GIẢI THÍCH CÁC KÝ HIỆU LẠ TRONG BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

Camnangxnk

1. GIẢI THÍCH CÁC KÝ HIỆU LẠ TRONG BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

1 – Biểu thuế nhập khẩu thường thì – NKTT

2 – Biểu thuế nhập khẩu khuyễn mãi thêm – NKUD

3 – Biểu thuế NK khuyễn mãi thêm đặc biệt quan trọng Nước Ta Asean – Trung Quốc – ACFTA – E

4 – Biểu thuế NK khuyễn mãi thêm đặc biệt quan trọng Asean – ATIGA – D

5 – Biểu thuế NK khuyễn mãi thêm đặc biệt quan trọng Asean – Nhật Bản – AJCEP – AJ

6 – Biểu thuế NK tặng thêm đặc biệt quan trọng Nước Ta – Nhật Bản – VJEPA – JV

7 – Biểu thuế NK khuyến mại đặc biệt quan trọng Asean – Nước Hàn – AKFTA – AK

8 – Biểu thuế NK khuyễn mãi thêm đặc biệt quan trọng Asean – Úc – New di lân – AANZFTA – AANZ

9 – Biểu thuế NK khuyến mại đặc biệt quan trọng Asean – Ấn độ – AIFTA – AI

10 – Biểu thuế NK tặng thêm đặc biệt quan trọng Nước Ta – Nước Hàn – VKFTA – VK

11 – Biểu thuế NK khuyến mại đặc biệt quan trọng Nước Ta và Chi Lê – VCFTA – VC

12 – Biểu thuế NK ƯĐĐB Nước Ta và Liên minh kinh tế tài chính Á – Âu và những

nước thành viên VNEAEUFTA – EAV

13 – Biểu thuế NK khuyễn mãi thêm đặc biệt quan trọng Asean – Hồng Kông – AHKFTA – AHK

14 – Biểu thuế NK tặng thêm đặc biệt quan trọng Nước Ta – Cu Ba – VNCBFTA – VNCU

15 – Biểu thuế giá trị ngày càng tăng – VAT

16 – Thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng – TTDB

17 – Biểu thuế xuất khẩu – XK

18 – Thuế bảo vệ thiên nhiên và môi trường – BVMT

19 – Biểu thuế nhập khẩu ƯĐĐB để triển khai hiệp định CPTPP – CPTPP – CPTPP

20 – Biểu thuế xuất khẩu tặng thêm để thực thi hiệp định CPTPP – CPTPP-XK

2. Ký hiệu Tên vương quốc

BN – Bru-nây Đa-rút-xa-lam

KH – Cam-pu-chia

ID – In-đô-nê-xi-a

LA – Lào

MY – Ma-lay-xi-a

MM – Mi-an-ma

PH – Phi-líp-pin ,

SG – Xinh-ga-po

TH – xứ sở của những nụ cười thân thiện

CN – Trung Quốc

việt nam – Nước Ta

KR – Nước Hàn

3. Tên sắc thuế / Ký hiệu / Giải thích từ ngữ

NKƯĐ / 40 / NHN : 80 / HH vận dụng hạn ngạch thuế quan, trong hạn ngạch thuế suất là 40 %, ngoài hạn ngạch thuế suất là 80 %

Hóa Đơn đỏ VAT / 5 / Thuế suất thuế GTGT là 5 %

Hóa Đơn đỏ VAT / 10 / Thuế suất thuế GTGT là 10 %

Hóa Đơn đỏ VAT / * / Mặt hàng thuộc đối tượng người dùng không chịu thuế GTGT

Hóa Đơn đỏ VAT / *, 5 / Mặt hàng là đối tượng người dùng không chịu thuế GTGT ở khâu tự sản xuất, đánh bắt cá bán ra, ở khâu nhập khẩu và vận dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5 % ở khâu kinh doanh thương mại ( Khâu NK không chịu thuế GTGT )

Hóa Đơn đỏ VAT / *, 10 / Mặt hàng là vàng nhập khẩu dạng thỏi, miếng chưa được chế tác thành loại sản phẩm mỹ nghệ, đồ trang sức đẹp hay loại sản phẩm khác ( nhóm 71.08 ) thuộc đối tượng người tiêu dùng không chịu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu nhưng phải chịu thuế GTGT ở khâu sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại thương mại với mức thuế suất thuế GTGT là 10 % .

Hóa Đơn đỏ VAT / *, ? / Mặt hàng không chịu thuế GTGT

UĐĐB / 15 / Thuế suất là 15 %

UĐĐB / 0 ( – PH, MY ) / Thuế suất là 0 % trừ những nước trong ngoặc không được vận dụng thuế suất ƯĐĐB ( Trong VD : sản phẩm & hàng hóa từ Philipin và Malaysia không được hưởng thuế suất thuế NK ƯĐĐB 0 % )

UĐĐB / * / Hàng hóa nhập khẩu không được hưởng thuế suất ƯĐĐB tại thời gian tương ứng

UĐĐB / 0/5 / Biểu thuế nhập khẩu khuyến mại đặc biệt quan trọng được chi tiết cụ thể theo mã 10 số ( khi thuế suất có ký tự gạch chéo ), trong khi hạng mục hàng hóa XNK chỉ chi tiết cụ thể đến mã 8 số. Để áp đúng thuế suất cần mở Biểu thuế khuyến mại đặc biệt quan trọng tương ứng để tra cứu

UĐĐB / 0 (GIC) / Hàng hóa sản xuất tại Khu công nghiệp Khai Thành thuộc chủ quyền lãnh thổ Bắc Triều Tiên áp dụng thuế suất AKFTA/VKFTA

VN-EAEU / Q. / Hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan từ Liên minh Kinh tế Á – Âu và những nước thành viên với thuế suất trong hạn ngạch được chi tiết cụ thể tại Danh mục sản phẩm & hàng hóa vận dụng thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch của Nước Ta để thực thi Hiệp định VN-EAEU FTA tiến trình 2018 – 2022 ; lượng hạn ngạch để triển khai Hiệp định VN-EAEU FTA do Bộ Công Thương công bố và mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch vận dụng theo pháp luật của nhà nước tại thời gian nhập khẩu .

CPTPP / M : 10,3 ; # : 0 / M là viết tắt của Mehico, # là viết tắt của những nước còn lại tham gia hiệp định CPTPP. Ở đây, thuế NK từ Mehico là 10,3 %, thuế NK từ những nước khác tham gia Hiệp định là 0 % ( Tương tự với biểu thuế XK tặng thêm CPTPP )

CPTPP / TRQ1 / Các loại sản phẩm vận dụng hạn ngạch thuế quan theo lượng hạn ngạch thuế quan hàng năm theo lao lý của Bộ Công Thương .

CPTPP / TRQ2 / Các mẫu sản phẩm vận dụng hạn ngạch thuế quan theo lượng hạn ngạch thuế quan triển khai Hiệp định CPTPP theo pháp luật của Bộ Công Thương .

XK / 0/2 / Hàng hóa XK được cụ thể đến mã 10 số, phải tra Biểu thuế XK để xem thuế suất tương ứng .

Dấu sao “*” thì không được hưởng thuế ưu đãi đặc biệt tại thời điểm tương ứng. Hàng hóa không được hưởng thuế ưu đãi đặc biệt: Đối với các mã HS mà cột thuế suất ký hiệu là  “*”

Đánh giá post
0/5 (0 Reviews)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *