door tiếng Anh là gì?

door tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng door trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ door tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm door tiếng Anh
door
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ door

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: door tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

door tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ door trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ door tiếng Anh nghĩa là gì.

door /dɔ:/

* danh từ
– cửa, cửa ra vào (nhà, xe ô tô…)
=front door+ cửa trước
=side door+ cửa bên
– cửa ngõ, con đường
=a door to success+ con đường thành công
=to opera a door to peace+ mở con đường đi đến hoà bình
!a few doors off
– cách vài nhà, cách vài buồng
!at death’s door
– bên ngưỡng cửa của thần chết, hấp hối, gần chết
!to close the door upon
– làm cho không có khả năng thực hiện được
!to lay at someone’s door
– đổ (lỗi…) cho ai, quy (tội…) cho ai
!to lie at the door of
– chịu trách nhiệm, đổ lên đầu (ai…)
=the fault lies at your door+ anh phải chịu trách nhiệm về lỗi đó, lỗi đổ lên đầu anh
!to live next door
– ở ngay sát vách, ở nhà bên cạnh, ở buồng bên cạnh
!to open the door to
– (xem) open
!out of doors
– ở ngoài, không ở nhà; ở ngoài trời
=to be out of doors+ đi ra ngoài, đi chơi vắng không ở nhà
=to play out of doors+ chơi ở ngoài trời
!to show somebody the door
!to show the door to somebody
– đuổi ai ra khỏi cửa
!to show somebody to the door
– tiễn ai ra tận cửa
!to shut the door in somebody’s face
– đóng sập cửa lại trước mặt ai, không thèm tiếp ai
!to turn somebody out of doors
– đuổi ai ra khỏi cửa
!with closed doors
– họp kín, xử kín
!within doors
– trong nhà; ở nhà

Thuật ngữ liên quan tới door

Tóm lại nội dung ý nghĩa của door trong tiếng Anh

door có nghĩa là: door /dɔ:/* danh từ- cửa, cửa ra vào (nhà, xe ô tô…)=front door+ cửa trước=side door+ cửa bên- cửa ngõ, con đường=a door to success+ con đường thành công=to opera a door to peace+ mở con đường đi đến hoà bình!a few doors off- cách vài nhà, cách vài buồng!at death’s door- bên ngưỡng cửa của thần chết, hấp hối, gần chết!to close the door upon- làm cho không có khả năng thực hiện được!to lay at someone’s door- đổ (lỗi…) cho ai, quy (tội…) cho ai!to lie at the door of- chịu trách nhiệm, đổ lên đầu (ai…)=the fault lies at your door+ anh phải chịu trách nhiệm về lỗi đó, lỗi đổ lên đầu anh!to live next door- ở ngay sát vách, ở nhà bên cạnh, ở buồng bên cạnh!to open the door to- (xem) open!out of doors- ở ngoài, không ở nhà; ở ngoài trời=to be out of doors+ đi ra ngoài, đi chơi vắng không ở nhà=to play out of doors+ chơi ở ngoài trời!to show somebody the door!to show the door to somebody- đuổi ai ra khỏi cửa!to show somebody to the door- tiễn ai ra tận cửa!to shut the door in somebody’s face- đóng sập cửa lại trước mặt ai, không thèm tiếp ai!to turn somebody out of doors- đuổi ai ra khỏi cửa!with closed doors- họp kín, xử kín!within doors- trong nhà; ở nhà

Đây là cách dùng door tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ door tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

door /dɔ:/* danh từ- cửa tiếng Anh là gì?
cửa ra vào (nhà tiếng Anh là gì?
xe ô tô…)=front door+ cửa trước=side door+ cửa bên- cửa ngõ tiếng Anh là gì?
con đường=a door to success+ con đường thành công=to opera a door to peace+ mở con đường đi đến hoà bình!a few doors off- cách vài nhà tiếng Anh là gì?
cách vài buồng!at death’s door- bên ngưỡng cửa của thần chết tiếng Anh là gì?
hấp hối tiếng Anh là gì?
gần chết!to close the door upon- làm cho không có khả năng thực hiện được!to lay at someone’s door- đổ (lỗi…) cho ai tiếng Anh là gì?
quy (tội…) cho ai!to lie at the door of- chịu trách nhiệm tiếng Anh là gì?
đổ lên đầu (ai…)=the fault lies at your door+ anh phải chịu trách nhiệm về lỗi đó tiếng Anh là gì?
lỗi đổ lên đầu anh!to live next door- ở ngay sát vách tiếng Anh là gì?
ở nhà bên cạnh tiếng Anh là gì?
ở buồng bên cạnh!to open the door to- (xem) open!out of doors- ở ngoài tiếng Anh là gì?
không ở nhà tiếng Anh là gì?
ở ngoài trời=to be out of doors+ đi ra ngoài tiếng Anh là gì?
đi chơi vắng không ở nhà=to play out of doors+ chơi ở ngoài trời!to show somebody the door!to show the door to somebody- đuổi ai ra khỏi cửa!to show somebody to the door- tiễn ai ra tận cửa!to shut the door in somebody’s face- đóng sập cửa lại trước mặt ai tiếng Anh là gì?
không thèm tiếp ai!to turn somebody out of doors- đuổi ai ra khỏi cửa!with closed doors- họp kín tiếng Anh là gì?
xử kín!within doors- trong nhà tiếng Anh là gì?
ở nhà

Source: https://datxuyenviet.vn
Category: Blog

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *