Chất hữu cơ trong đất

 

 1. Định nghĩa.

Chất hữu cơ là những hợp chất đã hay đang sống, tiên phong được tổng hợp bởi thực vật bậc cao, có chứa thành phần carbon hữu cơ .

 1. Thành phần chất hữu cơ trong đất.

Chất hữu cơ trong đất gồm có :

 1. Sinh khối: bao gồm các sinh vật sống, đang hoạt động như động vật, côn trùng, vi sinh vật, rễ cây sống.

  Bạn đang đọc: Chất hữu cơ trong đất

 2. Mô sinh vật đã chết : dư thừa thực vật như lá rụng, rễ cây đã chết, xác bã động vật hoang dã … ở nhiều tiến trình phân giải khác nhau .
 3. Mùn : Thành phần tương đối bền của chất hữu cơ sống sót trong đất, sau khi những thành phần chính của dư thừa thực vật, xác bã động vật hoang dã đã phân giải .

Sơ đồ 6.1. Thành phần chất hữu cơ và mùn trong đất .

 1. Vai trò chất hữu cơ trong đất.

3.1. Dự trử chất dinh dưỡng
3.2. Nguồn thức ăn của sinh vật đất
3.3. Nâng cao CEC đất
3.4. Tăng năng lực giữ nước của đất
3.5. Giảm độc tố Al khi pH đất thấp
3.6. Cải thiện cấu trúc đất. Các : đoàn lạp hình thành và link với nhau nhờ tác động ảnh hưởng của sợi nấm, chất “ keo ” do vi trùng, xa khuẩn tiết ra, và những hợp chất hữu cơ .

 1. Phân giải chất hữu cơ.

Phân giải chất hữu cơ thực ra là tiến trình chuyển hóa của chất hữu cơ trong đất. Cần chú ý quan tâm yếu tố không phải là sư hình thành hay hủy hoại, mà là sự chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác của chất hữu cơ .
4.1. Tốc độ phân giải chất hữu cơ. Phụ thuộc vào những yếu tố :

 • – Tính chất vật lý, hóa học của vật tư hữu cơ. Kích thước càng nhỏ, vận tốc phân giải càng nhanh, do diện tích quy hoạnh mặt phẳng vi sinh vật tiến công càng lớn. Thành phần hóa học của chất hữu cơ. Tốc độ phân giải những thành phần sau đây giảm dần : đường, tinh bột, protein đơn thuần, protein thô, hemicellulose, cellulose, chất béo, sáp và lignin. Tốc độ phân giải nhờ vào hầu hết vào cấu trúc hóa học của những thành phần trên .

Cấu trúc của phân tử glucose C6H12O6
Cấu trúc cellulose
Cấu trúc tinh bột
Cấu trúc lignin .
– Thường vận tốc phân giải của vật tư hữu cơ phụ thuộc vào vào “ chất lượng ” chất hữu cơ. Đó là tỉ lệ carbon và nitrogen ( tỉ lệ C : N ). Tỉ số càng thấp, vận tốc phân giải càng nhanh và ngược lại. Nếu tỉ số C : N < 25 : 1, trong quy trình phân giải, N được giải phóng vào đất ( khoáng hóa N ) ; nếu C : N > 25 : 1, N được hấp thu sinh học do vi sinh vật đất sử dung toàn bộ N được giải phóng, và hấp thu cả N có sẳn trong đất .
Tỉ số C : N của 1 số vật tư hữu cơ .
Vật liệu % C % N C / N
Chất hữu cơ trong đất 50 5.0 10
Vi sinh vật 50 10-5. 0 5-10
Cỏ họ đậu 40 3.0 13

Phân chuồng                     41                2.1               20

Cùi bắp 40 0.7 57
Rơm rạ 38 0.5 80
Mùn cưa 50 0.05 600
– Nhiệt độ, ẩm độ đất. Nhiệt độ cao, vận tốc phân giải nhanh. Ví dụ, cùng 1 vật tư rác thải, thời hạn phân giải hoàn toàn có thể lê dài từ 1-3 năm, nhưng trong vùng nhiệt đới gió mùa chỉ cần 1-4 tháng. Nhiệt độ thích hợp khoảng chừng 40 oC, ẩm độ khoảng chừng 60 % ẩm độ bảo hòa .
– Độ thoáng khí của đất. Phân giải yếm khí khi thiếu O2 trong đất, với sự tham gia của vi sinh vật yếm khí. Tốc độ phân giải châm, không trọn vẹn, giải phóng ít nguồn năng lượng, nên chất hữu cơ tích góp cao. 1 phần mẫu sản phẩm vẫn còn chứa nguồn năng lượng. Khi đất có không thiếu oxi, chất hữu cơ được phân giải do vi sinh vật hảo khí, vận tốc phân giải nhanh, giải phóng nhanh CO2, H2O và những chất dinh dưỡng .
– Tính phong phú và mật số sinh vật đất. Hệ sinh vật càng phong phú, mật số càng cao, vận tốc phân giải chất hữu cơ càng nhanh .
Tóm tắt yếu tố chuyển hóa chất hữu cơ trong đất .

 1. Dư thừa thực vật, cây xanh là nguồn phân phối hữu cơ chính trong đất nông nghiệp .
 2. Chất hữu cơ càng nhiều lignin, vận tốc phân giải càng chậm
 3. Tỉ số C : N chất hữu cơ càng thấp, vận tốc phân giải càng nhanh
 4. C : N của đất tương đối không thay đổi : 10-20
 5. C : N của sinh khối : < 10
 6. Cỏ non : 12 : 1
 7. Cây hóa gỗ ( già ) 100 : 1
 8. Vi sinh vật : 8 : 1

5.Hàm lượng và sự phân bố chất hữu cơ trong đất.

Chất hữu cơ có hàm lượng cao ở tầng đất mặt, và giảm dần theo độ sâu .
Khi bón nhiều, hàm lượng chất hữu cơ sẽ tăng. Trong cùng điều kiện kèm theo khí hậu, đất đồng cỏ thường có hàm lượng chất hữu cơ cao trong tầng đất mặt .
Hàm lượng chất hữu cơ trong đất bị giảm dần theo quy trình canh tác, nhưng nếu được bổ trợ liên tục sẽ duy trì và hoàn toàn có thể làm tăng được hàm lượng chất hữu cơ trong đất. Ngay cả đất không bị xói mòn, nếu canh tác liên tục chất hữu cơ sẽ bị kiệt quệ nhanh gọn. Tốc độ mất chất hữu cơ nhanh nhất trong quá trình khởi đầu chuyển từ đất rừng sang đất nông nghiệp .
Vùng khô hạn, đất thường có hàm lượng chất hữu cơ rất thấp, nhưng nếu canh tác có nước tưới, hoàn toàn có thể sẽ cải tổ được hàm lượng chất hữu cơ .

 1. Duy trì chất hữu cơ trong đất

Vấn đề chính trong đất nông nghiệp là duy trì và phân phối khá đầy đủ chất hữu cơ cho đất. Kinh nghiệm cho thấy là duy trì chất hữu cơ trong đất là việ gây khó dễ. Chất hữu cơ trong đất mất với vận tốc chậm, 3-5 % / năm, nhưng những đặc thù khác của đất ảnh hưởng tác động đến sinh trưởng cây xanh như cấu trúc đất, suy giảm với vận tốc nhanh hơn nhiêu so với sự suy giảm chất hữu cơ. Khi hàm lượng chất hữu cơ giảm đến 1 ngưỡng quá thấp, đất sẽ không còn năng lực sản xuất được nữa, nhiều loại đất canh tác của ta nhiện này hàm lượng chất hữu cơ giảm gần đến mức ngưỡng này. Nên thiết yếu phải có giải pháp ngăn ngừa tiến trình suy thoái và khủng hoảng này .
Để duy trì hàm lượng chất hữu cơ trong đất cần :

-Bổ sung dư thừa thực vật thường xuyên, mỗi năm 1 ít và liên tục, thay vì bổ sung không theo chu kỳ, 1 lần bổ sung 1 lượng lớn.

– Bón những loại phân hữu cơ .
Do những đặc thù đất chịu tác động ảnh hưởng bởi chất hữu cơ rất dịch chuyển, nên cần chú ý quan tâm đến việc bổ trợ tiếp tục những dư thừa thực vật, chất thải hữu cơ tươi, đang phân giải, với khối lượng lớn hơn là bón những loại phân hữu cơ phân giải trọn vẹn với khối lượng thấp .

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *