Luật sư và bạn đọc: Nguyên tắc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng

BVR&MT – Độc giả hỏi: Năm 1994, gia đình tôi có nhận 2,5 ha đất trống để trồng cây theo dự án trồng rừng PAM 4304, gia đình tôi chăm sóc đến năm 2011 thì làm đơn xin cấp GCNQSDD nhưng UBND huyện Bắc Bình (Bình Thuận) không chấp nhận. Ông chủ tịch UBND huyện trả lời là đất trồng rừng trong dự án PAM 4304 được điều chỉnh bởi Luật bảo vệ rừng năm 1991 chứ không được điều chỉnh bởi Luật đất đai. Trong khi đó xã đã xác nhận là đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch. Vậy trường hợp này có được điều chỉnh bởi Luật đất đai không?

Luật sư Công ty Luật TGS trả lời:
Theo thông tin bạn cung cấp, năm 2011 bạn thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Căn cứ Điều 13 Luật đất đai 2003 về phân loại đất như sau:
Điều 13. Phân loại đất
Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại như sau:
Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất:
a) Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa, đất đồng cỏ dùng vào chăn nuôi, đất trồng cây hàng năm khác;
b) Đất trồng cây lâu năm;
c) Đất rừng sản xuất;
d) Đất rừng phòng hộ;
đ) Đất rừng đặc dụng;
e) Đất nuôi trồng thuỷ sản;
g) Đất làm muối;
h) Đất nông nghiệp khác theo quy định của Chính phủ”;
Như vậy, đất rừng là một trong những loại đất thuộc đất nông nghiệp và chịu điều chỉnh tại Luật đất đai 2003 thời điểm bấy giờ, và hiện nay là Luật đất đai 2013.
Điều 22 Luật bảo vệ và phát triển rừng 2004 quy định nguyên tắc giao rừng như sau:
Điều 22. Nguyên tắc giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng
Việc giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng phải đúng thẩm quyền.
Việc giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng phải đồng thời với việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thời hạn, hạn mức giao rừng, cho thuê rừng phải phù hợp với thời hạn, hạn mức giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai”‘.

Như vậy, gia đình bạn được giao đất trống để trồng rừng theo dự án rừng PAM 4304, nếu gia đình bạn có đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì gia đình bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn
Giám Đốc – Hãng Luật TGS LawFirm
Địa chỉ: Số 5 Ngách 24 – Ngõ 1 – Trần Quốc Hoàn, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Số di động: 0918 368 772
Email:

[email protected]

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *