Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất thổ cư

Đất đai không chỉ đáp ứng nhu cầu định cư của công dân mà còn có giá trị trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Bởi vậy, nhà nước đã quy hoạch đất phù hợp với nhiều mục đích sử dụng, chúng ta có thể xin chuyển mục đích sử dụng đất theo sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

1/  Các trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất

Căn cứ theo quy định tại Điều 57 Luật đất đai 2013 về chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

“Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm có :
a ) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây nhiều năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy hải sản, đất làm muối ;
b ) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy hải sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy hải sản dưới hình thức ao, hồ, đầm ;
c ) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp ;
d ) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp ;
đ ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất ;
e ) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở ;
g ) Chuyển đất thiết kế xây dựng khu công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất kiến thiết xây dựng khu công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp .
2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo lao lý tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính theo pháp luật của pháp lý ; chính sách sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng đất được vận dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng. ”

Như vậy, việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (hay còn gọi là lên đất thổ cư) thuộc trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2/  Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất 

Việc chuyển đất nông nghiệp sang đất thổ cư phải địa thế căn cứ vào những điều kiện cơ bản sau :
– Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của Ủy Ban Nhân Dân Q. ( huyện ), nơi có đất nông nghiệp, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt .
– Nhu cầu sử dụng đất bộc lộ trong đơn chuyển mục đích sử dụng đất .
Theo pháp luật tại Điều 45 Luật đất đai năm 2013 :
– Quốc hội quyết định hành động quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp vương quốc .
– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp trải qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh trước khi trình nhà nước phê duyệt .
– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện .
– Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện .

Như vậy, chủ thể có nhu cầu xin chuyển mục đích sử dụng đất nên đến UBND cấp huyện, nơi có đất nông nghiệp, tìm hiểu thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện đó, sau đó mới nộp hồ sơ xin chuyển đất nông nghiệp sang đất thổ cư.

Cẩm Tú

( Nguồn : luatsutructuyen.net )

Trong trường hợp Quý khách cần sự tư vấn trực tiếp từ Luật sư, vui lòng liên hệ với chúng tôi – Công ty Luật APOLO LAWYERS.

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *