Thông tin bảng giá đất Phú Quốc tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2020-2024

Cập nhật thông tin Quyết định số : 03/2020 / QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang lao lý về bảng giá đất trên địa phận thành phố Phú Quốc

THÔNG TIN BẢNG GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC TỈNH KIÊN GIANG GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 03/2020/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang) 
 

 

Tệp đính kèm: QD_03_2020_UBND.signed.pdf

QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ GIÁ TỪNG LOẠI ĐẤT TẠI PHÚ QUỐC, KIÊN GIANG

Trước khi tìm hiểu bảng giá đất Phú Quốc chi tiết từng con đường, xã, phường và giá từng loại đất, thì bạn cần nắm rõ 1 số duy định cụ thể trong Quyết định số: 03/2020/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, cụ thể là từ Điều 4 đến Điều 11 của quyết định như sau:

Điều 4. Các loại đất được quy định trong Bảng giá đất gồm

1. Đất nông nghiệp gồm những loại đất :
a ) Đất trồng cây hàng năm ( gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác ) .
b ) Đất trồng cây nhiều năm .
c ) Đất rừng sản xuất .
d ) Đất rừng phòng hộ .
đ ) Đất rừng đặc dụng .
e ) Đất nuôi trồng thủy hải sản .
g ) Đất nông nghiệp khác .
2. Đất phi nông nghiệp gồm những loại đất :
a ) Đất ở gồm đất ở tại đô thị, đất ở tại nông thôn .
b ) Đất kiến thiết xây dựng trụ sở cơ quan .
c ) Đất sử dụng vào mục tiêu quốc phòng, bảo mật an ninh .
d ) Đất thiết kế xây dựng khu công trình sự nghiệp gồm đất kiến thiết xây dựng trụ sở của tổ chức triển khai sự nghiệp ; đất kiến thiết xây dựng cơ sở văn hóa truyền thống, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo và giảng dạy, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ tiên tiến, ngoại giao và khu công trình sự nghiệp khác .
đ ) Đất sản xuất, kinh doanh thương mại phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ gồm đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp ; đất sử dụng cho hoạt động giải trí tài nguyên ; đất sản xuất vật tư thiết kế xây dựng, làm đồ gốm .
e ) Đất thương mại, dịch vụ .
g ) Đất sử dụng vào mục tiêu công cộng gồm đất giao thông vận tải ( gồm cảng hàng không quốc tế, trường bay, cảng đường thủy trong nước, cảng hàng hải, mạng lưới hệ thống đường đi bộ và khu công trình giao thông vận tải khác ) ; thủy lợi ; đất có di tích lịch sử lịch sử vẻ vang – văn hóa truyền thống, danh lam thắng cảnh ; đất hoạt động và sinh hoạt hội đồng, khu đi dạo, vui chơi công cộng ; đất khu công trình nguồn năng lượng ; đất khu công trình bưu chính, viễn thông ; đất chợ ; đất bãi thải, giải quyết và xử lý chất thải và đất khu công trình công cộng khác .
h ) Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng .
i ) Đất làm nghĩa trang, nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng .
k ) Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng .
l ) Đất phi nông nghiệp khác gồm đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động trong cơ sở sản xuất ; đất thiết kế xây dựng kho và nhà để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ Giao hàng cho sản xuất nông nghiệp và đất kiến thiết xây dựng khu công trình khác của người sử dụng đất không nhằm mục đích mục tiêu kinh doanh thương mại mà khu công trình đó không gắn liền với đất ở .
3. Giá đất so với đất sử dụng có thời hạn theo lao lý của Luật Đất đai được tính tương ứng với thời hạn sử dụng đất là 70 năm .
4. Giá đất được xác lập cho từng huyện, thành phố theo những Phụ lục phát hành kèm theo Quyết định .
Giá đất pháp luật tại những Phụ lục phát hành kèm theo là giá đất vị trí 1 ( không gồm có đất ở tại nông thôn tại mục vận dụng chung và đất nông nghiệp ), những vị trí tiếp theo được xác lập theo lao lý tại Khoản 1, Điều 10 của Quy định này và được làm tròn đến hàng nghìn đồng .

Điều 5. Đất nông nghiệp

Giá đất nông nghiệp được xác lập theo vị trí của từng huyện, thành phố :
1. Giá đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây nhiều năm, đất nuôi trồng thủy hải sản được phân tối đa làm 3 vị trí, những vị trí được xác lập tại những Phụ lục kèm theo .
2. Giá đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng tính bằng giá đất rừng sản xuất liền kề hoặc giá đất rừng sản xuất tại vùng lân cận gần nhất ( trường hợp không có đất liền kề ) ; so với huyện Phú Quốc và huyện Kiên Hải tính bằng giá đất trồng cây nhiều năm liền kề hoặc giá đất trồng cây nhiều năm tại vùng lân cận gần nhất ( trường hợp không có đất liền kề ) .
3. Giá đất nông nghiệp khác tính bằng giá đất trồng cây nhiều năm liền kề hoặc giá đất trồng cây nhiều năm tại vùng lân cận gần nhất ( trường hợp không có đất liền kề ) ; trường hợp sử dụng đất kiến thiết xây dựng nhà yến thì giá đất tính bằng giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp lao lý tại Khoản 3, Điều 8 của Quy định này .
4. Giá đất nông nghiệp tiếp giáp những tuyến đường, hẻm công cộng ( tính từ hiên chạy dọc lộ giới vào đến mét thứ 30 so với thửa đất tại đô thị ; vào đến mét thứ 90 so với thửa đất tại nông thôn ; vào đến mét thứ 60 so với khu vực giáp ranh giữa đô thị và nông thôn, tính từ điểm giáp ranh về phía nông thôn 500 mét ) : được nhân thêm thông số so với giá đất nông nghiệp trong bảng giá đất nông nghiệp của từng huyện, thành phố ( không gồm có huyện Phú Quốc ) đơn cử như sau :
a ) Thửa đất tiếp giáp với những tuyến đường, hẻm có bề rộng mặt đường từ 6.0 mét trở lên hoặc những tuyến đường có tên trong Bảng giá đất của những phường : 1,3 lần .
b ) Thửa đất tiếp giáp với những tuyến đường, hẻm có bề rộng mặt đường từ 3,5 mét đến dưới 6,0 mét : 1,2 lần .
c ) Thửa đất tiếp giáp với những tuyến đường, hẻm có bề rộng mặt đường từ 2,0 mét đến dưới 3,5 mét : 1,1 lần .

Điều 6. Đất ở tại nông thôn

1. Áp dụng chung : Được phân tối đa làm 3 khu vực và 3 vị trí ( trừ những trường hợp đã được pháp luật trong Bảng giá đất ở dọc theo những tuyến đường ) .
a ) Khu vực được xác lập như sau :

 • Khu vực 1: Các trục đường từ huyện xuống xã.
 • Khu vực 2: Các trục đường từ xã xuống ấp.
 • Khu vực 3: Các khu vực còn lại.

b ) Vị trí được xác lập như sau :

 • Vị trí 1: Tính từ hành lang lộ giới vào đến mét thứ 30.
 • Vị trí 2: Từ sau mét thứ 30 đến mét thứ 60 đối với đất cùng thửa vị trí 1.
 • Vị trí 3: Các vị trí còn lại.

2. Đất ở dọc theo những tuyến đường : Được phân tối đa làm 5 vị trí, số lượng giới hạn mỗi vị trí là 30 mét :
a ) Vị trí 1 : Tính từ hiên chạy lộ giới vào đến mét thứ 30 .
b ) Vị trí 2 : Tính từ sau mét thứ 30 đến mét thứ 60 so với đất ở cùng thửa vị trí 1 ; tính từ mét thứ 1 đến mét thứ 30 so với đất ở của đường nhánh có bề to lớn hơn hoặc bằng 2,0 mét .
c ) Vị trí 3 : Tính từ sau mét thứ 60 đến mét thứ 90 so với đất ở cùng thửa vị trí 1 ; tính từ sau mét thứ 30 đến mét thứ 60 so với đất ở cùng thửa vị trí 2 của đường nhánh có bề to lớn hơn hoặc bằng 2,0 mét .
d ) Vị trí 4 : Tính từ sau mét thứ 90 đến mét thứ 120 so với đất ở cùng thửa vị trí 1 ; tính từ sau mét thứ 60 đến mét thứ 90 so với đất ở cùng thửa vị trí 3 của đường nhánh có bề to lớn hơn hoặc bằng 2,0 mét .
đ ) Vị trí 5 : Tính từ sau mét thứ 120 đến hết vị trí đất ở so với đất ở cùng thửa vị trí 1 ; tính từ sau mét thứ 90 đến hết vị trí đất ở so với đất ở cùng thửa vị trí 4 của đường nhánh có bề to lớn hơn hoặc bằng 2,0 mét và những thửa đất ở không thuộc những vị trí 1,2,3,4 .

Điều 7. Đất ở tại đô thị

Đất ở tại đô thị được phân tối đa làm 5 vị trí :
1. Vị trí 1 : Tính từ hiên chạy lộ giới đến mét thứ 20 .
2. Vị trí 2 : Tính từ sau mét thứ 20 đến mét thứ 40 so với đất ở cùng thửa vị trí 1 .
3. Vị trí 3 :
a ) Tính từ sau mét thứ 40 đến mét thứ 60 so với đất cùng thửa vị trí 1 .
b ) Được tính từ mét thứ 1 đến mét thứ 20 so với đất ở của hẻm chính thuộc đường phố chính xuất hiện hẻm hiện hữu lớn hơn hoặc bằng 3,0 mét .
4. Vị trí 4 :
a ) Tính từ sau mét thứ 60 đến mét thứ 80 so với đất cùng thửa vị trí 1 .
b ) Tính từ sau mét thứ 20 đến mét thứ 40 so với đất cùng thửa vị trí 3 của hẻm lớn hơn hoặc bằng 3,0 mét .
c ) Được tính từ mét thứ 1 đến mét thứ 20 so với đất ở của hẻm chính thuộc đường phố chính xuất hiện hẻm hiện hữu từ 2,0 mét đến nhỏ hơn 3,0 mét .
5. Vị trí 5 :
a ) Tính từ sau mét thứ 80 đến hết vị trí đất ở so với đất cùng thửa vị trí 1 .
b ) Tính từ sau mét thứ 40 đến hết vị trí đất ở so với đất cùng thửa vị trí 4 của hẻm lớn hơn hoặc bằng 3,0 mét .
c ) Tính từ sau mét thứ 20 đến hết vị trí đất ở so với đất cùng thửa vị trí 4 của hẻm từ 2,0 mét đến nhỏ hơn 3,0 mét .
d ) Các thửa đất ở không thuộc những vị trí 1,2,3,4 .

Điều 8. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp và đất chợ

1. Đất sản xuất, kinh doanh thương mại phi nông nghiệp ( gồm có cả đất thương mại, dịch vụ ) được sử dụng không thay đổi lâu bền hơn và đất chợ : Giá đất tính bằng giá đất ở liền kề hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất ( trường hợp không có đất ở liền kề ) .
2. Đất thương mại, dịch vụ sử dụng có thời hạn được xác lập theo từng huyện, thành phố đơn cử như sau :
a ) Thành phố Rạch Giá, thành phố Hà Tiên và huyện Phú Quốc : Giá đất tính bằng 70 % giá đất ở liền kề hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất ( trường hợp không có đất ở liền kề ) .
b ) Các huyện còn lại : Giá đất tính bằng 60 % giá đất ở liền kề hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất ( trường hợp không có đất ở liền kề ) .
3. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn ; đất cụm công nghiệp sử dụng có thời hạn được xác lập theo từng huyện, thành phố như sau :
a ) Thành phố Rạch Giá, thành phố Hà Tiên và huyện Phú Quốc : Giá đất tính bằng 60 % giá đất ở liền kề hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất ( trường hợp không có đất ở liền kề ) ;
b ) Các huyện còn lại : Giá đất tính bằng 50 % giá đất ở liền kề hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất ( trường hợp không có đất ở liền kề ) .
4. Giá đất khu công nghiệp ( được xác lập cho một vị trí ) đơn cử như sau :
a ) Khu công nghiệp Thạnh Lộc : 550.000 đồng / mét vuông .
b ) Khu công nghiệp Thuận Yên : 343.000 đồng / mét vuông .
c ) Đối với thửa đất tiếp giáp sông được tính tăng thêm 10 % so với đơn giá pháp luật tại điểm a, điểm b khoản này .
5. Giá đất sử dụng cho hoạt động giải trí tài nguyên ; sản xuất vật tư thiết kế xây dựng, làm đồ gốm gồm :
a ) Đất khai thác đá, đá vôi, sỏi, cát : 220.000 đồng / mét vuông .
b ) Đất khai thác than bùn : 200.000 đồng / mét vuông .
c ) Đất khai thác đất sét : 130.000 đồng / mét vuông .

Điều 9. Giá một số loại đất khác

1. Đất kiến thiết xây dựng trụ sở cơ quan ; đất sử dụng vào mục tiêu quốc phòng, bảo mật an ninh ; đất thiết kế xây dựng khu công trình sự nghiệp ; đất tôn giáo, tín ngưỡng ; đất làm nghĩa trang, nghĩa trang ; nhà tang lễ, nhà hỏa táng không có mục tiêu kinh doanh thương mại : Giá đất tính bằng giá đất ở liền kề hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất ( trường hợp không có đất ở liền kề ) .
2. Đất thiết kế xây dựng trụ sở của tổ chức triển khai sự nghiệp công lập tự chủ kinh tế tài chính ; đất phi nông nghiệp do cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng sử dụng ; đất phi nông nghiệp khác ; đất làm nghĩa trang, nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng ; đất thiết kế xây dựng cơ sở văn hóa truyền thống, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo và giảng dạy, thể dục thể thao, khoa học công nghệ tiên tiến và khu công trình sự nghiệp khác có mục tiêu kinh doanh thương mại : Giá đất tính bằng 50 % giá đất ở liền kề hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất ( trường hợp không có đất ở liền kề ) .
3. Đất sử dụng vào mục tiêu công cộng có mục tiêu kinh doanh thương mại ( trừ đất chợ ), đất phi nông nghiệp khác pháp luật tại Điểm e, Điểm k, Khoản 2, Điều 10 của Luật Đất đai : Giá đất tính bằng 50 % giá đất ở liền kề hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất ( trường hợp không có đất ở liền kề ) .
4. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng thuộc nhóm đất pháp luật tại Điểm i, Khoản 2, Điều 10 Luật Đất đai .
a ) Sử dụng vào mục tiêu nuôi trồng thủy hải sản giá đất tính bằng với giá đất nuôi trồng thủy hải sản liền kề hoặc giá đất nuôi trồng thủy hải sản tại vùng lân cận gần nhất ( trường hợp không có đất liền kề ) .
b ) Sử dụng vào mục tiêu phi nông nghiệp hoặc sử dụng vào mục tiêu phi nông nghiệp tích hợp với nuôi trồng thủy hải sản giá đất tính bằng với giá đất phi nông nghiệp liền kề hoặc giá đất phi nông nghiệp tại vùng lân cận gần nhất ( trường hợp không có đất liền kề ) .
5. Đối với đất chưa sử dụng, khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất để đưa vào sử dụng thì giá đất được tính bằng giá đất cùng loại, cùng mục tiêu sử dụng liền kề hoặc giá đất tại vùng lân cận gần nhất ( trường hợp không có đất liền kề ) .

Điều 10. Quy định mức giá đất đối với các vị trí tiếp theo vị trí 1

1. Giá đất vị trí 1 được tính bằng 100 %, giá đất những vị trí tiếp theo ( không gồm có đất ở tại nông thôn tại mục vận dụng chung và đất nông nghiệp trong những Phụ lục phát hành kèm theo Quyết định ) được xác lập cho từng huyện, thành phố đơn cử như sau :
a ) Huyện Phú Quốc : Giá đất vị trí tiếp theo tính bằng 70 % giá đất của vị trí liền kề trước đó .
b ) Thành phố Rạch Giá, thành phố Hà Tiên : Giá đất vị trí tiếp theo tính bằng 60 % giá đất của vị trí liền kề trước đó .
c ) Các huyện còn lại : Giá đất vị trí tiếp theo tính bằng 50 % giá đất của vị trí liền kề trước đó .
2. Giá đất lao lý tại Khoản 1 Điều này không được thấp hơn 1,2 lần giá đất nông nghiệp liền kề hoặc giá đất nông nghiệp tại vùng lân cận gần nhất ( trường hợp không có đất liền kề ) và không được thấp hơn giá đất tối thiểu tại khung giá đất của nhà nước pháp luật ; trường hợp thấp hơn 1,2 làn giá đất nông nghiệp liền kề hoặc giá đất nông nghiệp tại vùng lân cận gần nhất ( trường hợp không có đất liền kề ) thì tính bằng 1,2 lần giá đất nông nghiệp liền kề hoặc giá đất nông nghiệp tại vùng lân cận gần nhất ( trường hợp không có đất liền kề ), trường hợp thấp hơn giá đất tối thiểu tại khung giá đất của nhà nước thì tính bằng giá đất tối thiểu tại khung giá đất của nhà nước .

Điều 11. Quy định một số trường hợp cụ thể

1. Đất nằm trong hiên chạy bảo vệ bảo đảm an toàn khu công trình : Giá đất được tính bằng giá đất liền kề có cùng mục tiêu sử dụng hoặc giá đất có cùng mục tiêu sử dụng tại vùng lân cận gần nhất ( trường hợp không có đất liền kề ). Đối với đất hiên chạy dọc bãi biển giá đất được tính bằng giá đất phi nông nghiệp liền kề hoặc giá đất phi nông nghiệp tại vùng lân cận gần nhất ( trường hợp không có đất liền kề ) .
2. Đối với thửa đất tiếp giáp mặt tiền nhiều tuyến đường hoặc thửa đất vừa tiếp giáp mặt tiền đường vừa tiếp giáp với bãi biển : Giá đất được xác lập theo tuyến đường ( hoặc bờ biển ) có giá trị thửa đất cao nhất ; trường hợp có tuyến đường song song với tuyến đường ( hoặc bờ biển ) có giá cao nhất, giá đất được xác lập cho từng vị trí theo pháp luật cho cả 2 tuyến đường ( hoặc tuyến đường và bờ biển ), nếu vị trí giao nhau thì chọn mức giá cao hơn tại vị trí giao nhau đó .
3. Đối với thửa đất có cùng địa chỉ với mặt tiền đường, hẻm hiện hữu nhưng bị ngăn cách bởi kênh, rạch, mương cặp đường, hẻm đó do nhà nước quản trị thì giá đất tính bằng 70 % giá đất tiếp giáp mặt tiền đường, hẻm không bị ngăn cách bởi kênh, rạch, mương của đường, hẻm hiện hữu đó .
4. Đối với những đường dân số dọc theo chiều dài hai bên cầu :
a ) Đối với những đường có bề rộng hiện hữu từ 3,5 mét trở lên, giá đất tính bằng 80 % vị trí 1 đường chính liền kề với đường dân số .
b ) Đối với những đường có bề rộng hiện hữu dưới 3,5 mét, giá đất tính bằng 70 % vị trí 1 đường chính liền kề với đường dân số .
5. Đối với những thửa đất tiếp giáp với đường, hẻm, sông, kênh, rạch, mương thì xác lập bề rộng của đường, hẻm, sông, kênh, rạch, mương để tính giá đất theo bề rộng mặt đường, hẻm, sông, kênh, mương hiện hữu tại vị trí thửa đất tiếp giáp .
6. Trường hợp thửa đất bị kiểm soát và điều chỉnh bởi những mức giá khác nhau thì giá đất được xác lập cho mức giá cao nhất .
7. Đối với những thửa đất không tiếp giáp với tuyến đường thì việc xác lập vị trí như sau :
a ) Nếu cùng chủ sử dụng với thửa đất tiếp giáp tuyến đường thì vị trí được xác lập như vị trí của thửa đất tiếp giáp tuyến đường .
b ) Nếu không cùng chủ sử dụng với thửa đất tiếp giáp tuyến đường thì việc xác lập vị trí như sau :

 • Trường hợp có thể hiện lối đi (kể cả lối đi nhờ) thì vị trí được xác định như vị trí thửa đất tiếp giáp đường nhánh hoặc hẻm chính thuộc đường phố chính.
 • Trường hợp không có thể hiện lối đi (kể cả lối đi nhờ) thì vị trí đất được xác định là vị trí cuối cùng của loại đất tương ứng; trường hợp thửa đất không có lối đi (kể cả lối đi nhờ) mà hợp thửa với thửa đất tiếp giáp tuyến đường thì vị trí đất được xác định như vị trí của thửa đất tiếp giáp tuyến đường và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung (kể cả các thủ tục đăng ký, biến động quyền sử dụng đất khác có phát sinh tăng nghĩa vụ tài chính).

c ) Đối với đất những khu công trình mang tính đặc trưng ( trụ điện, trạm biến áp … ) nếu không tiếp giáp với đường nhánh hoặc hẻm chính thuộc đường phố chính được tính là vị trí ở đầu cuối .
8. Xác định giá đất bồi thường thiệt hại về đất khi Nhà nước tịch thu đất sử dụng vào mục tiêu quốc phòng, bảo mật an ninh ; tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội vì quyền lợi vương quốc, công cộng theo lao lý của Luật Đất đai .
a ) Trường hợp trên cùng một tuyến đường có mức giá đất chênh lệch khác nhau do được phân nhiều đoạn thì được vận dụng thông số kiểm soát và điều chỉnh như sau :

 • Đối với đất đô thị được áp dụng giảm 5% cho mỗi khoảng cách là 5 mét theo phương pháp giảm dần đều cho đến khi bằng mức giá quy định của đoạn tiếp theo.
 • Đối với đất ven các trục đường giao thông (không nằm trong đô thị, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp) được áp dụng giảm 5% cho khoảng cách là 20 mét theo phương pháp giảm dần đều đến khi bằng mức giá quy định của đoạn tiếp theo.

b ) Trường hợp tại khu vực giáp ranh giữa những đơn vị chức năng hành chính : thửa đất cùng một hộ sử dụng mà có hai mức giá khác nhau thì hàng loạt thửa đất đó được tính theo giá đất có mức giá cao nhất .
c ) Các thửa đất có diện tích quy hoạnh nằm trong hiên chạy bảo vệ bảo đảm an toàn khu công trình theo pháp luật ( nếu đủ điều kiện kèm theo được bồi thường, tương hỗ theo pháp luật hiện hành của Nhà nước ) được xác lập như sau :

 • Trường hợp không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng trên giấy chứng nhận không thể hiện phần diện tích đất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn công trình, thì phần diện tích đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình được tính là vị trí 1 và được xác định từ ranh giới đủ điều kiện bồi thường (sau khi đã trừ lòng đường, lề đường và phần diện tích đã giải tỏa, nếu có) cho đến hết giới hạn vị trí của từng loại đất theo quy định, vị trí tiếp theo được xác định theo quy định tại Quyết định này.
 • Trường hợp có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà trên giấy chứng nhận có thể hiện phần diện tích đất nằm trong hành lang bảo vệ công trình, thì vị trí 1 được xác định sau khi trừ hành lang bảo vệ công trình; phần diện tích đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ công trình được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

9. Giao Ủy ban nhân dân những huyện, thành phố có nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình bằng văn bản đề xuất giá đất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp trình những cơ quan có thẩm quyền quyết định hành động kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ trong những trường hợp sau đây :
a ) Sau khi những tuyến đường, hẻm đã được tăng cấp và những dự án Bất Động Sản triển khai xong đưa vào sử dụng .
b ) Khi nhà nước kiểm soát và điều chỉnh khung giá đất mà mức giá đất kiểm soát và điều chỉnh tăng từ 20 % trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20 % trở lên so với giá đất tối thiểu trong Bảng giá đất của loại đất tựa như .

c ) Khi giá đất thông dụng trên thị trường tăng từ 20 % trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20 % trở lên so với giá đất tối thiểu trong Bảng giá đất trong khoảng chừng thời hạn từ 180 ngày trở lên .

CẬP NHẬT BẢNG GIÁ ĐẤT PHÚ QUỐC CHI TIẾT NHẤT, MỚI NHẤT 2021

 Bảng 1: Bảng giá đất đất trồng cây lâu năm; đất trồng cây hàng năm (gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác); đất nuôi trồng thủy sản ở Phú Quốc

ĐVT : Nghìn đồng / mét vuông

TT

Vị trí – khu vực

Đất trồng cây lâu năm

Đất trồng cây hàng năm

Đất nuôi trồng thủy sản

1

Đất nông nghiệp tại những bờ biển gồm có cả bãi biển hòn đảo Hòn Thơm, số lượng giới hạn từ bờ biển vào sâu 200 mét ( trừ xã Thổ Châu và những hòn đảo nhỏ còn lại )
300 254 300

2

Khu vực trong thị xã Dương Đông, thị trấn An Thới
Vị trí 1 300 254 300
Vị trí 2 204 180 204

3

Khu vực ngoài thị xã Dương Đông, An Thới
Vị trí 1 204 180 204
Vị trí 2 144 126 144

4

Khu vực xã hòn đảo Hòn Thơm ( Hòn Thơm và Hòn Rỏi )
Vị trí 1 108 108 108
Vị trí 2 76 76 76

5

Xã hòn đảo Thổ Châu ( Hòn Thổ Chu )
Vị trí 1 60 60 60
Vị trí 2 42 42 42

6

Khu vực những hòn đảo nhỏ còn lại 42 42 42

* Vị trí được xác lập đơn cử như sau :
– Vị trí 1 : Tính từ lộ giới hoặc lề lộ ( so với đường chưa có lao lý lộ giới ) vào đến mét thứ 90 .
– Vị trí 2 : Tính từ sau mét thứ 90 trở đi .

Bảng 2: Bảng giá đất ở tại nông thông thuộc Phú Quốc

a. Áp dụng chung cho toàn thành phố Phú Quốc hiện tại

ĐVT : Nghìn đồng / mét vuông

TT

Tên đường

Vị trí

1

Các trục đường hiện hữu lớn hơn hoặc bằng 3 mét 480

2

Các trục đường hiện hữu nhỏ hơn 3 mét và những khu vực còn lại 410

b. Giá đất ở dọc theo các tuyến đường tại Phú Quốc

ĐVT : Nghìn đồng / mét vuông

TT

Tên đường

Vị trí 1

1

Từ ngã ba Búng Gội – Ngã ba Ba Trại 6.000

2

Từ ngã ba Ba Trại – Cầu Cửa Cạn ( cầu mới ) 5.000

3

Từ đường Dương Đông Cửa Cạn – Cầu Cửa Cạn ( cầu cũ ) 5.000

4

Từ cầu Cửa Cạn – Ngã ba xóm mới Gành Dầu 6.000

5

Từ cầu Cửa Cạn ( cầu mới ) – Cầu Rạch Cốc ( cầu gỗ ) 4.000

6

Từ ngã ba Gành Dầu – cầu Cửa Cạn ( cầu mới ) 3.000

7

Từ cầu Rạch Cốc – Ấp 3 xã Cửa Cạn 2.500
Từ cầu Rạch Cốc – Nhà hàng Carole 3.000

8

Từ ranh thị xã Dương Đông – Ngã ba Cửa Lấp 10.000

9

Từ ngã ba Cửa Lấp ( cầu Cửa Lấp ) – Đường nhánh số 2 5.000

10

Từ Ruộng Muối ( ranh xã Dương Tơ và thị trấn An Thới ) – Giáp Tỉnh lộ 46
– Từ ngã ba Cầu Sấu – Đường Cửa Lấp An Thới 3.000
– Từ đường Cửa Lấp An Thới – Giáp ranh xã Dương Tơ 3.000

11

Đường tuyến tránh trục Bắc Nam : từ ngã ba Tỉnh lộ 47 đến nút giao đường Dương Đông – Bãi Thơm )
– Từ Dương Đông Bãi Thơm – Ngã tư Bến Tràm 4.000
– Từ ngã tư Bến Tràm – Ngã ba Tỉnh lộ 47 4.000

13

Từ ngã ba Tỉnh lộ 46 vào dự án Bất Động Sản Phú Hưng Thịnh 5.000

14

Từ ngã ba Tỉnh lộ 46 – Đồi 37 5.000

15

Từ ngã ba đường tuyến tránh trục Bắc Nam – Suối Tiên 3.000

16

Từ ngã ba Tỉnh lộ 47 – Cầu Thanh Niên 4.000

17

Từ cầu Thanh Niên – Núi Dầu Sói 2000

18

Từ ngã ba Cửa Lấp – Ngã ba Suối Mây 5.000

19

Từ đường Cửa Lấp – An Thới ( ngã ba đường bào ) – Tỉnh lộ 46 3.000

20

Đường Cửa Lấp – An Thới
– Từ nút giao Nguyễn Văn Cừ – Giáp ranh xã Dương Tơ 6.000
– Từ ranh xã Dương Tơ – Đường nhánh số 2 5.000

21

Đường nhánh Số 2 5.000

22

Từ ngã ba cầu Bến Tràm 1 – Ủy Ban Nhân Dân xã Cửa Dương 7.000

23

Từ Ủy Ban Nhân Dân xã Cửa Dương – Ngã ba Gành Dầu 5.000

24

Từ ngã ba Gành Dầu – Cầu Bà Cải 5.000

25

Từ cầu Bà Cải – Rạch Cái An 3.000

26

Từ ngã ba Rạch Tràm – Rạch Tràm 3.000

27

Từ ngã ba Bún Gội – Ngã ba Khu Tượng 3.000

28

Từ ngã ba Ba Trại đi vào khu dân cư 1.500

29

Từ ngã ba Ông Lang – Cổng Sovico 3.000

30

Từ Trường học Ông Lang – Eo Xoài 3.000

31

Từ ngã ba cầu Bến Tràm 1 – Hồ Dương Đông 2 nghìn

32

Từ ngã ba Cây Thông ngoài – Đường Dương Đông Cửa Cạn ( đường Cây Kè ) 2 nghìn

33

Từ đường Cây Kè – Đường Búng Gội 2.500

34

Từ ngã ba Cây Thông – Nhà máy điện 1.500

35

Từ Nhà máy điện – Suối Mơ 1.500

36

Từ ngã ba Trung đoàn – Đường Bún Gội đi Khu Tượng 1.500

37

Từ giao lộ Bến Tràm – Cây Thông Trong ( đường đi khu du lịch Hương Toàn ) 1.500

38

Từ ngã ba đường đi Hồ Dương Đông ( cầu Bến Tràm ) – Dầu Sói 1.500

39

Từ ranh thị xã Dương Đông – Ngã ba số 10 Hàm Ninh
– Từ ranh thị xã Dương Đông – Ngã ba tuyến tránh 5.000
– Từ ngã ba tuyến tránh – Ngã ba số 10 Hàm Ninh 3.000

40

Từ ngã ba số 10 Hàm Ninh – Ngã tư đường Đông Đảo 3.000

41

Từ ngã tư đường Đông Đảo – Cảng cá Hàm Ninh 4.000

42

Từ Tỉnh lộ 46 – Bãi Vòng ( đường nhựa ) 2000

43

Từ Rạch Cá – Rạch Cái An 1.500

44

Đường đồng tranh Bãi Vòng 2000

45

Từ ngã ba Số 10 – Cầu Sấu 4.000

46

Từ cầu Dinh Bà ( Hàm Ninh ) – Giáp đường Đông Đảo 2000

47

Từ ngã năm Bãi Vòng – Cầu cảng Bãi Vòng 2.500

48

Từ ngã năm Bãi Vòng – Suối Tiên Bãi Vòng 2 nghìn

49

Từ ngã năm Bãi Vòng – Rạch Cá 2000

50

Từ đường Dương Đông Cửa Cạn – Dinh Bà Ông Lang 5.000

51

Từ ngã ba xóm mới Gành Dầu – Đường vào khu tái định cư 2 nghìn

52

Từ ngã ba Rạch Vẹm – Bãi Rạch Vẹm 2000

53

Từ ngã ba Rạch Vẹm – Đường vào khu tái định cư 5.000

54

Từ ngã ba chợ cũ – Ngã ba xóm mới Gành Dầu 4.000

55

Từ ngã ba Ủy Ban Nhân Dân xã Gành Dầu – Mũi Dương 5 000

56

Từ ngã ba đường đi Mũi Dương – Ba Hòn Dung 4.000

57

Từ ngã ba trường học dọc theo biển Chuồng Vích 5.000

58

Từ ngã ba xóm mới Gành Dầu – Ngã ba trường học 5.000

59

Từ ngã ba trường học – Ngã ba đường đi ngã ba Xóm Mới 5.000

60

Đường Đông – Tây xã Hòn Thơm 2 nghìn

61

Từ Trạm y tế đi Bãi Nồm

1.500

62

Từ ngã ba bưu điện đi Trụ sở ấp Bãi Chướng 1.500

Bảng 3. Bảng giá đất tại đô thị ở Phú Quốc

ĐVT : Nghìn đồng / mét vuông

TT

Tên đường

Vị trí 1

I

Thị trấn Dương Đông

1

Bạch Đằng
– Từ đường 30 Tháng 4 – Nguyễn An Ninh 20.000
– Từ Nguyễn An Ninh – Lý Tự Trọng 16.000
– Từ đường Lý Tự Trọng dọc theo bờ sông 10.000

2

Nguyễn Trung Trực
– Từ Bạch Đằng – Cầu Nguyễn Trung Trực 25.000
– Từ ngã tư Hùng Vương – Nguyễn Chí Thanh 20.000
– Từ Nguyễn Chí Thanh – Ngã ba cầu Bến Tràm 1 16.000

3

Nguyễn Chí Thanh 12.000

4

Đường 30 Tháng 4
– Từ Bạch Đằng – Hùng Vương 25.000
– Từ Hùng Vương – Giáp ranh giới xã Dương Tơ 18.000

5

Ngô Quyền
– Từ cầu Nguyễn Trung Trực – Cầu Gẫy 18.000
– Từ cầu Nguyễn Trung Trực – Cầu Somaco 16.000
– Từ cầu Somaco – Cầu Somaco trong 8.000
– Từ cầu Somaco – Nguyễn Huệ 8.000

6

Trần Phú
– Từ cầu Gẫy – Ngã ba Cách Mạng Tháng Tám 12.000
– Từ ngã ba Cách Mạng Tháng Tám – Núi Gành Gió 10.000

7

Lý Thường Kiệt 10.000

8

Hùng Vương
– Từ đường 30 Tháng 4 – Lý Thường Kiệt 25.000
– Từ Lý Thường Kiệt – Ngã ba Cách Mạng Tháng Tám 18.000

9

Nguyễn Huệ 12.000

10

Trần Hưng Đạo 45.000

11

Lý Tự Trọng 10.000

12

Nguyễn Trãi 12.000

13

Nguyễn An Ninh 10.000

14

Nguyễn Đình Chiểu 10.000

15

Nguyễn Du 10.000

16

Lê Lợi 10.000

17

Võ Thị Sáu 10.000

18

Mai Thị Hồng Hạnh 10.000

19

Mạc Cửu 10.000

20

Nguyễn Văn Trỗi 8.000

21

Nguyễn Thị Định 6.000

22

Phan Đình Phùng 10.000

23

Cách Mạng Tháng Tám 9.000

24

Trần Bình Trọng 6.000

25

Đoàn Thị Điểm 8.000

26

Hoàng Văn Thụ
– Từ ngã ba Nguyễn Trung Trực – Hùng Vương 10.000
– Đường Hùng Vương dọc theo đường rào trường bay 6.000

27

Mạc Thiên Tích 8.000

28

Lê Thị Hồng Gấm 6.000

29

Minh Mạng 6.000

30

Đường Chu Văn An 10.000

31

Lê Hồng Phong 10.000

32

Từ đường Nguyễn Thái Bình – Somaco 6.000

33

Nguyễn Văn Nhị 6.000

34

Đường trong khu tái định cư thành phố 5 5.000

35

Từ ngã ba Cách Mạng Tháng Tám – Ngã ba Búng Gội 8.000

36

Từ đoạn quản trị đường đi bộ – Trần Bình Trọng 6.000

37

Đường Nguyễn Trung Trực – Đoàn Thị Điểm 6.000

38

Đường quy hoạch hẻm Lý Thường Kiệt 6.000

39

Từ Cầu Lớn – Gầu Sối thành phố 5 ( Bến Tràm đi vào ) 4.000

40

Đường trong khu tái định cư 10,2 ha 8.000

41

Phan Nhung 6.000

42

Nguyễn Thái Bình
– Từ Nguyễn Trung Trực – Nguyễn Huệ 8.000
– Từ Nguyễn Trung Trực – Nguyễn Thái Bình 8.000

43

Từ ngã ba đường 30 Tháng 4 – Sông Dương Đông ( đường số P24 ) 6.000

44

Đường vòng quanh chợ Dương Đông 12.000

45

Đường trong dự án Bất Động Sản Khu đô thị mới thị xã Dương Đông ( 67,5 ha ) 8.000

II

Thị trấn An Thới

1

Nguyễn Văn Cừ
– Từ Cầu Sấu – Đường vào Bãi đất đỏ 7.000
– Từ đường vào Bãi đất đỏ – Ngã ba công binh 9.000
– Từ ngã ba công binh – Ngữ tư giao nhau đường Nguyễn Văn Cừ, đường Nguyễn Trường Tộ 12.000

2

Nguyễn Trường Tộ
– Từ ngã tư giao nhau đường Nguyễn Văn Cừ, đường Nguyễn Trường Tộ, đường Phùng Hưng – Cảng Hành khách Quốc tế 15.000
– Từ ngã tư giao nhau đường Nguyễn Văn Cừ, đường Nguyễn Trường Tộ, đường Phùng Hưng – Khu tái định cư 8.000

3

Trần Quốc Toản ( từ chợ cá – Mũi Hanh ) 10.000

4

Nguyễn Trường Tộ – Cảng cá An Thới 10.000

5

Chương Dương ( từ ngã ba Công binh – Cổng Vùng 5 Hải quân ) 8.000

6

Lê Quý Đôn ( từ Nhà thờ An Thới – Cổng Cảnh sát biển 5 ) 8.000

7

Phạm Ngọc Thạch 8.000

8

Từ ngã ba Nguyễn Trường Tộ đi vào ( đường cụt sau Nhà thờ ) 5.000

9

Đường từ Bãi xếp Nhỏ – Giáp đường Trần Quốc Toản 5.000

10

Đường từ Trường trung học cơ sở An Thới 2 – Khu mái ấm gia đình C82 5.000

11

Phùng Hưng ( từ Xí nghiệp nước đá – Chùa Sùng Đức ) 7.000

12

Hồ Thị Nghiêm ( từ Trường Tiểu học 3 An Thới – Hết khu tái định cư ) 6.000

13

Từ cổng chào ấp 6 – Ngã tư Quốc tế 6.000

14

Từ Tỉnh lộ 46 – Bãi Sao 6.000

15

Từ đường Trần Quốc Toản – Xí nghiệp chế biến thủy hải sản 10.000

Bảng 4: Giá đất ở (sử dụng vào mục đích xây dựng nhà ở thương mại); đất thương mại dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phnông nghiệp tại các bãi biển ở Phú Quốc

ĐVT : Nghìn đồng / mét vuông

TT

Tên bãi biển – Vị trí

Đất ở (sử dụng vào mục đích xây dựng nhà ở thương mi)

Đất thương mi dịch vụ

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

1

Bắc Bãi Trường ( từ Dương Đông đến hết ranh giới Công ty CP thực phẩm BIM )
Vị trí 1 : Từ hiên chạy dọc bãi biển đến mét thứ 350 6.563 4.594 3.938
VỊ trí 2 : Từ sau mét thứ 350 đến mét thứ 700 5.250 3.675 3.150
Vị trí 3 : Từ sau mét thứ 700 đến đường Cửa Lấp – An Thới 4.043 2.830 2.426

2

Nam Bãi Trường ( từ hết ranh giới Công ty CP thực phẩm BIM về phía thị trấn An Thới )
Vị trí 1 : Từ hiên chạy bãi biển đến mét thứ 350 6.250 4.375 3.750
Vị trí 2 : Từ sau mét thứ 350 đến mét thứ 700 5.000 3.500 3.000
Vị trí 3 : Từ sau mét thứ 700 đến đường Cửa Lấp – An Thới 3.850 2.695 2.310

3

Bãi Bà Kèo
Vị trí 1 : Từ hiên chạy bãi biển đến mét thứ 400 18.750 13.125 11.250
Vị trí 2 : Từ sau mét thứ 400 đến mét thứ 800 15.000 10.500 9.000
Vị trí 3 : Từ sau mét thứ 800 đến hết số lượng giới hạn quy hoạch 11.550 8.085 6.930

4

Bãi Gành Gió, Bãi Ông Lang, Bãi Cửa Cạn, Bãi Dài
Vị trí 1 : Từ hiên chạy bãi biển đến mét thứ 400 4.063 2.844 2.438
Vị trí 2 : Từ sau mét thứ 400 đến mét thứ 800 3.250 2.275 1.950
Vị trí 3 : Từ sau mét thứ 800 đến hết số lượng giới hạn quy hoạch 2.503 1.752 1.502

5

Các bãi biển phía Bắc của hòn đảo Phú Quốc : Tính từ TT huyện đi ngang qua đầu Mũi Đá Bạc thuộc xã Hàm Ninh về phía Bắc ( không gồm có bãi biển những hòn đảo nhỏ phía Bắc )
Vị trí 1 : Từ hiên chạy bãi biển đến mét thứ 400 3.750 2.625 2.250
Vị trí 2 : Từ sau mét thứ 400 đến mét thứ 800 3.000 2.100 1.800
Vị trí 3 : Từ sau mét thứ 800 đến hết số lượng giới hạn quy hoạch 2.310 1.617 1.386

6

Các bãi biển hòn đảo nhỏ phía Bắc : Tính từ TT huyện đi ngang qua đầu Mũi Đá Bạc thuộc xã Hàm Ninh về phía Bắc ( không gồm có những bãi biển phía Bắc của hòn đảo Phú Quốc )
Vị trí 1 : Từ hiên chạy bãi biển đến mét thứ 400 2.500 1.750 1.500
Vị trí 2 : Từ sau mét thứ 400 đến mét thứ 800 2 nghìn 1.400 1.200
Vị trí 3 : Từ sau mét thứ 800 đến hết số lượng giới hạn quy hoạch 1.540 1.078 924

7

Các bãi biển phía Nam của hòn đảo Phú Quốc : Tính từ TT huyện đi ngang qua đầu Mũi Đá Bạc thuộc xã Hàm Ninh về phía Nam ( không gồm có bãi biển những hòn đảo nhỏ phía Nam )
Vị trí 1 : Từ hiên chạy bãi biển đến mét thứ 400 5.000 3.500 3.000
Vị trí 2 : Từ sau mét thứ 400 đến mét thứ 800 4.000 2.800 2.400
Vị trí 3 : Từ sau mét thứ 800 đến hết số lượng giới hạn quy hoạch 3.080 2.156 1.848

8

Các bãi biển những hòn đảo nhỏ phía Nam : Tính từ TT huyện đi ngang qua đầu Mũi Đá Bạc thuộc xã Hàm Ninh về phía Nam ( không gồm có những bãi biển phía Nam của hòn đảo Phú Quốc )
Vị trí 1 : Từ hiên chạy bãi biển đến mét thứ 400 3.125 2.188 1.875
Vị trí 2 : Từ sau mét thứ 400 đến mét thứ 800 2.500 1.750 1.500

Vị trí 3: Từ sau mét thứ 800 đến hết giới hạn quy hoạch

1.925 1.348 1.155
Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *