Đấu giá quyền sử dụng đất (Auctions of Land Use Rights) là gì?

Đấu giá quyền sử dụng đất ( tiếng Anh : Auctions of Land Use Rights ) là yếu tố nhận được nhiều chăm sóc khi mà hoạt động giải trí này ngày càng được diễn ra phổ cập hơn .CLQKqjTWgAEJgeUHình minh họa ( Nguồn : Global Group Consulting )

Đấu giá quyền sử dụng đất (Auctions of Land Use Rights)

Đấu giá quyền sử dụng đất – danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Auctions of Land Use Rights.

Luật đấu giá tài sản năm 2016 qui định: “Đấu giá tài sản là hình thức bán tài sản có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc, trình tự và thủ tục được qui định”.

Vậy có thể hiểu, đấu giá quyền sử dụng đất là hình thức bán quyền sử dụng đất theo phương thức trả giá lên, có từ hai người trở lên tham gia. Phương thức trả giá lên là phương thức trả giá từ thấp đến cao cho đến khi có người trả giá cao nhất.

Qui định về đấu giá quyền sử dụng đất

Nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất

1. Đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

2. Việc đấu giá quyền sử dụng đất phải đúng trình tự, thủ tục theo qui định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản.

Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

a ) Đầu tư kiến thiết xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua ;b ) Đầu tư kiến thiết xây dựng kiến trúc để chuyển nhượng ủy quyền hoặc cho thuê ;

c) Sử dụng quĩ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng;

d ) Sử dụng đất thương mại, dịch vụ ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp ;đ ) Cho thuê đất thuộc quĩ đất nông nghiệp sử dụng vào mục tiêu công ích để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, làm muối ;e ) Giao đất, cho thuê đất so với đất Nhà nước tịch thu do sắp xếp lại, xử lí trụ sở thao tác, cơ sở hoạt động giải trí sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại mà gia tài gắn liền với đất thuộc chiếm hữu nhà nước ;g ) Giao đất ở tại đô thị, nông thôn cho hộ mái ấm gia đình, cá thể ;h ) Giao đất, cho thuê đất so với những trường hợp được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất .

Thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất

1. Điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất:

a ) Đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt ;b ) Đất đã được giải phóng mặt phẳng, đất có gia tài gắn liền với đất mà gia tài thuộc chiếm hữu nhà nước ;

c) Có phương án đấu giá quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

a ) Thuộc đối tượng người dùng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo qui định ;

b) Phải bảo đảm các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo qui định đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư. (Theo Luật đất đai năm 2013)

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *