Đâu Không Phải Là Công Việc Làm Đất Gồm Mấy Bước? 6 5 3 4 Sổ Tay Học Nhàn Mà Hiệu Quả Tại Trường Y Dược

Đâu không phải là công việc làm đất

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Trong các công việc dưới đây, đâu KHÔNG phải là công việc làm đất

Tưới nước

Bừa và đập đất

Cày đất

Lên luống

*
*

 Các công việc làm đất đối với cây lúa là:

A. Cày đất, bừa đất, đập đất, lên luống

B. Cày đất, bừa đất

C. Cày đất, đập đất

D. Cày đất, đập đất, lên luống

TKS MỌI NGƯỜI NHIỀU

 

I.

Bạn đang xem: đâu không phải là công việc làm đất

TRẮC NGHIỆM: Hãy khoanh tròn đáp án đúng (3 điểm)

1. Các công việc làm đất bao gồm:

A. Nhổ cỏ, cày đất. B. Cày, bừa, đập đất và lên luống.

C. Bừa, lên luống. D. Bừa, đập đất, phát quang.

2. Vụ đông xuân trong khoảng thời gian nào?

A. Cuối tháng 10 đến giữa tháng 4, tháng 5. B.Tháng 4 đến tháng 7.

C. Tháng 6 đến tháng 11. D. Tháng 10 đến tháng 12.

3. Có mấy phương pháp tưới?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

4. Phương pháp “cắt” dùng để thu hoạch:

A. Củ, khoai. B. Rau, đậu hạt.

C. Hoa, rau, trái cây. D. Củ, trái cây.

5. Luân canh là làm cho đất tăng:

A. Độ phì nhiêu. B. Đất đai.

C. Độ phì nhiêu, điều hòa chất dinh dưỡng và giảm sâu bệnh. D. Ánh sáng.

6. Những loại rừng nào cần bảo vệ và khai thác chọn lọc?

A. Rừng sản xuất. B. Rừng phòng hộ.

C. Rừng đặc dụng. D. Cả 3 loại.

Xem thêm: Bài Tập 2 Skills Speaking Sgk Tiếng Anh 10 Unit 7 Skills Sgk Trang 19

7. Cày đất là xáo trộn lớp đất mặt ở độ sâu:

A. 10 đến 20 cm. B. 20 đến 30 cm

C. 30 đến 40 cm. D. 40 đến 50 cm.

8. Xử lí hạt giống có tác dụng gì?

A. Kích thích cho hạt nhanh nảy mầm. B. Diệt sâu, bệnh hại.

C. Cả A và B đều đúng. D. Cả A và B đều sai.

9. Cây trồng nào có lúc phải tưới ngập?

A. Mía. B. Ổi C. Lúa. D. Rau.

10. Sản phẩm đóng hộp nhằm mục đích gì?

A.Làm cho thực phẩm lên men vi sinh.

B. Làm cho thực phẩm bảo quản được lâu và giá thành cao.

C. Làm cho giá thành sản phẩm tăng cao.

D. Làm cho thực phẩm bảo quản được lâu

11. Cây ngô trồng xen canh với cây nào sau đây?

A. Đậu nành. B. Đậu phộng. C. Tiêu. D. Hoa cúc.

12. Rừng Quốc gia nào ở miền Đông Nam Bộ?

A. Bù Gia mập. B. Cúc Phương.

Xem thêm: Sách Bài Tập Nâng Cao Tiếng Anh Lớp 3 Nâng Cao, Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Nâng Cao

C. U Minh hạ. D. U Minh thượng.

13.Rừng nào là khu bảo tồn thiên nhiên, nghiên cứu khoa học, văn hóa, lịch sử và du lịch?

Đánh giá post

Leave a Reply

Your email address will not be published.