Thủ tục gia hạn sổ hồng như thế nào – FORE JSC

Trình tự, thủ tục xin gia hạn quyền sử dụng đất

Thủ tục xin gia hạn thời hạn sử dụng đất sẽ được triển khai theo lao lý tại Điều 74 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2013. Trình tự, thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất ; xác nhận liên tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ mái ấm gia đình, cá thể khi hết hạn sử dụng đất như sau :

Bước 1: Nộp hồ sơ tại cơ quan tài nguyên môi trường.

*Loại 1: Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế gồm có:

– Đơn ĐK dịch chuyển đất đai, gia tài gắn liền với đất theo Mẫu số 09 / ĐK ;

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

– Bản sao Quyết định góp vốn đầu tư bổ trợ hoặc Giấy phép góp vốn đầu tư hoặc Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư có thể hiện thời hạn hoặc kiểm soát và điều chỉnh thời hạn triển khai dự án Bất Động Sản tương thích thời hạn xin gia hạn sử dụng đất so với trường hợp sử dụng đất của tổ chức triển khai, tổ chức triển khai quốc tế có tính năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế và người Nước Ta định cư ở quốc tế triển khai dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ;
– Chứng từ đã triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính ( nếu có ) .

*Loại 2: Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu gồm có:

– Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

– Bản gốc Giấy ghi nhận đã cấp .

Bước 2: Thẩm định nhu cầu sử dụng đất của người xin gia hạn đất hết thời hạn sử dụng

Cơ quan tài nguyên và môi trường tự nhiên có nghĩa vụ và trách nhiệm đánh giá và thẩm định nhu yếu sử dụng đất ; trường hợp đủ điều kiện kèm theo được gia hạn thì giao Văn phòng ĐK đất đai gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính ; trình Ủy Ban Nhân Dân cùng cấp quyết định hành động gia hạn quyền sử dụng đất .

Bước 3: Nộp Giấy chứng nhận đã cấp, chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính

Trong trường hợp được gia hạn sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp Giấy chứng nhận đã cấp, chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính cho cơ quan tài nguyên và môi trường.

Bước 4: Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất.

* Đối với trường hợp được gia hạn sử dụng văn phòng ĐK đất đai sẽ có nghĩa vụ và trách nhiệm xác nhận gia hạn sử dụng đất vào Giấy ghi nhận đã cấp ; chỉnh lý, update dịch chuyển vào hồ sơ địa chính, cơ sở tài liệu đất đai ;
Trao Giấy ghi nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy Ban Nhân Dân xã để trao lại nếu như người gia hạn nộp hồ sơ tại cấp xã ;
* Đối với trường hợp không đủ điều kiện kèm theo gia hạn sử dụng đất thì cơ quan có thẩm quyền phải thông tin cho người sử dụng đất và làm thủ tục tịch thu đất theo pháp luật của Luật Đất đai 2013 hiện hành .

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *