Thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất sản xuất kinh doanh?

Các trường hợp chuyển đổi mục tiêu sử dụng đất mà không cần xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền ?

Xin chào Luật sư, tôi có một mảnh đất nông nghiệp tiếp giáp với đường quốc lộ. Sắp tới tôi có dự tính thiết kế xây dựng một khu đi dạo trẻ nhỏ. Nhận thấy tiềm năng kinh doanh ở nghành nghề dịch vụ này, chính do đó tôi muốn thử sức thiết kế xây dựng. Nhưng tôi không biết hoàn toàn có thể chuyển từ đất nông nghiệp sang đất sản xuất kinh doanh được không ? Nếu chuyển sang đất sản xuất kinh doanh tôi sẽ phải chi trả bao nhiêu tiền ? Và Thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất sản xuất kinh doanh như thế nào ?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Căn cứ pháp lý

Luật đất đai năm 2013
Nghị định 43/2014 / NĐ-CP

Nội dung tư vấn

Ngày nay, khi quốc gia ngày càng tăng trưởng thì nhu yếu chuyển đổi mục tiêu sử dụng đất ngày càng tăng cao. Đó là chuyển đổi mục tiêu sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, chuyển đổi từ đất trồng lúa sang đất ở … Đặc biệt là chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất sản xuất kinh doanh. Vậy hình thức chuyển đổi này có thủ tục ra làm sao ? Hãy cùng Luật sư 247 giải đáp vướng mắc ngay sau đây :

Các trường hợp được chuyển đổi mục đích sử dụng đất?

Căn cứ theo Điều 57 Luật Đất đai 2013 lao lý như sau :

Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

1. Các trường hợp chuyển mục tiêu sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm có :

d ) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp ;
đ ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất ;
e ) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở ;
g ) Chuyển đất thiết kế xây dựng khu công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục tiêu công cộng có mục tiêu kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ ; chuyển đất thương mại, dịch vụ ; đất thiết kế xây dựng khu công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp .
2. Khi chuyển mục tiêu sử dụng đất theo pháp luật tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính theo lao lý của pháp lý ; chính sách sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng đất được vận dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục tiêu sử dụng. ”
Như vậy, bạn muốn chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất sản xuất kinh doanh phải có sự được cho phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời phải bảo vệ điều kiện kèm theo về loại đất sau khi chuyển mục tiêu phải tương thích với quy hoạch sử dụng đất chi tiết cụ thể, kế hoạch sử dụng đất chi tiết cụ thể của xã, phường, thị xã nơi có đất ; phải được Uỷ ban Nhân dân huyện, Q., thị xã ; thành phố thuộc tỉnh nơi có đất được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất ; phải nộp tiền sử dụng đất .

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất?

Điều 69 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP pháp luật như sau :
“ 1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục tiêu sử dụng đất kèm theo Giấy ghi nhận đến cơ quan tài nguyên và thiên nhiên và môi trường .
2. Cơ quan tài nguyên và môi trường tự nhiên có nghĩa vụ và trách nhiệm thẩm tra hồ sơ ; xác định thực địa, đánh giá và thẩm định nhu yếu chuyển mục tiêu sử dụng đất ; hướng dẫn người sử dụng đất thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính theo lao lý của pháp lý ; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định hành động được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất ; chỉ huy update, chỉnh lý cơ sở tài liệu đất đai, hồ sơ địa chính .
3. Người sử dụng đất triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính theo lao lý. ”
Thời gian chuyển mục tiêu sử dụng đất theo lao lý của Điều 61 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP là 15 ngày, kể từ ngày bạn nộp khá đầy đủ hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền .
Như vậy, người sử dụng đất phải nộp đơn xin phép chuyển mục tiêu sử dụng đất kèm theo Giấy ghi nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường tự nhiên. Cơ quan tài nguyên và thiên nhiên và môi trường có nghĩa vụ và trách nhiệm thẩm tra hồ sơ ; xác định thực địa, đánh giá và thẩm định nhu yếu chuyển mục tiêu sử dụng đất ; hướng dẫn người sử dụng đất triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính theo pháp luật của pháp lý ; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định hành động được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất ; chỉ huy update, chỉnh lý cơ sở tài liệu đất đai, hồ sơ địa chính. Sau đó, người sử dụng đất thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính theo lao lý .

Các trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất mà không cần xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền?

Theo pháp luật tại Điều 11 Thông tư 02/2015 / TT-BTNMT những trường hợp chuyển đổi mục tiêu sử dụng đất không cần xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm có :

a ) Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm : đất sử dụng để kiến thiết xây dựng nhà kính và những loại nhà khác ship hàng mục tiêu trồng trọt ; đất kiến thiết xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm ; và những loại động vật hoang dã khác được pháp lý được cho phép ; nuôi trồng thủy hải sản cho mục tiêu học tập, điều tra và nghiên cứu thí nghiệm ;
b ) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy hải sản sang trồng cây nhiều năm ;
c ) Chuyển đất trồng cây nhiều năm sang đất nuôi trồng thủy hải sản, đất trồng cây hàng năm ;

d) Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở;

đ ) Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang những loại đất khác thuộc đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp ; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất kiến thiết xây dựng khu công trình sự nghiệp .

Thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất?

– Ủy ban nhân dân cấp xã:

Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục tiêu công ích của xã, phường, thị xã .
Cơ quan có thẩm quyền quyết định hành động giao đất, cho thuê đất ; được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất lao lý trên không được chuyển nhượng ủy quyền .

– Ủy ban nhân dân cấp huyện:

Quyết định giao đất, cho thuê đất ; được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất trong những trường hợp sau đây :
a ) Giao đất, cho thuê đất, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất so với hộ mái ấm gia đình, cá thể. Trường hợp cho hộ mái ấm gia đình, cá thể thuê đất ; được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục tiêu thương mại ; dịch vụ với diện tích quy hoạnh từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản đồng ý chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định hành động ;
b ) Giao đất so với hội đồng dân cư .

 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

Quyết định giao đất, cho thuê đất, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất trong những trường hợp sau đây :
a ) Giao đất, cho thuê đất, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất so với tổ chức triển khai ;
b ) Giao đất so với cơ sở tôn giáo ;
c ) Giao đất so với người Nước Ta định cư ở quốc tế ; doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế theo pháp luật tại khoản 3 Điều 55 của Luật đất đai ;
d ) Cho thuê đất so với người Nước Ta định cư ở quốc tế ; doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế theo lao lý tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 56 của Luật đất đai ;
đ ) Cho thuê đất so với tổ chức triển khai quốc tế có tính năng ngoại giao .

Mời bạn xem thêm

Trên đây là tư vấn của Luật sư 247 về nội dung vấn đề ”Thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất sản xuất kinh doanh?” Chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc; cuộc sống. Nếu có thắc mắc và cần nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ hãy liên hệ 0833.102.102

Câu hỏi thường gặp

Trình tự, thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền được tiến hành ra sao?

a) Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại nơi tiếp nhận hồ sơ quy định tại các Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 60 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP;

b) Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận vào Đơn đăng ký; xác nhận mục đích sử dụng đất vào Giấy chứng nhận; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có); trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã. (Điều 11 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT)

Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất cần những giấy tờ gì? Đơn ĐK dịch chuyển đất đai, gia tài gắn liền với đất theo Mẫu số 09 / ĐK phát hành kèm Thông tư số 24/2014 / TT-BTNMT ; Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ; Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ; Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở ( sau đây gọi chung là Giấy ghi nhận ).

5/5 – ( 1 bầu chọn )

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *