Cách xử lý khi diện tích thực tế khác so với Sổ đỏ

Diện tích thực tế nhỏ hoặc lớn hơn so với Sổ đỏ khá thông dụng, mà nguyên do đa phần là do đo đạc bằng tay hoặc do lấn, chiếm. Dưới đây là cách giải quyết và xử lý khi diện tích thực tế khác so với Sổ đỏ .

Diện tích thực tế khác với Sổ đỏ có ảnh hưởng gì?
 

Với người được miễn thuế, tiền sử dụng đất thì diện tích thực tế nhỏ hoặc lớn hơn diện tích trong Sổ đỏ thì không ảnh hưởng nhiều đến quyền, nghĩa vụ của họ. Tuy nhiên, với người phải nộp thuế sử dụng đất (thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp) hoặc khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất thường gặp phải những vấn đề sau:

1. Phải đóng nhiều tiền hơn trong quy trình sử dụng đất
Khi sử dụng đất thì phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp hoặc thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tùy vào từng loại đất. Nếu diện tích thực tế nhỏ hơn trong Sổ đỏ nhưng nộp thuế thì tính theo diện tích trong Sổ ( nộp nhiều hơn ) .
2. Có thể dẫn tới tranh chấp khi chuyển nhượng ủy quyền
– Thông thường khi chuyển nhượng ủy quyền đất có 02 phương pháp tính giá gồm : Giá tính theo thửa hoặc giá tính theo mét vuông. Mặt khác, không phải ai khi chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất cũng tuân thủ lao lý về ĐK dịch chuyển đất đai ( sang tên Sổ đỏ ) tại cơ quan Nhà nước nên sẽ không được đo đạc lại .
– Khi chuyển nhượng ủy quyền xong vì không tự đo đạc trước hoặc do thỏa thuận hợp tác giá theo thửa nên thường xảy ra tranh chấp nếu diện tích thực tế nhỏ hơn so với Sổ đỏ .
3. Diện tích thực tế nhiều hơn nhưng không được cấp Sổ đỏ
– Giá trị của thửa đất có Sổ đỏ lớn hơn rất nhiều so với thửa đất không được cấp Sổ đỏ. Nếu diện tích thực tế lớn hơn diện tích trong Sổ đỏ nhưng không được ghi nhận thì người sử dụng đất sẽ mất quyền, quyền lợi của mình, nhất là khi chuyển nhượng ủy quyền ( bán ) .

diện tích thực tế khác so với Sổ đỏ

Cách xử lý khi diện tích thực tế khác so với Sổ đỏ (Ảnh minh họa)

Cách xử lý khi diện tích thực tế khác so với Sổ đỏ
 

Khoản 5 Điều 98 Luật Đất đai 2013 pháp luật :
– “ Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên sách vở pháp luật tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy ghi nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không biến hóa so với ranh giới thửa đất tại thời gian có sách vở về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất diện tích đất được xác lập theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất so với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có .
– Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có biến hóa so với ranh giới thửa đất tại thời gian có sách vở về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên sách vở về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn ( nếu có ) được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất theo lao lý tại Điều 99 của Luật này ” .
Theo pháp luật trên, diện tích thực tế khác với diện tích trong Sổ đỏ thuộc một trong hai trường hợp sau :
Trường hợp 1 : Diện tích thực tế nhỏ hơn diện tích trong Sổ đỏ
Trường hợp diện tích đo đạc thực tế nhỏ hơn so với :
– Sổ đỏ ( trường hợp đã được cấp Sổ đỏ ) ;
– So với sách vở pháp luật tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 ( trường hợp đủ điều kiện kèm theo cấp nhưng chưa được cấp Sổ đỏ ), đơn cử :
+ Giấy tờ về quyền sử dụng đất ;
+ Bản án, quyết định hành động của tòa án nhân dân ;
+ Quyết định thi hành án ;
+ Quyết định công nhận hòa giải thành ;
+ Quyết định xử lý tranh chấp, khiếu nại, tố cáo ;
+ Quyết định giao đất, cho thuê đất từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2014 .
=> Khi cấp Sổ đỏ lần đầu hoặc cấp đổi Sổ đỏ thì công nhận theo diện tích thực tế .
Trường hợp 2 : Diện tích thực tế lớn hơn diện tích trong Sổ đỏ

– Diện tích thực tế lớn hơn so với Sổ đỏ hoặc giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì được công nhận theo diện tích thực tế và không phải nộp tiền sử dụng đất.

– Diện tích thực tế lớn hơn so với sách vở về quyền sử dụng đất mà ranh giới thửa đất có đổi khác so với ranh giới tại thời gian có sách vở về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn được xem xét cấp Sổ đỏ .
Xem chi tiết cụ thể tại : Cấp Sổ đỏ cho diện tích tăng thêm .
Theo pháp luật khi phát hiện diện tích thực tế khác với Sổ đỏ, người sử dụng đất có quyền nhu yếu cấp đổi Sổ đỏ theo thủ tục sau :

Thủ tục cấp đổi Sổ đỏ:

Theo điểm c khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP khi đo đạc xác lập lại diện tích thì được cấp đổi Sổ đỏ theo thủ tục dưới đây :
1. Chuẩn bị hồ sơ
– Đơn ý kiến đề nghị cấp đổi Sổ đỏ theo Mẫu số 10 / ĐK ;
– Bản gốc Sổ đỏ đã cấp ;
Ngoài ra, khi nộp hồ sơ thì xuất trình thêm chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân .
2. Trình tự triển khai
Bước 1. Nộp hồ sơ
– Nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng ĐK đất đai cấp huyện ( huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh ) hoặc Bộ phận một cửa với nơi đã tổ chức triển khai Bộ phận một cửa .
Nơi chưa tổ chức triển khai Chi nhánh Văn phòng ĐK đất đai hoặc Bộ phận một cửa thì nộp hồ sơ tại Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất cấp huyện .
– Hộ mái ấm gia đình, cá thể nộp hồ sơ tại Ủy Ban Nhân Dân cấp xã ( xã, phường, thị xã ) nơi có đất nếu có nhu yếu .
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ
– Cơ quan đảm nhiệm hồ sơ ghi khá đầy đủ thông tin vào sổ tiếp đón hồ sơ và trao Phiếu tiếp đón cho người nộp hồ sơ .
Bước 3. Giải quyết
Bước 4. Trả hiệu quả
Thời hạn xử lý :
– Không quá 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ ; không quá 17 ngày so với những xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả, vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả .
– Thời gian này không tính thời hạn những ngày nghỉ, đợt nghỉ lễ theo lao lý của pháp lý ; không tính thời hạn tiếp đón hồ sơ tại cấp xã .
Kết luận :
– Diện tích thực tế khác so với Sổ đỏ thì được công nhận theo diện tích thực tế nếu diện tích chênh lệch đó không phải do biến hóa ranh giới thửa đất .
– Diện tích thực tế khác so với Sổ đỏ do biến hóa ranh giới thửa đất thì không được cấp Sổ đỏ với diện tích đó ( vì do lấn, chiếm ), chỉ được xem xét cấp Sổ đỏ nếu diện tích thực tế khác với sách vở về quyền sử dụng đất .

(Diện tích thực tế khác với Sổ đỏ, giấy tờ về quyền sử dụng đất mà do lỗi của cơ quan Nhà nước thì được công nhận, nếu do lỗi của người sử dụng đất thì chỉ được xem xét cấp Sổ đỏ, nếu đã có Sổ đỏ mà có hành vi thay đổi ranh giới như lấn, chiếm thì bị xử lý).

– Khi người dân phát hiện diện tích thực tế khác so với Sổ đỏ thì có quyền ý kiến đề nghị cấp đổi Sổ đỏ .

>> Thủ tục làm Sổ đỏ 2019 – Toàn bộ hướng dẫn mới nhất

Khắc Niệm

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *