Đất 02 là gì

Theo Điều 10 Luật Đất đai năm 2013, địa thế căn cứ vào mục tiêu sử dụng, đất đai được phân thành 03 nhóm : Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng .Đối với từng loại đất đơn cử thì thông tin về mục tiêu sử dụng đất được ghi rõ trong Giấy ghi nhận, map địa chính hoặc mảnh trích đo địa chính so với nơi chưa có map địa chính .Căn cứ Phụ lục phát hành kèm theo Thông tư 25/2014 / TT-BTNMT, ký hiệu những loại đất được biểu lộ trong map địa chính, mảnh trích đo địa chính như sau :

TT

Bạn đang đọc: Đất 02 là gì

Loại đất TT Loại đất

I

NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP

15 Đất khu công nghiệp SKK
1 Đất chuyên trồng lúa nước LUC 16 Đất khu công nghiệp SKT
2 Đất trồng lúa nước còn lại LUK 17 Đất cụm công nghiệp SKN
3 Đất lúa nương LUN 18 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC
4 Đất bằng trồng cây hàng năm khác BHK 19 Đất thương mại, dịch vụ TMD
5 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác NHK 20 Đất sử dụng cho hoạt động giải trí tài nguyên SKS
6 Đất trồng cây nhiều năm CLN 21 Đất sản xuất vật tư kiến thiết xây dựng, làm đồ gốm SKX
7 Đất rừng sản xuất RSX 22 Đất giao thông vận tải DGT
8 Đất rừng phòng hộ RPH 23 Đất thủy lợi DTL
9 Đất rừng đặc dụng RDD 24 Đất khu công trình nguồn năng lượng DNL
10 Đất nuôi trồng thủy hải sản NTS 25 Đất khu công trình bưu chính, viễn thông DBV
11 Đất làm muối LMU 26 Đất hoạt động và sinh hoạt hội đồng DSH
12 Đất nông nghiệp khác NKH 27 Đất khu đi dạo, vui chơi công cộng DKV

II

NHÓM ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

28

Đất chợ

DCH
1 Đất ở tại nông thôn ONT 29 Đất có di tích lịch sử lịch sử vẻ vang – văn hóa truyền thống DDT
2 Đất ở tại đô thị ODT 30 Đất danh lam thắng cảnh DDL
3 Đất thiết kế xây dựng trụ sở cơ quan TSC 31 Đất bãi thải, giải quyết và xử lý chất thải DRA
4 Đất kiến thiết xây dựng trụ sở của tổ chức triển khai sự nghiệp DTS 32 Đất khu công trình công cộng khác DCK
5 Đất thiết kế xây dựng cơ sở văn hóa truyền thống DVH 33 Đất cơ sở tôn giáo TON
6 Đất thiết kế xây dựng cơ sở y tế DYT 34 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN
7 Đất kiến thiết xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy DGD 35 Đất làm nghĩa trang, nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD
8 Đất thiết kế xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 36 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON
9 Đất thiết kế xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ tiên tiến DKH 37 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC
10 Đất thiết kế xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 38 Đất phi nông nghiệp khác PNK
11 Đất thiết kế xây dựng cơ sở ngoại giao DNG

III

NHÓM ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

12 Đất kiến thiết xây dựng khu công trình sự nghiệp khác DSK 1 Đất bằng chưa sử dụng BCS
13 Đất quốc phòng CQP 2 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS
14 Đất bảo mật an ninh CAN 3 Núi đá không có rừng cây

NCS

15 Đất khu công nghiệp SKK
Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *