Sổ đỏ vượt hạn mức cần đóng tiền sử dụng đất như thế nào?

( PL&XD ) – Dưới đây là những trường hợp thửa đất được cấp sổ đỏ chính chủ vượt hạn mức và khoản tiền sử dụng đất người dân nên biết .

Sổ đỏ vượt hạn mức cần đóng tiền sử dụng đất như thế nào?
Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet).

Hạn mức công nhận đất là gì?

Pháp luật không lao lý hay lý giải hạn mức đất ở là gì. Tuy nhiên, địa thế căn cứ vào thực tiễn vận dụng pháp lý, hạn mức công nhận đất ở hoàn toàn có thể hiểu là diện tích quy hoạnh tối đa được xác lập là đất ở và người sử dụng đất có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khi sử dụng đất ở theo lao lý của pháp lý. Nếu vượt hạn mức đất ở thì được công nhận với mục tiêu sử dụng khác.

UBND cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) căn cứ vào điều kiện, tập quán tại địa phương quy định hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình phù hợp với tập quán ở địa phương theo số lượng nhân khẩu trong hộ gia đình (theo điểm a khoản 4 Điều 103 Luật Đất đai 2013).

Cho đến nay, quy định hạn mức công nhận đất ở có ý nghĩa quan trọng, bởi lẽ hạn mức công nhận đất ở nhằm mục đích bảo vệ sự không thay đổi và sử dụng hài hòa và hợp lý về quỹ đất cũng như tương thích với quy hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội.

Tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ với diện tích đất vượt hạn mức?

Điều 6, 7, 8 và Khoản 2, 6, 7 Điều 20 Nghị định 45/2014 / NĐ-CP, tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ chính chủ so với diện tích quy hoạnh vượt hạn mức được chia thành những trường hợp khác nhau. Thứ nhất : Sổ đỏ cấp trước ngày 15/10/1993 mà không có một trong những loại sách vở lao lý tại Khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013 ( không có sách vở về quyền sử dụng đất ). Cụ thể, trường hợp đất có nhà ở thì người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất so với diện tích quy hoạnh đất ở đang sử dụng trong hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ mái ấm gia đình, cá thể ; so với diện tích quy hoạnh đất ở vượt hạn mức công nhận đất ở ( nếu có ) thì nộp tiền sử dụng đất bằng 50 % tiền sử dụng đất theo giá đất đơn cử tại thời gian có quyết định hành động công nhận quyền sử dụng đất. Hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng đất để ở mà tại thời gian khởi đầu sử dụng đất đã có một trong những hành vi vi phạm theo lao lý tại Điều 22 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP như : lấn, chiếm … nhưng nay nếu được cấp sổ đỏ chính chủ thì phải nộp 100 % tiền sử dụng đất so với diện tích quy hoạnh đất vượt hạn mức công nhận đất ở theo giá đất đơn cử tại thời gian có quyết định hành động công nhận quyền sử dụng đất.

Thứ hai: Đất đã sử dụng từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004 mà không có giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013.

Cụ thể, trường hợp hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất có nhà ở thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50 % tiền sử dụng đất so với diện tích quy hoạnh đất trong hạn mức giao đất ở theo giá đất pháp luật tại bảng giá đất. Đối với diện tích quy hoạnh đất ở vượt hạn mức ( nếu có ) thì phải nộp bằng 100 % tiền sử dụng đất theo giá đất đơn cử tại thời gian có quyết định hành động công nhận quyền sử dụng đất. Nếu tại thời gian hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng đất ở có một trong những hành vi vi phạm theo lao lý tại Điều 22 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP như : lấn, chiếm … nhưng nếu được cấp sổ đỏ chính chủ thì phải nộp 100 % tiền sử dụng đất theo giá đất pháp luật tại bảng giá đất so với phần diện tích quy hoạnh đất trong hạn mức giao đất ở. Đối với phần diện tích quy hoạnh vượt hạn mức giao đất ở ( nếu có ) phải nộp 100 % tiền sử dụng đất theo giá đất đơn cử tại thời gian có quyết định hành động công nhận quyền sử dụng đất. Thứ ba : Đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 1/7/2004.

Cụ thể, tiền sử dụng đất với sổ đỏ vượt hạn mức bằng 100% tiền sử dụng đất theo giá đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có) theo giá đất cụ thể tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất.

Trường hợp đất đã được sử dụng không thay đổi từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004 thì thu tiền sử dụng đất bằng 100 % tiền sử dụng đất so với phần diện tích quy hoạnh vượt hạn mức giao đất ở ( nếu có ) theo giá đất đơn cử tại thời gian có quyết định hành động công nhận quyền sử dụng đất.

Đặng Ngân

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *