Bảng khung tính giá đất, bảng giá đất thành phố Hải Phòng mới nhất 2022

Bảng khung tính giá đất thành phố Hải Phòng mới nhất năm 2022. Quy định mức giá đất tại từng khu vực trên địa bàn thành phố Hải Phòng mới nhất áp dụng năm 2022.

Bảng khung tính giá đất thành phố Hải Phòng mới nhất năm 2022. Quy định mức giá đất tại từng khu vực trên địa bàn thành phố Hải Phòng mới nhất áp dụng năm 2022.

Hải Phòng là thành phố cảng quan trọng, TT công nghiệp, cảng biển, đồng thời cũng là TT kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, y tế, giáo dục, khoa học, thương mại và công nghệ tiên tiến của Vùng duyên hải Bắc Bộ. Đây là 1 trong 5 thành phố thường trực TW tại Nước Ta, là đô thị loại I, TT cấp vùng và cấp vương quốc cùng với Thành Phố Đà Nẵng, Cần Thơ.

→ Lưu ý quan trọng: Dưới đây là bảng giá đất tại Hải Phòng, bảng khung tính giá đất bồi thường tại thành phố Hải Phòng. Đây hiện là bảng giá đất mới nhất! Nếu còn bất cứ thắc mắc gì về pháp luật đất đai, cần tư vấn luật tại Hải Phòng, hỗ trợ tra cứu giá đất tại Hải Phòng…vui lòng liên hệ với các Luật sư của chúng tôi qua Hotline: 1900.6568 để được tư vấn – hỗ trợ ngay lập tức!

1. Nội dung bảng giá đất tại thành phố Hải Phòng

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 54/2019/QĐ-UBND Hải Phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 05 NĂM ( 2020 – 2024 )

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền sở tại địa phương ngày 19 tháng 6 năm năm ngoái ; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm năm ngoái ; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 ;

Xem thêm: Bảng khung tính giá đất, bảng giá đất tỉnh Hải Dương mới nhất 2021

Căn cứ Nghị định số 44/2014 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm năm trước của nhà nước lao lý về giá đất ; Căn cứ Nghị định số 96/2019 / NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của nhà nước pháp luật về khung giá đất ; Căn cứ Thông tư số 36/2014 / TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm năm trước của Bộ Tài nguyên và Môi trường pháp luật chi tiết cụ thể phương pháp định giá đất ; thiết kế xây dựng, kiểm soát và điều chỉnh bảng giá đất ; định giá đất đơn cử và tư vấn xác lập giá đất ; Theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 718 / TTr-STNMT ngày 27/12/2019 ; Báo cáo thẩm định và đánh giá số 80 / BCTĐ-STP ngày 26/12/2019 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng 05 năm (2020-2024), cụ thể như sau:

1. Bảng 01 : Giá đất trồng lúa nước và trồng cây hàng năm khác. 2. Bảng 02 : Giá đất trồng cây nhiều năm. 3. Bảng 03 : Giá đất rừng sản xuất. 4. Bảng 04 : Giá đất nuôi trồng thủy hải sản. 5. Bảng 05 : Giá đất làm muối. 6. Bảng 06 : Giá đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh thương mại không phải đất thương mại dịch vụ tại khu vực nông thôn. 7. Bảng 07 : Giá đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh thương mại không phải đất thương mại dịch vụ tại đô thị. 8. Bảng 08 : Giá đất mặt nước.

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2020.

2. Các trường hợp tiếp đón hồ sơ để triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính từ ngày 01/01/2020 nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính thì vận dụng theo pháp luật tại Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
– Vụ pháp chế các Bộ: TNMT, TC, XD, TP;
– Cục KTVBQPPL Bộ Tư pháp;
– TT TU, TT HĐND TP;
– Chủ tịch, các PCT UBND TP;
– Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHP;
– Các Sở, Ban, Ngành TP;
– UBND các quận, huyện;
– Website Chính phủ;
– Cổng thông tin điện tử TP;
– Công báo thành phố
– Báo HP, Đài PTTHHP, Báo ANHP;
– CPVP UBNDTP;
– Các CVUBNDTP;
– Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tùng

( Trích Quyết định 54/2019 / QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hải Phòng )

2. Bảng giá đất của thành phố Hải Phòng có hiệu lực đến bao giờ?

Căn cứ khoản 1 Điều 114 Luật Đất đai 2013, bảng giá đất được thiết kế xây dựng định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai minh bạch vào ngày 01/01 của năm đầu kỳ. Hiện nay Hải Phòng đã phát hành bảng giá đất mới, vận dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.

3. Bảng khung tính giá đất của thành phố Hải Phòng dùng để làm gì?

Khoản 2 Điều 114 Luật Đất đai 2013 pháp luật bảng giá đất được sử dụng để làm địa thế căn cứ trong những trường hợp sau : – Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ mái ấm gia đình, cá thể so với phần diện tích quy hoạnh trong hạn mức ; được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở so với phần diện tích quy hoạnh trong hạn mức giao đất ở cho hộ mái ấm gia đình, cá thể. – Tính thuế sử dụng đất. – Tính phí và lệ phí trong quản trị, sử dụng đất đai. – Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề dịch vụ đất đai. – Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản trị và sử dụng đất đai. – Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước so với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê.

4. Hướng dẫn tra cứu giá đất tại Hải Phòng và các lưu ý

– Bước 1 : Tải bảng khung tính giá đất được đính kèm theo bài viết này – Bước 2 : Xác định vị trí đất cần tra cứu ( theo sổ đỏ chính chủ, theo map thửa đất … ) – Bước 3 : Xác định giá đất theo bảng khung giá đất đã tải

Nếu không xác định được vị trí đất theo bảng giá đất, hoặc có bất cứ thắc mắc nào khác liên quan đến pháp luật đất đai, yêu cầu tra cứu giá đất, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 1900.6568 để được trợ giúp!

5. Dịch vụ Luật sư tư vấn pháp luật đất đai tại Hải Phòng

Luật Dương Gia là một công ty luật chuyên phân phối những dịch vụ tư vấn pháp lý trực tuyến không tính tiền cho toàn bộ những người mua trên toàn nước. Luật Đất đai là một trong những nghành trọng điểm, nhận được nhiều sự chăm sóc từ những người sử dụng trên toàn nước !

Quý khách hàng tại Hải Phòng để được tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến miễn phí, chỉ cẩn gọi cho đội ngũ Luật sư của chúng tôi qua Hotline: 1900.6568 . Mọi vấn đề liên quan đến pháp luật đất đai tại Hải Phòng sẽ được chúng tôi tư vấn – xử lý một cách nhanh chóng- chính xác – tối ưu và hoàn toàn miễn phí!

Chúng tôi sẽ hỗ trợ giải quyết các vấn đề đất đai tại hải Phòng:

+ Tư vấn những pháp luật của pháp lý đất đai + Tư vấn xử lý tranh chấp đất đai + Tư vấn khiếu nại hành chính về đất đai + Tư vấn xử lý tranh chấp bằng thoả thuận, thương lượng, Ủy Ban Nhân Dân, Toà án …

+ Tư vấn các vấn đề liên quan đến bồi thường, thu hồi đất, tái định cư…

+ Các yếu tố về chuyển nhượng ủy quyền đất đai, chuyển mục tiêu sử dụng đất tại hải Phòng … + Các yếu tố pháp lý khác tương quan đến đất đai tại Hải Phòng

Chỉ với 01 cuộc gọi từ điện thoại của mình, qua số Hotline dễ nhớ của chúng tôi: 1900.6568  mọi vấn đề về đất đai của bạn sẽ được chúng tôi tư vấn – giải quyết!

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *