Quy định về đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp – Luật Bất Động Sản

Đánh giá

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp là một loại đất quan trọng. Các quy định về loại đất này đảm bảo cho hoạt động ổn định của cơ quan nhà nước. Bài viết sẽ chia sẻ những quy định cần biết về đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp.

Đất kiến thiết xây dựng khu công trình sự nghiệp là gì ?

Theo Phụ lục số 01 Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2018 / TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường lao lý về thống kê, kiểm kê đất đai và lập map thực trạng sử dụng đất :

“Đất xây dựng công trình sự nghiệp là đất xây dựng các công trình sự nghiệp công lập, ngoài công lập thuộc các ngành và lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, môi trường, ngoại giao và các công trình sự nghiệp khác.”

Phân loại đất kiến thiết xây dựng trụ sở cơ quan, khu công trình sự nghiệp

Theo Khoản 2 Điều 147 Luật Đất đai năm 2013

“ 2. Đất kiến thiết xây dựng khu công trình sự nghiệp gồm đất thiết kế xây dựng những khu công trình sự nghiệp thuộc những ngành và nghành nghề dịch vụ về kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội, y tế, giáo dục và giảng dạy, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ tiên tiến, thiên nhiên và môi trường, ngoại giao và những khu công trình sự nghiệp khác. ”

Một số khu công trình đơn cử :

  • Đất thiết kế xây dựng trụ sở của tổ chức triển khai sự nghiệp : là đất thiết kế xây dựng trụ sở hoặc văn phòng đại diện thay mặt của những đơn vị chức năng sự nghiệp thường trực cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai chính trị – xã hội – nghề nghiệp ;
  • Đất thiết kế xây dựng cơ sở văn hóa truyền thống gồm có : Quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, TT văn hóa truyền thống ; …
  • Đất thiết kế xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội : Đất kiến thiết xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội là đất sử dụng vào mục tiêu thiết kế xây dựng những khu công trình dịch vụ xã hội gồm : khu nuôi dưỡng người già, trẻ nhỏ có thực trạng khó khăn vất vả ;
  • Đất thiết kế xây dựng cơ sở y tế : Đất cơ sở y tế là đất sử dụng vào mục tiêu thiết kế xây dựng những khu công trình về y tế gồm có : bệnh viện, nhà hộ sinh, TT y tế, trạm y tế và cơ sở khám bệnh ; … .

Quy định quản trị đất thiết kế xây dựng trụ sở cơ quan, khu công trình sự nghiệp

Việc thực hiện quản lý loại đất trên căn cứ theo Điều 147 Luật Đất đai năm 2013.

3. Việc sử dụng đất lao lý tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải tương thích với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch kiến thiết xây dựng đô thị, quy hoạch thiết kế xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt .
4. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai được giao đất, cho thuê đất có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo toàn diện tích quy hoạnh đất được giao, được thuê và phải sử dụng đất đúng mục tiêu .
Nghiêm cấm việc sử dụng đất thiết kế xây dựng trụ sở cơ quan, kiến thiết xây dựng khu công trình sự nghiệp vào mục tiêu khác .
5. Nhà nước khuyến khích việc sử dụng đất vào mục tiêu tăng trưởng văn hóa truyền thống, y tế, giáo dục và huấn luyện và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ tiên tiến, thiên nhiên và môi trường .

Xem các bài viết liên quan tại đây:

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong nghành nêu trên được luật sư, chuyên viên của Công ty Luật TNHH Everest thực thi nhằm mục đích mục tiêu điều tra và nghiên cứu khoa học hoặc thông dụng kỹ năng và kiến thức pháp lý, trọn vẹn không nhằm mục đích mục tiêu thương mại .
  2. Bài viết có sử dụng những kỹ năng và kiến thức hoặc quan điểm của những chuyên viên được trích dẫn từ nguồn đáng an toàn và đáng tin cậy. Tại thời gian trích dẫn những nội dung này, chúng tôi chấp thuận đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tìm hiểu thêm, bởi nó hoàn toàn có thể chỉ là quan điểm cá thể người viết .
  3. Trường hợp cần giải đáp vướng mắc về yếu tố có tương quan, hoặc cần quan điểm pháp lý cho vấn đề đơn cử, Quý vị vui mắt liên hệ với chuyên viên, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp lý : 1900 6198, E-mail : [email protected]

Source: https://datxuyenviet.vn
Category: Kiến Thức Bất Động Sản

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *