Bảng khung tính giá đất, bảng giá đất tỉnh Thanh Hóa mới nhất 2022

Bảng khung tính giá đất tỉnh Thanh Hóa mới nhất năm 2022. Quy định mức giá đất tại từng khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa mới nhất áp dụng năm 2022.

Thanh Hóa là tỉnh chuyển tiếp giữa miền Bắc và miền Trung Nước Ta trên nhiều phương diện. Về hành chính, Thanh Hóa là tỉnh cực bắc Trung Bộ, tiếp giáp với Tây Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ. Về địa chất, miền núi Thanh Hóa là sự nối dài của Tây Bắc Bộ trong khi đồng bằng Thanh Hóa là đồng bằng lớn nhất Trung Bộ, ngoài những một phần nhỏ ( phía bắc huyện Nga Sơn ) thuộc đồng bằng châu thổ sông Hồng. Về khí hậu, Thanh Hóa vừa có kiểu khí hậu của miền Bắc lại vừa mang những hình thái khí hậu của miền Trung.

→ Lưu ý quan trọng: Dưới đây là bảng giá đất tại Thanh Hóa, bảng khung tính giá đất bồi thường tại tỉnh Thanh Hóa. Đây hiện là bảng giá đất mới nhất! Nếu cón bất cứ thắc mắc gì về pháp luật đất đai, cần tư vấn luật tại Thanh Hóa, hỗ trợ tra cứu giá đất tại Thanh Hóa…vui lòng liên hệ với các Luật sư của chúng tôi qua Hotline: 1900.6568 để được tư vấn – hỗ trợ ngay lập tức!

1. Nội dung bảng giá đất tại tỉnh Thanh Hóa

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 231/2019/NQ-HĐND Thanh Hóa, ngày 12 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT THỜI KỲ 2022 – 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền sở tại địa phương ngày 19 tháng 6 năm năm ngoái ; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm năm ngoái ; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 ; Căn cứ những Nghị định của nhà nước : Nghị định số 44/2014 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm năm trước Quy định về giá đất ; Nghị định số 104 / năm trước / NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm năm trước về khung giá đất ; Căn cứ Thông tư số 36/2014 / TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm năm trước của Bộ Tài nguyên và Môi trường pháp luật cụ thể phương pháp định giá đất ; kiến thiết xây dựng, kiểm soát và điều chỉnh bảng giá đất ; định giá đất đơn cử và tư vấn xác lập giá đất ; Xét Tờ trình số 240 / TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề xuất trải qua Bảng giá những loại đất thời kỳ 2022 – 2024 trên địa phận tỉnh Thanh Hóa ; Báo cáo thẩm tra số 531 / BC-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Ban Kinh tế – giá thành HĐND tỉnh ; quan điểm tranh luận của những đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Bảng giá các loại đất thời kỳ 2022 – 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Quy định vị trí thửa đất

1.1. Vị trí thửa đất của nhóm đất nông nghiệp được lao lý đơn cử như sau : – Đất trồng cây hàng năm 03 vị trí ( Khu kinh tế tài chính Nghi Sơn 02 vị trí ). – Đất trồng cây nhiều năm 03 vị trí ( Khu kinh tế tài chính Nghi Sơn 01 vị trí ). – Đất nuôi trồng thủy hải sản 02 vị trí ( Khu kinh tế tài chính Nghi Sơn 01 vị trí ). – Đất làm muối 01 vị trí. – Đất rừng sản xuất 03 vị trí. – Đất rừng phòng hộ 03 vị trí. – Đất rừng đặc dụng 03 vị trí. ( Khu kinh tế tài chính Nghi Sơn gồm : 34 xã, thị xã huyện Tĩnh Gia ; 03 xã Yên Mỹ, Công Bình, Công Chính thuộc huyện Nông Cống ; 03 xã : Thanh Tân, Thanh Kỳ, Yên Lạc thuộc huyện Như Thanh ). 1.2. Vị trí đất ở ; đất thương mại, dịch vụ ; đất sản xuất kinh doanh thương mại phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ : – Vị trí 1 : vận dụng so với thửa đất có tối thiểu một mặt giáp với đường, đoạn Đường, phố được lao lý trong bảng giá đất ; – Vị trí 2 : vận dụng so với thửa đất có tối thiểu một mặt giáp với ngõ, ngách, hẻm ( sau đây gọi chung là ngõ ) có mặt cắt ngõ ( là mặt phẳng cắt nhỏ nhất tính Từ đường, đoạn Đường, phố được lao lý trong bảng giá đất tới vị trí thửa đất ) từ 3,0 m trở lên. Hệ số bằng 0,80 so với vị trí 1 ; – Vị trí 3 : vận dụng so với thửa đất có tối thiểu một mặt giáp với ngõ, có mặt cắt ngõ ( là mặt phẳng cắt nhỏ nhất tính Từ đường, đoạn Đường, phố được pháp luật trong bảng giá đất tới vị trí thửa đất ) từ 2,0 m đến dưới 3,0 m. Hệ số bằng 0,60 so với vị trí 1 ; – Vị trí 4 : vận dụng so với thửa đất có tối thiểu một mặt giáp với ngõ, có mặt cắt ngõ ( là mặt phẳng cắt nhỏ nhất tính Từ đường, đoạn Đường, phố được pháp luật trong bảng giá đất tới vị trí thửa đất ) dưới 2,0 m. Hệ số bằng 0,40 so với vị trí 1. * Khu kinh tế tài chính Nghi Sơn hệ số vị trí được xác lập như sau : Vị trí 2, thông số bằng 0,90 so với vị trí 1 ; vị trí 3, thông số bằng 0,80 so với vị trí 1 ; vị trí 4, thông số bằng 0,70 so với vị trí 1.

Các trường hợp đặc biệt:

a ) Trường hợp thửa đất có vị trí trùng từ 2 mức giá trở lên thì xác lập giá theo Đường có mức giá cao nhất. b ) Trường hợp thửa đất ( vị trí 2, vị trí 3, vị trí 4 ) có ngõ nối thông với nhiều Đường, đoạn Đường, phố có giá đất khác nhau thì vận dụng theo vị trí của Đường, đoạn Đường, phố có khoảng cách gần nhất. Nếu thửa đất có khoảng cách đến Các đường, đoạn Đường, phố bằng nhau thì vận dụng theo Đường, đoạn Đường, phố có giá đất cao nhất. c ) Trường hợp những thửa đất tại khu vực ngã ba, ngã tư giao cắt giữa Các đường phố mà xuất hiện tiếp giáp ( vị trí 1 ) với hai Đường, phố thì được tính thông số bằng 1,2 giá đất của Đường, phố có giá đất cao nhất. d ) Trường hợp thửa đất tại vị trí 2, vị trí 3, vị trí 4 trên Các đường, đoạn Đường, phố nhưng có chiều sâu lớn được xác lập thông số để giảm giá như sau : – Từ đầu ngõ đến 50 m tính thông số bằng 1 của vị trí đó. – Trên 50 m đến 100 m tính thông số bằng 0,80 của vị trí đó. – Trên 100 m đến 150 m tính thông số bằng 0,60 của vị trí đó. – Trên 150 m tính thông số bằng 0,40 của vị trí đó. đ ) Trường hợp thửa đất là đất thương mại, dịch vụ ; đất sản xuất kinh doanh thương mại phi nông nghiệp không phải thương mại dịch vụ ( trừ khu công nghiệp có bảng giá đất riêng ), có chiều sâu lớn được phân lớp để xác lập thông số giảm giá như sau : – Lớp 1. Tính từ chỉ giới kiến thiết xây dựng vào sâu đến 50 m. Hệ số tính là 1 ; – Lớp 2. Chiều sâu tiếp theo lớn hơn 50 m đến 100 m. Hệ số tính là 0,8 ; – Lớp 3. Chiều sâu tiếp theo lớn hơn 100 m đến 150 m. Hệ số tính là 0,6 ; – Lớp 4. Chiều sâu tiếp theo lớn hơn 150 m. Hệ số tính là 0,4.

2. Quy định giá đất

2.1. Giá đất trồng cây hàng năm ( Chi tiết tại Bảng 1 kèm theo nghị quyết này ) ;

2.2. Giá đất trồng cây lâu năm (Chi tiết tại Bảng 2 kèm theo nghị quyết này);

2.3 Giá đất nuôi trồng thủy hải sản ( Chi tiết tại Bảng 3 kèm theo nghị quyết này ). 2.4. Giá đất làm muối ( Chi tiết tại Bảng 4 kèm theo nghị quyết này ) ; 2.5. Giá đất rừng sản xuất ( Chi tiết tại Bảng 5 kèm theo nghị quyết này ) ; 2.6. Giá đất rừng phòng hộ ( Chi tiết tại Bảng 6 kèm theo nghị quyết này ) ; 2.7. Giá đất rừng đặc dụng ( Chi tiết tại Bảng 7 kèm theo nghị quyết này ) ; 2.8. Giá đất sản xuất kinh doanh thương mại phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại những khu công nghiệp ( Chi tiết tại Bảng 8 kèm theo nghị quyết này ) ; 2.9. Giá đất ở ( Chi tiết tại Bảng 9 kèm theo nghị quyết này ) ; 2.10. Giá đất sản xuất kinh doanh thương mại phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ được pháp luật như sau : – Tại địa phận phường, thị xã đồng bằng : Bằng 50 % giá đất ở cùng vị trí. – Tại địa phận xã đồng bằng, phường và thị xã miền núi : Bằng 45 % giá đất ở cùng vị trí. – Tại địa phận xã miền núi : Bằng 40 % giá đất ở cùng vị trí. 2.11. Giá đất thương mại – dịch vụ – Tại địa phận phường, thị xã đồng bằng : Bằng 60 % giá đất ở cùng vị trí. – Tại địa phận xã đồng bằng, phường và thị xã miền núi : Bằng 50 % giá đất ở cùng vị trí. – Tại địa phận xã miền núi : Bằng 40 % giá đất ở cùng vị trí. 2.12. Giá đất thiết kế xây dựng trụ sở cơ quan Nhà nước và đất thiết kế xây dựng khu công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục tiêu quốc phòng, bảo mật an ninh, đất tôn giáo, tín ngưỡng ( gồm có đất do những cơ sở tôn giáo sử dụng, đất có khu công trình là đình, đền, miếu, am, Từ đường, nhà thời thánh họ ) ; đất có những khu công trình thờ tự, nhà kho lưu trữ bảo tàng, nhà bảo tồn, nhà tọa lạc tác phẩm thẩm mỹ và nghệ thuật, cơ sở sáng tác văn hoá nghệ thuật và thẩm mỹ và những khu công trình đó không gắn liền với đất ở được xác lập bằng giá đất ở cùng vị trí, Đường, đoạn Đường, phố tại những xã, phường, thị xã. 2.13. Giá đất phi nông nghiệp khác gồm : đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động trong cơ sở sản xuất ; đất kiến thiết xây dựng kho và nhà để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ ship hàng cho sản xuất nông nghiệp và đất kiến thiết xây dựng khu công trình khác của người sử dụng đất không nhằm mục đích mục tiêu kinh doanh thương mại mà khu công trình đó không gắn liền với đất được xác lập bằng giá đất sản xuất kinh doanh thương mại phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ cùng vị trí, Đường, đoạn Đường tại những xã, phường, thị xã. 2.14. Giá đất chưa sử dụng Đất chưa sử dụng là đất chưa xác lập mục tiêu sử dụng, khi cần có giá để tính tiền bồi thường so với người có hành vi vi phạm pháp lý thì địa thế căn cứ vào giá của loại đất liền kề có đề xuất giá đất từ cao nhất ( trường hợp liền kề với hai loại đất khác nhau trở lên ) để xác lập giá đất. Khi đất chưa sử dụng được cơ quan có thẩm quyền được cho phép đưa vào sử dụng thì địa thế căn cứ vào giá đất cùng loại, cùng mục tiêu sử dụng đã được lao lý để xác lập giá.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định hiện hành của pháp luật ban hành Quyết định về Bảng giá các loại đất thời kỳ 2022 – 2024, công bố công khai bảng giá đất vào ngày 01 tháng 01 năm 2022 để nhân dân biết và thực hiện. Khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất mà mức giá điều chỉnh tăng từ 20% trở lên so với giá tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá tối thiểu trong bảng giá đất của loại đất tương tự hoặc khi giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất trong khoảng thời gian từ 180 ngày trở lên, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Trường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Khóa XVII, Kỳ họp thứ 11 trải qua ngày 12 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2019. /.


Nơi nhận:
– Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
– Chính phủ;
– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
– Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh;
– UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
– Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
– Các VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
– TTr: HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
– Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Trịnh Văn Chiến

2. Bảng giá đất của tỉnh Thanh Hóa có hiệu lực đến bao giờ?

Căn cứ khoản 1 Điều 114 Luật Đất đai 2013, bảng giá đất được kiến thiết xây dựng định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai minh bạch vào ngày 01/01 của năm đầu kỳ. Hiện nay Thanh Hóa đã phát hành bảng giá đất mới, vận dụng từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2024.

3. Bảng khung tính giá đất của tỉnh Thanh Hóa dùng để làm gì?

Khoản 2 Điều 114 Luật Đất đai 2013 pháp luật bảng giá đất được sử dụng để làm địa thế căn cứ trong những trường hợp sau : – Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ mái ấm gia đình, cá thể so với phần diện tích quy hoạnh trong hạn mức ; được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở so với phần diện tích quy hoạnh trong hạn mức giao đất ở cho hộ mái ấm gia đình, cá thể. – Tính thuế sử dụng đất. – Tính phí và lệ phí trong quản trị, sử dụng đất đai. – Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề dịch vụ đất đai. – Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản trị và sử dụng đất đai. – Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước so với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê.

4. Hướng dẫn tra cứu giá đất tại Thanh Hóa và các lưu ý

– Bước 1 : Tải bảng khung tính giá đất được đính kèm theo bài viết này – Bước 2 : Xác định vị trí đất cần tra cứu ( theo sổ đỏ chính chủ, theo map thửa đất … ) – Bước 3 : Xác định giá đất theo bảng khung giá đất đã tải

Nếu không xác định được vị trí đất theo bảng giá đất, hoặc có bất cứ thắc mắc nào khác liên quan đến pháp luật đất đai, yêu cầu tra cứu giá đất, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 1900.6568 để được trợ giúp!

5. Dịch vụ Luật sư tư vấn pháp luật đất đai tại Thanh Hóa

Luật Dương Gia là một công ty luật chuyên phân phối những dịch vụ tư vấn pháp lý trực tuyến không lấy phí cho tổng thể những người mua trên toàn nước. Luật Đất đai là một trong những nghành trọng điểm, nhận được nhiều sự chăm sóc từ những quý khách trên toàn nước !

Quý khách hàng tại Thanh Hóa  để được tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến miễn phí, chỉ cẩn gọi cho đội ngũ Luật sư của chúng tôi qua Hotline: 1900.6568 . Mọi vấn đề liên quan đến pháp luật đất đai tại Thanh Hóa  sẽ được chúng tôi tư vấn – xử lý một cách nhanh chóng- chính xác – tối ưu và hoàn toàn miễn phí!

Chúng tôi sẽ hỗ trợ giải quyết các vấn đề đất đai tại Thanh Hóa:

+ Tư vấn những lao lý của pháp lý đất đai + Tư vấn xử lý tranh chấp đất đai + Tư vấn khiếu nại hành chính về đất đai + Tư vấn xử lý tranh chấp bằng thoả thuận, thương lượng, Ủy Ban Nhân Dân, Toà án …

+ Tư vấn các vấn đề liên quan đến bồi thường, thu hồi đất, tái định cư…

+ Các yếu tố về chuyển nhượng ủy quyền đất đai, chuyển mục tiêu sử dụng đất tại Thanh Hóa … + Các yếu tố pháp lý khác tương quan đến đất đai tại Thanh Hóa

Chỉ với 01 cuộc gọi từ điện thoại của mình, qua số Hotline dễ nhớ của chúng tôi: 1900.6568  mọi vấn đề về đất đai của bạn sẽ được chúng tôi tư vấn – giải quyết!

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *