Đất nông nghiệp có được xây dựng nhà ở không?

Đất nông nghiệp được sử dụng với mục tiêu sản xuất nông nghiệp, mọi hoạt động giải trí sử dụng trái với mục tiêu sử dụng trên là không được phép .

Xây nhà tạm trên đất nông nghiệp có được không?

Theo pháp luật tại Khoản 1 Điều 170 Luật Đất đai năm 2013 pháp luật về nghĩa vụ và trách nhiệm chung của người sử dụng đất, người sử dụng đất phải có nghĩa vụ và trách nhiệm sử dụng đúng mục tiêu sử dụng của đất .

Mục đích sử dụng đất được ghi rõ trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các giấy tờ giao đất khác, người sử dụng đất không được làm trái với mục đích ghi trên các loại giấy tờ này.

Như vậy đất nông nghiệp được sử dụng với mục tiêu là sản xuất nông nghiệp, mọi hoạt động giải trí sử dụng trái với mục tiêu sử dụng trên là không được phép, kể cả việc xây dựng nhà tạm trên đất nông nghiệp .

Nhà ở phải được xây dựng trên đất ở

Để chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở người sử dụng đất phải làm thủ tục quy đổi mục tiêu sử dụng đất .Căn cứ theo lao lý tại Điều 57 Luật Đất đai 2013, việc quy đổi mục tiêu sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất để xây dựng nhà ở phải được sự cấp phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .

Theo đó, đất được chuyển đổi mục đích sử dụng là đất có các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất; phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm và nhu cầu sử dụng đất thực tế; không nằm trong các quy hoạch không được chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở địa phương; được cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện chuyển đổi.

Thủ tục chuyển đổi đất

Điều 134 Nghị định 181 / 2004 / NĐ-CP lao lý thủ tục chuyển mục tiêu sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở như sau :1. Hồ sơ gồm có : đơn xin chuyển mục tiêu sử dụng đất, bản vẽ thửa đất, giấy ghi nhận quyền sử dụng đất .

2. Hồ sơ được nộp tại phòng Tài nguyên và môi trường

3. Tiếp nhận và giải quyết và xử lý. Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp đón, kiểm tra hồ sơ .4. Thời hạn xử lý : Không quá 15 ngày ( theo Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017 / NĐ-CP ) .5. Nghĩa vụ kinh tế tài chính cho việc chuyển mục tiêu sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư gồm, tiền sử dụng đất bằng 100 % giá trị chênh lệch giữa giá đất ở trừ đi giá đất nông nghiệp đang sử dụng ( giá đất nông nghiệp và giá đất ở để tính tiền sử dụng đất này theo khung giá đất được địa phương lao lý ) .

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *