Độ Phì Của Đất Là Gì ? Đặc Điểm Độ Phì Nhiêu Của Đất Độ Phì Của Đất Là Gì

1. Định nghĩa độ phì nhiêu của đất

Độ phì nhiêu là gì ? Độ phì nhiêu được định nghĩa là năng lực phân phối những chất dinh dưỡng của đất một cách khá đầy đủ ( không thiếu, không thừa ) cho từng loại cây xanh hay một mạng lưới hệ thống cây xanh nhất định để đạt được hiệu suất và chất lượng mong ước .Bạn đang xem : Độ phì của đất là gì

2. Đặc điểm của độ phì nhiêu

– Các lọai đất khác nhau, độ phì nhiêu tự nhiên rất khác nhau, quá trình hình thành rất chậm.

– Quản lý không tốt sự suy giảm độ phì nhiêu sẽ rất nhanh- Phần lớn đất canh tác lúc bấy giờ là có độ phì nhiêu thấp, 1 số ít là trung bình .- Sử dụng phân bón thường đạt hiệu suất cao cao trên đất có độ phì nhiêu cao .- Nhưng nếu độ phì nhiêu được cải tổ thì hiệu suất cao sử dụng phân bón sẽ tăng cao .*

3. Thành phần của độ phì nhiêu

– Thuật ngữ độ phì nhiêu gồm có 1 tập hợp những đặc thù vật lý, hóa học và sinh học của đất. Các thành phần này luôn luôn hoạt động và quan hệ hữu cơ, gồm có :- Độ sâu tầng đất thực. Quyết định thể tích đất rễ cây hoàn toàn có thể tăng trưởng được, hầu hết đất canh tác nhu yếu tầng đất thực khoảng chừng 1 m, trong đó không có lớp đất bị nén chặt- Cấu trúc đất. Dựa trên sa cấu và sự sắp xếp những hạt. cấu trúc đất quyết định hành động độ rỗng của đất, nên ảnh hưởng tác động đến năng lực phân phối nước và không khí cho rễ .- Phản ứng của đất. Là đặc thù thông tư và điều hòa những tiến trình và cân đối hóa học trong đất .- Hàm lượng những chất dinh dưỡng. Các chất dinh dinh dưỡng có mức độ hữu dụng khác nhau .- Khả năng giữ chất dinh dưỡng hòa tan trong đất và từ phân bón .- Hàm lựơng và chất lượng mùn, gồm có 1 phần chất hữu cơ dễ khoáng hóa .- Mật số và họat độ của sinh vật đất như thể 1 tác nhân tham gia vào những tiến trình chuyển hóa những chất dinh dưỡng .- Hàm lượng những chất ức chế, độc chất, gồm có những chất hình thành trong tự nhiên ( như muối trong đất nhiễm mặn, Al trong đất chua, phèn hay những độc chất do con người gây ra ( ô nhiễm ) .

*

Tìm hiểu thêm >

4. Đặc điểm đất có độ phì nhiêu cao

Một loại đất có năng lực sản cao với độ phì nhiêu cao, bao gốm những đặc thù sau :- Các chất dinh dưỡng dễ giải phóng ra dung dịch đất từ những nguồn dự trữ .Xem thêm : Phân Biệt Nhà 2 Tầng Là Nhà Cấp Mấy ? Cách Phân Biệt Các Loại Nhà Ở- Các chất dinh dưỡng trong phân bón thuận tiện chuyển thành dạng hữu dụng so với cây xanh .- Giữ được những chất dinh dưỡng hòa tan dưới dạng dễ hữu dụng, đồng thời hạn chế sự rửa trôi những chất dinh dưỡng .- Cung cấp những chất dinh dưỡng một cách cân đối theo nhu yếu của cây, do đất có năng lực tự kiểm soát và điều chỉnh .- Giữ và cung ứng đủ nước .- Duy trì độ thóang tốt, thỏa mãn nhu cầu nhu yếu oxygen cho rễ .- Không cố định và thắt chặt ( giữ chặt ) những chất dnh dưỡng, như kết tủa, làm cho chất dinh dưỡng trở nên không hữu dụng .Đất có độ phì tự nhiên cao, không bón phân, cây tr ồng cũng hoàn toàn có thể cho hiệu suất cao, nhưng hiệu suất sẽ không hề tăng hơn nữa nếu không bổ trợ thêm những chất dinh dưỡng hầu hết. Đất có mức độ phì nhiêu đất cao chính là nền tảng cho toàn bộ những giải pháp kỹ thuật khác phát huy tính năng .

5. Lịch sử sử dụng đất liên quan đến độ phì

Trong lịch sử dân tộc nông nghiệp, có nhiều phương pháp sử dụng độ phì nhiêu đất khác nhau :- Khai thác độ phì nhiêu đất, như canh tác không bón phân ( du canh )- Sử dụng nhiều thành phần của độ phì nhiêu khi hoàn toàn có thể nhưng không bù đắp lại khi chưa thấy ảnh hưởng tác động đến hiệu suất cây cối ( chỉ bón 1 lượng phân N, P trung bình )- Duy trì và cải tổ độ phì nhiêu của đất để bảo vệ hiệu suất cây xanh luôn cao ( bổ trợ những chất dinh dưỡng bị mất hay do cây xanh lấy đi, chất hữu cơ để cải thịện độ phì nhiêu .

6. Độ phì nhiêu tổng quát của đất vùng nhiệt đới

Độ phì nhiêu rất khác nhau giữa những lọai đất. Các lọai đất vùng nhiệt đới gió mùa ẩm, Các đặc thù độ phì nhiêu thường có là :- Đất thường chua và rất chua, cần phải bón vôi để nâng pH lên > 5.5 .

– Thường có hàm lượng P dễ tiêu thấp hay có khả năng cố định P cao (kết hợp bón vôi và phân P).

– Vùng có vũ lượng hàng năm cao, đất thường có hàm lượng K, Mg, S thấp ( nhu yếu bón những lọai phân này cao ) .- Thường có năng lực hấp phụ và giữ dinh dưỡng kém ( cần phải chia lượng phân bón bón nhiều lần ) .- Thường có hàm lượng hữu dụng N thấp, mặc dầu vận tốc khóang hóa chất hữu cơ dễ phân giải nhanh .

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *