Bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam

ĐỊA LÍ 8 BÀI 36: GIẢI BÀI TẬP ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VIỆT NAM

I. TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

Giải bài tập 1 trang 129 SGK địa lí 8: Dựa vào hình 36.1. SGK. hãy kể tên các loại đất của nước ta. Nêu ý nghĩa, giá trị kinh tế của từng loại đất đổi với phát triển nông nghiệp.

Trả lời:

Theo lát cắt từ tây sang dông ở vĩ tuyến 20 ° B ta có những loại đất chính sau :
Đất mùn núi cao, đất pheralit đỏ vàng đồi núi thấp trên những loại đá, đất bồi tụ phù sa trong đê, đất bồi tụ phù sa ngoài đê, đất mặn ven biển .
Ý nghĩa, giá trị kinh tế tài chính của từng loại đất dối với tăng trưởng nông nghiệp :
+ Đất mùn núi cao tầng liền kề đất thường mỏng dính, ít giá trị về sản xuất nông nghiệp .
+ Đất pheralit đỏ vàng đồi núi thấp trên những loại đá thích hợp cho tăng trưởng những loại cây công nghiệp lâu năm, hàng năm, cây ăn quả, hình thành những đồng cỏ đế tăng trưởng chăn nuôi gia súc lớn .
+ Đất bồi tụ phù sa trong đê, đất bồi tụ phù sa ngoài đê có ý nghĩa sản xuất lương thực, thực phẩm, tăng trưởng cây công nghiệp hàng năm .
+ Đất mặn ven biển tăng trưởng cây công nghiệp hàng năm và nuôi trồng thuỷ sản .

Giải bài tập 2 trang 129 SGK địa lí 8: Dựa vào hình 36.2 SGK, hãy trình bày sự phân bố các loại đất phù sa môi, đất xám, đấtpheralit trên đá badan, các loại đấtpheraUt khác và đắt mùn núi cao ở nước ta.

Trả lời:

– Đất phù sa mới đa phần phân bổ ở những đồng bằng : đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và những đồng bằng Duyên hải miền Trung .
– Đất xám phân bổ ở Đông Nam Bộ và phía tây Tây Nguyên .
– Đất pheralit badan tập trung chuyên sâu nhiều nhất ở Tây Nguyên .
– Các loại đất pheralit khác và đất mùn núi cao có diện tích quy hoạnh lớn nhâ’t và phân bô ở nhiều khu vực nước ta Trung du và miền núi Bắc Bộ, Ouyên hải Miền Trung, Tây Nguyên …

Giải bài tập 3 trang 129 SGK địa lí 8:  So sánh ba nhóm đất chính của nước ta rồ đặc tính, sự phân bố rà giá trị sứ dụng.

Trả lời:

Đất pheralit hình thành trực tiếp tại các miền đồi núi thấp

Đất mùn núi cao

Đất bồi tụ phù sa sông và biển

Đặc

tính

Đất chua và nghèo mùn, nhiều sét. Đất có màu đỏ, vàng do có nhiều hợp chất sắt, nhôm, những hợp chất này thường tích tụ hoặc kết vón, hoặc thành dạng đá ong .

Hình thành ở dưới thảm rừng á nhiệt đới hoặc ôn đới vùng núi cao .

Lớp đất mỏng mảnh .

Nhìn chung là rất phì nhiêu, dễ canh tác và làm thuỷ lợi .

Đất tơi xốp, ít chua, giàu mùn .

Phân

bố

Phân bô ở những khu vực trung du và miền núi nước ta, ở Tây Nguyên có nhiều đất pheralit badan nhất thuận tiện cho tăng trưởng những loại cây công nghiệp .

Phân bố ở những khu vực núi cao .

Phân bố ở những đồng băng nước ta, diện tích quy hoạnh lớn nhất là đồng bằng sông Cửu Long và đồng bàng sông Hồng .

Giá trị sử

dụng

Thích hợp cho tăng trưởng những loại cây công nghiệp, cây ăn quả, hình thành đồng cỏ chăn nuôi gia súc và trồng rừng .

ít giá trị kinh tế tài chính, hầu hết là rừng đầu nguồn hỏn cần được bảo vệ .

Thích hựp với việc trồng cây lương thực, thực phẩm, cây công nghiệp hàng năm, nhiều khu vực phù sa mặn nhân dân tăng trưởng ngh ‘ nuôi trồng thuỷ sản. Đất phù sa ở đồng bang còn là nơi thuận tiện để phân bổ những ngành kinh tế tài chính và cư trú của nhân dân .

Giải bài tập 4 trang 129 SGK địa lí 8 :

Dựa vào số liệu sau :

Đất pheralit đồi núi thấp: 65% diện tích tự nhiên.

Đất mùn núi cao: 11% diện tích tự nhiên.

Đất phù sa: 24% diện tích tự nhiên.

a) Vẽ biểu đồ thề hiện cơ cấu diện tích các nhóm đất của nước ta.

b) Nhận xót về cơ cấu đất của nước ta.

Trả lời:

a ) Biểu đồ

Biểu dồ biểu lộ cơ cấu tổ chức diện tích quy hoạnh những nhóm đất của nước ta ( % )
b ) Nhận xét
Diện tích đất pheralit chiếm tỉ trọng cao nhất, đất phù sa tỉ trọng 24 %, đất mùn núi cao tỉ trọng thấp nhất .

III. THÔNG TIN BỔ SUNG

TÀI NGUYÊN ĐẤT CỦA NƯỚC TA BIÊN ĐỘNG THEO SỰ THAY ĐỔI CỦA THẢM THỰC VẬT

Trong điều kiện kèm theo vạn vật thiên nhiên nhiệt đới gió mùa ẩm, trên mặt phẳng địa hình đã hình thành lớp vỏ phong hóa rất dày. Từ lớp vỏ phong hoá gồm có những vật chất vô cơ này đã được tích luỹ mùn và những chất hữu cơ đế tăng trưởng thành thổ nhưỡng. Tuỳ thuộc vào cấu trúc của đá mẹ, độ dốc của địa hình và sự sống sót của lớp phủ thực vật tự nhiên đả làm cho đất ở nước ta có sự phân hoá và có những đặc thù khác nhau .
Nhìn chung, đất lược hình thành và tăng trưởng trên những loại đá macma kiềm, siêu kiềm và trung tính có thành phần cơ giới trung bình đến nặng với hàm lượng sét tầng mặt từ 35-50 %, lân tổng số từ 0,15 – 0,25 % .
Do những điều kiện kèm theo hình thành đất thuận tiện nên lớp đất có độ dày khá lớn. Kết quả tìm hiểu về độ dày tầng đất mịn của những loại đất hình thành tại chỗ cho thây đất có tầng dày trên lf’Ocm có 7,75 triệu ha chiếm 23 % diện tích quy hoạnh tự nhiên, đất có tầng dày từ 50-100 cm có 7,23 triệu ha chiếm 22 % diện tích quy hoạnh tự nhiên và đất có tầng dày dưới 50 cm có 6,98 triệu ha chiếm 21 % diện tích quy hoạnh tự nhiên .
Độ dày của tầng đất nhờ vào vào nhiều yếu tố như cấu trúc của đá mẹ, độ dốc địa hình, đặc thù lí hoá của đất, hoạt động giải trí của nước ngầm. Những nơi có độ dốc lớn th ’ quy trình xói mòn, rửa trôi diễn ra mạnh khiến cho
tầng đất mỏng mảnh đi rất nhiều. Đất tăng trưởng trên đá badan có tầng đất mịn dày trên lOOcm và thường dày hơn so với những tầng đất tăng trưởng trên đá phiến hoặc những loại đá trầm tích khác .
Độ dốc của địa hình cũng rất quyết định hành động đến độ dày của tầng đất. Độ dốc càng nhỏ thì tầng đất càng dày. Tính chung ở những nơi có độ dốc dưới 15 ° thì tầng dày lớp đất mịn trên lOOcm hoàn toàn có thể chiếm tới 69 %. Ở những nơi có độ dốc từ 15-25 ° thì tầng dày lớp đất mịn trên 100 cm chỉ chiếm 34 % và ở nơi đất dốc trên 25 ° thì tầng dày lớp đất mịn trên 100 cm chỉ còn khoảng chừng 25 % .
Đối với những loại đất giàu sắt và nhôm, như đất đỏ íeralit, đất xám feralit, và có sự hoạt động giải trí mạnh của nước ngầm theo hai mùa mưa và mùa khô tiếp nối nhau thì sẽ dẫn đến sự hình thành kết vón, đá ong và nói chung có tầng đất mỏng dính ngay cả ở những nơi có địa hình thâ’p và phẳng phiu .

Ở những nơi lớp phủ thực vật tự nhiên bị tàn phá trở thành đất trống, đồi núi trọc thì đât trở nên nghèo kiệt, suy thoái và có tầng rất mỏng, nhiều nơi trơ sỏi sạn và trơ cả đá gốc. Vì vậy việc bảo vệ và khôi phục rừng đầu nguồn ở Việt Nam đã và đang trở nên vô cùng cấp bách để giữ nước, giữ đất và đảm bảo môi trường sinh thái.

Source: https://datxuyenviet.vn
Category: Kiến Thức Bất Động Sản

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *