tiêu sử dụng đất kèm theo Giấy ghi nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường tự nhiên .

Chuẩn bị hồ sơ

 • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp theo mẫu
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  • Hộ gia đình, cá nhân: Khi nộp hồ sơ xuất trình thêm chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân nếu có yêu cầu.
  • Tổ chức: Nộp kèm văn bản thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để cho thuê hoặc để bán kết hợp cho thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở; dự án đầu tư kinh doanh bất động sản gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản…

Bước 2: Cơ quan tài nguyên và môi trường tiếp nhận hồ sơ

Có nghĩa vụ và trách nhiệm :

 • Thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;
 • Trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thì thực thi thủ tục chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất .

Bước 3: Nhận kết quả

Trường hợp hồ sơ vừa đủ, hợp lệ và người có nhu yếu triển khai đày đủ nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính theo lao lý thì Phòng Tài nguyên và Môi trường trao quyết định hành động được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất .

6. Thời gian thực hiện

 • Thời gian thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất là không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
 • Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
 • Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 15 ngày.

Đánh giá post

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *