Bảng giá đất Quận 8, TP.HCM giai đoạn 2020 – 2024: Cao nhất 25,8 triệu đồng/m2

STT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG

GIÁ

TỪ ĐOẠN ĐẾN ĐOẠN 1 AN DƯƠNG VƯƠNG CẢNG PHÚ ĐỊNH CẦU MỸ THUẬN 8.600 2 ÂU DƯƠNG LÂN TRỌN ĐƯỜNG   14.000 3 BA ĐÌNH TRỌN ĐƯỜNG   9.800 4 BẾN CẦN GIUỘC TRỌN ĐƯỜNG   10.400 5 BẾN PHÚ ĐỊNH TRỌN ĐƯỜNG   6.200 6 BẾN XÓM CỦI TRỌN ĐƯỜNG   8.400 7 BẾN Ụ CÂY CẦU CHÁNH HƯNG CẦU PHÁT TRIỂN 4.800 8 BÌNH ĐÔNG CUỐI ĐƯỜNG ( PHƯỜNG 11 ) CẦU CHÀ VÀ 9.800 CẦU CHÀ VÀ CẦU SỐ 1 14.600 CẦU SỐ 1 CẦU VĨNH MẬU 7.200 9 BÌNH ĐỨC TRỌN ĐƯỜNG   5.300 10 BÔNG SAO PHẠM THẾ HIỂN BÙI MINH TRỰC 7.000 BÙI MINH TRỰC TẠ QUANG BỬU 7.200 11 BÙI HUY BÍCH TRỌN ĐƯỜNG   8.400 12 BÙI MINH TRỰC BÔNG SAO QUỐC LỘ 50 11.200 QUỐC LỘ 50 CUỐI ĐƯỜNG 10.500 13 CÂY SUNG TRỌN ĐƯỜNG   6.900 14 CAO LỖ PHẠM THẾ HIỂN CUỐI ĐƯỜNG 11.200 15 CAO XUÂN DỤC TRỌN ĐƯỜNG   12.600 16 CÁC ĐƯỜNG LÔ TRONG KHU DÂN CƯ PHƯỜNG 9, 10 TRỌN ĐƯỜNG   7.000 17 CÁC ĐƯỜNG SỐ CHẴN PHƯỜNG 4, 5 TRỌN ĐƯỜNG   9.800 18 CÁC ĐƯỜNG SỐ LẺ
PHƯỜNG 4, 5 TRỌN ĐƯỜNG   8.800 19 CÁC ĐƯỜNG TRONG KHU DÂN CƯ MỚI BÁO THANH NIÊN PHƯỜNG 1 ĐƯỜNG LỘ GIỚI ≥ 12M   9.600 ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 12M   8.400 20 CÁC ĐƯỜNG TRONG KHU DÂN CƯ MỚI PHƯỜNG 4 ĐƯỜNG LỘ GIỚI ≥ 12M   9.600 ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 12M   8.400 21 CÁC ĐƯỜNG TRONG KHU DÂN CƯ MỚI PHƯỜNG 5 ĐƯỜNG LỘ GIỚI ≥ 12M   11 Nghìn ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 12M   9.200 22 CÁC ĐƯỜNG TRONG KHU DÂN CƯ MỚI PHƯỜNG 6 ĐƯỜNG LỘ GIỚI ≥ 12M   7.600 ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 12M   7.000 23 CÁC ĐƯỜNG TRONG KHU DÂN CƯ MỚI PHƯỜNG 7 ĐƯỜNG LỘ GIỚI ≥ 12M   4.000 ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 12M   3.300 24 CÁC ĐƯỜNG TRONG KHU DÂN CƯ MỚI PHƯỜNG 16 ĐƯỜNG LỘ GIỚI ≥ 12M   4.500 ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 12M   3.900 25 DẠ NAM TRỌN ĐƯỜNG   12.600 26 DÃ TƯỢNG TRỌN ĐƯỜNG   10.600 27 DƯƠNG BÁ TRẠC PHẠM THẾ HIỂN CẦU SÔNG XÁNG 25.800     TRƯỜNG RẠCH ÔNG CẢNG PHƯỜNG 1 15.400 28 ĐẶNG CHẤT TRỌN ĐƯỜNG   14.300 29 ĐÀO CAM MỘC TRỌN ĐƯỜNG   9.800 30 ĐẠI LỘ VÕ VĂN KIỆT ( ĐẠI LỘ ĐÔNG TÂY CŨ ) TRỌN ĐƯỜNG   12.600 31 ĐÌNH AN TÀI TRỌN ĐƯỜNG   2.800 32 ĐINH HOÀ TRỌN ĐƯỜNG   12.600 33 ĐÔNG HỒ ( ĐƯỜNG SỐ 11 ) TRỌN ĐƯỜNG   10.100 34 DƯƠNG QUANG ĐÔNG ( ĐƯỜNG SỐ 1011
PHẠM THẾ HIỂN CŨ ) PHẠM THẾ HIỂN ĐƯỜNG SỐ 394
TẠ QUANG BỬU 13.600 35 DƯƠNG BẠCH MAI ( ĐƯỜNG SỐ 1107
PHẠM THẾ HIỂN CŨ ) PHẠM THẾ HIỂN ĐƯỜNG SỐ 394
TẠ QUANG BỬU 11 Nghìn 36 HOÀNG NGÂN ( ĐƯỜNG SỐ 41 CŨ ) AN DƯƠNG VƯƠNG PHÚ ĐỊNH 6.200 37 PHẠM ĐỨC SƠN ( ĐƯỜNG SỐ 42 – 44 CŨ ) ĐƯỜNG SỐ 41 TRƯƠNG ĐÌNH HỘI 6.200 38 LÊ BÔI
( ĐƯỜNG NỐI BA TƠ – PHẠM THẾ HIỂN CŨ ) PHẠM THẾ HIỂN TRỊNH QUANG NGHỊ ( BA TƠ CŨ ) 4.200 39 ĐƯỜNG SỐ 111 ( PHƯỜNG 9 ) TRỌN ĐƯỜNG   8.400 40 ĐƯỜNG VÀO KHU DÂN CƯ PHÚ LỢI     4.100 41 ĐƯỜNG VEN SÔNG XÁNG TRỌN ĐƯỜNG   8.000 42 HỒ HỌC LÃM TRỌN ĐƯỜNG   7.500 43 HOÀNG MINH ĐẠO TRỌN ĐƯỜNG   11 Nghìn 44 HƯNG PHÚ TRỌN ĐƯỜNG   14.600 45 HOÀI THANH TRỌN ĐƯỜNG   7.000 46 HOÀNG ĐẠO THUÝ TRỌN ĐƯỜNG   3.100 47 HOÀNG SĨ KHẢI TRỌN ĐƯỜNG   5.600 48 HUỲNH THỊ PHỤNG TRỌN ĐƯỜNG   10.400 49 LÊ QUANG KIM TRỌN ĐƯỜNG   7.600 50 LÊ THÀNH PHƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG   5.000 51 LƯƠNG NGỌC QUYẾN TRỌN ĐƯỜNG   10.600 52 LƯƠNG VĂN CAN TRỌN ĐƯỜNG   6.900 53 LƯU HỮU PHƯỚC TRỌN ĐƯỜNG   5.200 54 LƯU QUÝ KỲ TRỌN ĐƯỜNG   8.400 55 LÝ ĐẠO THÀNH TRỌN ĐƯỜNG   4.600 56 MẶC VÂN TRỌN ĐƯỜNG   7.200 57 MAI HẮC ĐẾ

TRỌN ĐƯỜNG

  5.300 58 MAI AM TRỌN ĐƯỜNG   5.600 59 MỄ CỐC TRỌN ĐƯỜNG   5.300 60 NGÔ SĨ LIÊN TRỌN ĐƯỜNG   5.600 61 NGUYỄN CHẾ NGHĨA TRỌN ĐƯỜNG   12.600 62 NGUYỄN DUY TRỌN ĐƯỜNG   8.400 63 NGUYỄN NGỌC CUNG TRỌN ĐƯỜNG   4.600 64 NGUYỄN NHƯỢC THỊ TRỌN ĐƯỜNG   5.600 65 NGUYỄN QUYỀN TRỌN ĐƯỜNG   10.200 66 NGUYỄN SĨ CỐ TRỌN ĐƯỜNG   5.000 67 NGUYỄN THỊ THẬP TRỌN ĐƯỜNG   11.200 68 NGUYỄN THỊ TẦN TRỌN ĐƯỜNG   19.800 69 NGUYỄN VĂN CỦA TRỌN ĐƯỜNG   12.200 70 NGUYỄN VĂN LINH ĐOẠN QUẬN 8   8.400 71 PHẠM HÙNG ( P4, P5 ) PHẠM THẾ HIỂN CHÂN CẦU CHÁNH HƯNG 12.800 CHÂN CẦU
CHÁNH HƯNG RANH HUYỆN
BÌNH CHÁNH 25.800 72 PHẠM HÙNG ( P9, P10 ) BA ĐÌNH HƯNG PHÚ 12.800 HƯNG PHÚ NGUYỄN DUY 8.400 73 PHẠM THẾ HIỂN CẦU RẠCH ÔNG CẦU NHỊ THIÊN ĐƯỜNG 13.600 CẦU NHỊ THIÊN ĐƯỜNG CẦU BÀ TÀNG 12.000 CẦU BÀ TÀNG CUỐI ĐƯỜNG 6.700 74 PHONG PHÚ TRỌN ĐƯỜNG   12.600 75 QUỐC LỘ 50 PHẠM THẾ HIỂN CHÂN CẦU
NHỊ THIÊN ĐƯỜNG 9.800 CHÂN CẦU
NHỊ THIÊN ĐƯỜNG RANH HUYỆN BÌNH CHÁNH 16.400 76 RẠCH CÁT TRỌN ĐƯỜNG   5.300 77 RẠCH CÙNG TRỌN ĐƯỜNG   2.800 78 RẠCH LỒNG ĐÈN TRỌN ĐƯỜNG   2.800 79 TẠ QUANG BỬU CẢNG PHƯỜNG 1 DƯƠNG BÁ TRẠC 11.200 DƯƠNG BÁ TRẠC ÂU DƯƠNG LÂN 11.200 ÂU DƯƠNG LÂN PHẠM HÙNG 11.200 PHẠM HÙNG BÔNG SAO 16.200 BÔNG SAO QUỐC LỘ 50 14.600 QUỐC LỘ 50 RẠCH BÀ TÀNG 9.800 80 TRẦN NGUYÊN HÃN TRỌN ĐƯỜNG   12.200 81 TRẦN VĂN THÀNH TRỌN ĐƯỜNG   9.200 82 TRỊNH QUANG NGHỊ TRỌN ĐƯỜNG   5.000 83 TRƯƠNG ĐÌNH HỘI TRỌN ĐƯỜNG   6.200 84 TÙNG THIỆN VƯƠNG CẦU NHỊ THIÊN ĐƯỜNG ( 2 BÊN HÔNG CẦU ) NGUYỄN VĂN CỦA 9.900 NGUYỄN VĂN CỦA ĐINH HOÀ 18.200 ĐINH HOÀ CUỐI ĐƯỜNG 12.600 85 TUY LÝ VƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG   12.600 86 ƯU LONG TRỌN ĐƯỜNG   10.200 87 VẠN KIẾP TRỌN ĐƯỜNG   12.100 88 VĨNH NAM TRỌN ĐƯỜNG   10.200 89 VÕ TRỨ TRỌN ĐƯỜNG   10.200 90 BÙI ĐIỀN ( ĐƯỜNG SỐ 8 CŨ ) HỒ THÀNH BIÊN CUỐI TUYẾN ( CẮT QUA ĐƯỜNG PHẠM HÙNG ) 9.800 91 CHÂU THỊ HÓA ( ĐƯỜNG SỐ 198 CAO LỖ CŨ ) ĐƯỜNG SỐ 783
TẠ QUANG BỬU CAO LỖ 9.800 92 ĐẶNG THÚC LIÊNG ( ĐƯỜNG SỐ 10 CŨ ) ĐỖ NGỌC QUANG CUỐI TUYẾN ( CẮT QUA ĐƯỜNG PHẠM HÙNG ) 9.800 93 ĐỖ NGỌC QUANG ( ĐƯỜNG SỐ 23 CŨ ) PHẠM THẾ HIỂN HỔ THÀNH BIÊN 8.800 94 HỒ THÀNH BIÊN ( ĐƯỜNG SỐ 16 CŨ ) PHẠM HÙNG RẠCH DU 9.800 95 HOÀNG KIM GIAO ( ĐƯỜNG SỐ 332
PHẠM HÙNG CŨ ) PHẠM HÙNG DƯƠNG BẠCH MAI 9.600 96 LÊ NINH
( ĐƯỜNG SỐ 4 CŨ ) HUỲNH THỊ PHỤNG ĐƯỜNG SỐ 31 9.800 97 LÊ QUYỀN ( ĐƯỜNG SỐ 12 CŨ ) DƯƠNG QUANG ĐÔNG ĐÔNG HỒ 9.800 98 NGUYỄN ĐỨC NGỮ ( ĐƯỜNG SỐ 2 CŨ ) ĐƯỜNG SÔ 31 ĐÔNG HỒ 9.800 99 NGUYỄN THỊ MƯỜI ( ĐƯỜNG SỐ 204
CAO LỖ CŨ ) ĐƯỜNG SỐ 783 TẠ QUANG BỬU CAO LỖ 9.600 100 PHẠM NHỮ TĂNG ( ĐƯỜNG SỐ 643
TẠ QUANG BỬU CŨ ) TẠ QUANG BỬU TRẦN THỊ NGÔI 9.600 101 PHẠM THỊ TÁNH ( ĐƯỜNG SỐ 152
CAO LỖ CŨ ) ĐƯỜNG SỐ 783 TẠ QUANG BỬU CAO LỖ 9.600 102 QUẢN TRỌNG LINH ( ĐƯỜNG VÀO TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
BÌNH ĐIỀN ) NGUYỄN VĂN LINH SÔNG CẦN GIUỘC 8.400 103 TÁM DANH ( ĐƯỜNG SỐ 13 CŨ ) BÙI ĐIỀN HẺM LÔ ĐƯỜNG
PHẠM HÙNG ( CẮT QUA ĐƯỜNG TẠ QUANG BỬU ) 8.800 104 TRẦN THỊ NƠI ( ĐƯỜNG SỐ 130
CAO LỖ CŨ ) ĐƯỜNG SỐ 715
TẠ QUANG BỬU CAO LỖ 9.600 105 TRẦN THỊ NGÔI ( ĐƯỜNG SỐ 284
CAO LỖ CŨ ) ĐƯỜNG SỐ 715 TẠ QUANG BỬU CAO LỖ 9.600 106 THANH LOAN ( ĐƯỜNG SỐ 318 PHẠM HÙNG CŨ ) PHẠM HÙNG DƯƠNG QUANG ĐÔNG 9.600 107

VÕ LIÊM SƠN (ĐƯỜNG SỐ 715 TẠ QUANG BỬU CŨ)

TẠ QUANG BỬU TRẦN THỊ NGÔI 9.600
Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *