Đất hợp thửa phải cùng mục đích sử dụng

Vừa qua, ông Võ Duy Hưng ( Kon Tum ) đi làm 1 số ít thủ tục về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tuy nhiên, cán bộ tiếp đón hồ sơ có nhu yếu một số ít nội dung ông cho rằng không tương thích. Cụ thể, theo nhu yếu của cán bộ tiếp đón, việc hợp thửa đất phải cùng mục tiêu sử dụng. Đối với đất nông nghiệp, ngoài cùng mục tiêu sử dụng còn phải cùng thời hạn sử dụng .
Ông Hưng có ý kiến đề nghị được gia hạn thời hạn sử dụng của thửa đất nông nghiệp có thời hạn nhỏ hơn về cùng một thời hạn với thửa đất còn lại để đủ điều kiện kèm theo hợp thửa, tuy nhiên, ông được vấn đáp, chỉ được gia hạn khi thời hạn sử dụng còn trong vòng 6 tháng .
Ông Hưng hỏi, pháp luật nào về việc hợp thửa đất phải cùng mục tiêu sử dụng, cùng thời hạn sử dụng và việc hợp thửa đất nông nghiệp cùng mục tiêu nhưng khác thời hạn sử dụng có được không ?

Cũng theo hướng dẫn của cán bộ tiếp nhận hồ sơ, việc chuyển mục đích sang đất ở phải tách thửa theo Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT, nhưng nếu xác định phần đất còn lại là đất vườn thì không phải tách thửa.

Ông Hưng hỏi, địa thế căn cứ nào để xác lập phần diện tích quy hoạnh còn lại là đất vườn ? Tại sao cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không tách phần đất ở mà lại cấp chung cả đất ở và đất nông nghiệp ?
Bộ Tài nguyên và Môi trường vấn đáp yếu tố này như sau :
Khoản 1 Điều 3 Luật Đất đai 2013 lao lý thửa đất là phần diện tích quy hoạnh đất được số lượng giới hạn bởi ranh giới xác lập trên thực địa hoặc được diễn đạt trên hồ sơ .
Theo Tiết a Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 25/2014 / TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường lao lý về map địa chính : “ Thửa đất được xác lập theo khoanh vùng phạm vi quản trị, sử dụng của một người sử dụng đất hoặc của một nhóm người cùng sử dụng đất hoặc của một người được Nhà nước giao quản trị đất ; có cùng mục tiêu sử dụng theo lao lý của pháp lý về đất đai ” .
Căn cứ những lao lý nêu trên thì những thửa đất liền kề hợp thửa tạo thành thửa đất mới thì những thửa đất đó phải có cùng mục tiêu sử dụng .
Trường hợp những thửa đất liền kề không cùng mục tiêu sử dụng mà muốn hợp thửa thì cần thực thi thủ tục chuyển mục tiêu sử dụng đất về cùng một loại đất để hợp thửa .

Trường hợp sổ đỏ cấp chung đất ở và đất nông nghiệp

Theo Điều 12 Thông tư số 23/2014 / TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường pháp luật về Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất thì, trường hợp thửa đất hợp nhất từ nhiều thửa khác có nguồn gốc, thời hạn sử dụng đất khác nhau hoặc có phần đất sử dụng riêng của một người và phần đất sử dụng chung của nhiều người thì bộc lộ ranh giới giữa những phần đất bằng đường nét đứt xen nét chấm, kèm theo ghi chú thích theo mục tiêu của đường ranh giới đó .
Như vậy, pháp lý đất đai đã có pháp luật bộc lộ thửa đất có những thời hạn sử dụng đất khác nhau trên Giấy ghi nhận .
Theo lao lý tại Khoản 1 Điều 103 Luật Đất đai năm 2013 thì đất vườn, ao của hộ mái ấm gia đình, cá thể được xác lập là đất ở phải trong cùng một thửa đất đang có nhà ở .
Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP ngày 15/5/2014 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể thi hành 1 số ít điều của Luật Đất đai lao lý :
“ 1. Đất vườn, ao pháp luật tại Điều 103 của Luật Đất đai vận dụng so với trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà tại, kể cả thửa đất trong và ngoài khu dân cư thuộc những trường hợp sau :
“ a ) Thửa đất hiện đang có nhà ở và vườn, ao ;

b) Thửa đất mà trên giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định này có thể hiện nhà ở và vườn, ao nhưng hiện trạng đã chuyển hết sang làm nhà ở”.

Việc những dự án Bất Động Sản đo đạc địa chính cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không tách phần đất ở mà lại cấp chung cả đất ở và đất nông nghiệp là do so với những thửa đất ở có vườn ao thì không xác lập được ranh giới rõ ràng của từng loại đất .
Do vậy, tiết đ Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 25/2014 / TT-BTNMT pháp luật “ Trường hợp đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở thì ranh, giới thửa đất được xác lập là đường bao của hàng loạt diện tích quy hoạnh đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở đó ” .

Chinhphu.vn

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *