Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp

Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp

Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh là phần rất quan trọng đối với những bạn muốn theo đuổi nghề kế toán. Tuy nhiên không phải bạn nào cũng biết để định khoản chính xác. Bài viết dưới đây dịch vụ kế toán bePro.vn sẽ cùng bạn tìm hiểu về khái niệm và cách tính định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinhnày.

Nguyên tắc định khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

– Xác định tài khoản ghi Nợ trước, ghi Có sau.

– Trong cùng một định khoản. Tổng số tiền ghi vào bên Nợ của các thông tin tài khoản phải bằng tổng số tiền ghi vào bên Có của các thông tin tài khoản .
– Một định khoản phức tạp hoàn toàn có thể tách thành nhiều định khoản đơn. Nhưng không được gộp nhiều định khoản đơn thành định khoản phức tạp .
– Định khoản đơn là định khoản chỉ tương quan đến 2 Tài khoản kế toán. 1 TK ghi Nợ đối ứng với 1 TK ghi có .

– Định khoản phức tạp là định khoản Có tương quan tối thiểu từ 3 thông tin tài khoản kế toán trở lên. Gồm các trường hợp sau :

  • Một thông tin tài khoản ghi Nợ đối ứng với nhiều thông tin tài khoản ghi Có .
  • Một thông tin tài khoản ghi có đối ứng với nhiều thông tin tài khoản ghi Nợ .
  • Nhiều thông tin tài khoản ghi Nợ đối ứng với nhiều thông tin tài khoản ghi Có .

Tài khoản sử dụng hạch toán tiền mặt : TK111

Là thông tin tài khoản gia tài thời gian ngắn, phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tại quỹ doanh nghiệp. Bao gồm : tiền Nước Ta, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý .
Bên Nợ : phản ánh các khoản tiền mặt tại quỹ tăng. Như nhập quỹ tiền mặt, phát hiện thừa khi kiểm kê, chênh lệch tỷ giá hối đoái tăng … .
Bên Có : phản ánh các khoản tiền mặt tại quỹ giảm do xuất quỹ để mua hàng … Phát hiện thiếu khi kiểm kê, chênh lệch tỷ giá hối đoái giảm …
Số dư bên Nợ : số tiền mặt còn lại trong quỹ .

Chứng từ tương quan đến hạch toán tiền mặt

– Phiếu thu, phiếu chi .
– Giấy đề xuất tạm ứng, giấy giao dịch thanh toán tạm ứng .
– Chứng từ ghi sổ .
– Các hợp đồng, hóa đơn GTGT … .

Các bước định khoản kế toán cơ bản

1. Hướng dẫn định khoản kế toán cơ bản về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

– Bên Nợ ghi trước, bên Có ghi sau .
Căn cứ vào khuynh hướng dịch chuyển của thông tin tài khoản ( dịch chuyển tăng hay giảm ). Để xác lập ghi Nợ hay Có thông tin tài khoản đó .
– Ghi Nợ ở bên trái, ghi Có ở bên phải .
– Tổng số tiền bên Nợ = Tổng số tiền bên Có .

2. Các bước định khoản kế toán cơ bản

Bước 1 : Xác định đối tượng người dùng kế toán

– Cần xác lập nghiệp vụ kinh tế kinh tế tài chính phát sinh đó tác động ảnh hưởng tới những đối tượng người tiêu dùng kế toán nào .

Bước 2: Xác định tài khoản kế toán liên quan

– Xác định chính sách kế toán đơn vị chức năng đang vận dụng .
– Tài khoản dùng cho đối tượng người dùng kế toán là thông tin tài khoản nào .

Bước 3 : Xác định hướng tăng, giảm của các thông tin tài khoản

– Xác định loại thông tin tài khoản ( thông tin tài khoản đầu mấy ? ) .
– Xu hướng dịch chuyển của từng thông tin tài khoản ( tăng hay giảm ) .

Bước 4 : Định khoản

– Xác định thông tin tài khoản nào ghi Nợ, thông tin tài khoản nào ghi Có .
– Ghi số tiền tương ứng .

Cách sử dụng các thông tin tài khoản để định khoản

Kết cấu chung của thông tin tài khoản kế toán
– Bên Trái : Bên Nợ .
– Bên Phải : Bên Có .
– Nợ – Có không có ý nghĩa về mặt kinh tế mà chỉ mang tính Quy ước .
Việc ghi Nợ là ghi số tiền triển khai ở Bên Nợ .
Việc ghi Có là ghi số tiền thực thi ở Bên Có .

Bạn cần nhớ mẹo ghi nhớ định khoản kế toán sau :

– TK đầu 1, 2, 6, 8 mang đặc thù TÀI SẢN .
– TK đầu 3, 4, 5, 7 mang đặc thù NGUỒN VỐN .
– Các TK mang đặc thù tiến sỹ : 1,2,6,8 : Tăng bên Nợ – giảm bên Có .
– Các TK mang đặc thù NV : 3,4,5,7 : Tăng bên Có – giảm bên Nợ .

Lưu ý các TK đặc biệt quan trọng :

  • Đầu tiên TK 214 – Hao mòn TSCĐ .
  • Tiếp theo TK 521 : Các khoản giảm trừ lệch giá : có cấu trúc ngược với cấu trúc chung .
  • Kế tiếp TK 214 : tăng bên có, giảm bên Nợ .
  • Cuối cùng TK 521 : Tăng bên Nợ, giảm bên có .

Kết luận:

Vừa rồi là những chia sẻ của bePro.vn về định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp. Ngoài ra bạn có thắc mắc về các dịch vụ kế toán liên quan. Hãy liên hệ đến dịch vụ kế toán thuế bePro.vn để được tư vấn tận tình, miễn phí nhé.   

Source: https://datxuyenviet.vn
Category: Blog

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *